24 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 28/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 28/2005 privind Regulamentul Senatului

 • Hotărârea nr. 280/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 280/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping

 • Hotărârea nr. 281/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 281/2005 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.428/2004 pentru aprobarea şi implementarea proiectului privind Colectarea, sortarea şi reciclarea deşeurilor urbane în municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 282/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 282/2005 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora

 • Hotărârea nr. 283/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 283/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate

 • Hotărârea nr. 283/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 283/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor

 • Hotărârea nr. 284/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor

 • Hotărârea nr. 285/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 285/2005 privind transmiterea unor terenuri aparţinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în administrarea Autorităţii Navale Române

 • Hotărârea nr. 286/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 286/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2000 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizarea străzilor urbane în Bucureşti – reabilitare străzi

 • Hotărârea nr. 287/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 287/2005 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

 • Hotărârea nr. 288/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 288/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 • Hotărârea nr. 289/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 289/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum şi pentru înfiinţarea Societăţii Comerciale BRML Cert – S.A.

 • Hotărârea nr. 29/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 29/2005 privind numirea domnului Dobre Ciprian Minodor în funcţia de prefect al judeţului Mureş

 • Hotărârea nr. 29/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 29/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 29/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 29/2005 pentru respingerea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2004 şi a contului de execuţie bugetară pe anul 2004 al Societăţii Române de Radiodifuziune

 • Hotărârea nr. 29/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 29/2005 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmaţiilor cu privire la existenţa unor centre de detenţie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 290/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 290/2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Hotărârea nr. 291/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 291/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari

 • Hotărârea nr. 292/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 292/2005 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

 • Hotărârea nr. 293/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 293/2005 pentru declararea zilei de 23 aprilie Ziua Bibliotecarului din România

 • Hotărârea nr. 294/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 294/2005 privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 295/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 295/2005 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.818/2004 pentru aprobarea scoaterii din funcţiune şi demolării unor construcţii, proprietate privată a statului

 • Hotărârea nr. 296/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 296/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Dialog Social

 • Hotărârea nr. 297/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 297/2005 privind aprobarea organizării unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică pentru marcarea evenimentului semnării Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană

 • Hotărârea nr. 298/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 298/2005 pentru aprobarea atestării localităţii Bran, judeţul Braşov, ca staţiune turistică de interes local

 • Hotărârea nr. 299/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 299/2005 pentru aprobarea atestării localităţii Ocna Sibiului, judeţul Sibiu, ca staţiune turistică de interes local

 • Hotărârea nr. 3/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 3/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 3/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 3/2005 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 3/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 3/2005 privind demisia unui deputat

 • Hotărârea nr. 3/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 3/2005 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 3/2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea nr. 3/2005 definitivă la 6 iulie 2005, în Cauza Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) şi Ungureanu împotriva României

 • Hotărârea nr. 30/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 30/2005 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 30/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 30/2005 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 2/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană

 • Hotărârea nr. 30/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 30/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică, asimilat magistraţilor, din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 30/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 30/2005 privind numirea domnului Mocanu Toader în funcţia de prefect al judeţului Neamţ

 • Hotărârea nr. 300/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 300/2005 pentru modificarea anexei la H.G. nr. 2.251/2004 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2005 şi care vor beneficia de prevederile O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare

 • Hotărârea nr. 301/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 301/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii şcolare

 • Hotărârea nr. 302/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 302/2005 privind aprobarea termenilor şi condiţiilor Acordului de sprijin guvernamental dintre Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Constanţa la 21 septembrie 2004

 • Hotărârea nr. 303/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 303/2005 pentru finanţarea participării României în cadrul Elementului de Planificare (PLANELM) al Brigăzii Multinaţionale cu Capacitate de Luptă Ridicată a Forţelor ONU în Aşteptare (SHIRBRIG)

 • Hotărârea nr. 304/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 304/2005 pentru aprobarea Amendamentului nr. 2, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 4 decembrie 2002 şi la 20 august 2004 şi, respectiv, la Luxemburg la 3 noiembrie 2004 între Guvernul României şi B.E.I., la Contractul de finanţare dintre România şi B.E.I. şi Administraţia Naţională a Drumurilor din România pentru finanţarea Proiectului de construcţie şi reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 şi la Bucureşti la 19 noiembrie 1999

 • Hotărârea nr. 305/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 305/2005 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României, aferentă participării în anul 2005 la Programul comunitar privind reţelele de telecomunicaţii transeuropene – eTEN

 • Hotărârea nr. 305/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 305/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 306/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 306/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari

 • Hotărârea nr. 306/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 306/2005 pentru aprobarea Strategiei actualizate privind reforma instituţională a Ministerului Administraţiei şi Internelor în perioada 2005-2006

 • Hotărârea nr. 307/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 307/2005 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui obiectiv de investiţii în curs de execuţie, situat în oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa în domeniul privat al oraşului Găeşti şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 307/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 307/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 308/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 308/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

 • Hotărârea nr. 309/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 309/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală

 • Hotărârea nr. 31/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 31/2005 privind numirea domnului Popescu Octavian în funcţia de prefect al judeţului Olt

 • Hotărârea nr. 31/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 31/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 31/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 31/2005 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărârea nr. 31/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 31/2005 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2003

 • Hotărârea nr. 310/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 310/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.201/2004 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului tehnic interministerial şi a grupurilor de lucru organizate în conformitate cu dispoziţiile Legii-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004

 • Hotărârea nr. 311/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 311/2005 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informaţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 313/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 313/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 314/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 314/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor materiale aflate în administrarea Serviciului de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 315/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 315/2005 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.399/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome Rasirom

 • Hotărârea nr. 316/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 316/2005 privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2005 al Institutului Naţional de Statistică

 • Hotărârea nr. 317/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 317/2005 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 • Hotărârea nr. 318/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 318/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 111/1997 privind forma şi conţinutul cărţii de identitate, ale cărţii de imobil şi ale fişei de evidenţă a populaţiei, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei

 • Hotărârea nr. 319/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 319/2005 pentru modificarea art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 32/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 32/2005 privind numirea domnului Popescu Corneliu în funcţia de prefect al judeţului Prahova

 • Hotărârea nr. 32/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 32/2005 privind numirea unor membri ai Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 • Hotărârea nr. 32/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 32/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 320/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 320/2005 pentru aprobarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 321/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 321/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură

 • Hotărârea nr. 321/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

 • Hotărârea nr. 322/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 322/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute

 • Hotărârea nr. 322/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 322/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere

 • Hotărârea nr. 323/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 323/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor

 • Hotărârea nr. 323/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 323/2005 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2005-2008

 • Hotărârea nr. 324/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 324/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar pentru populaţia din judeţele Caraş-Severin şi Timiş, afectată de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 17-20 aprilie 2005

 • Hotărârea nr. 324/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 324/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor

 • Hotărârea nr. 325/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 325/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor

 • Hotărârea nr. 325/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 325/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.603/2004 privind darea unui imobil în folosinţă gratuită Asociaţiei Grupul pentru Dialog Social

 • Hotărârea nr. 326/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 326/2005 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

 • Hotărârea nr. 326/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 326/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 327/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 327/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 327/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 327/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităţilor naturale produse în judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 328/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 328/2005 privind aprobarea Amendamentului nr. 1, convenit prin schimb de scrisori semnate la Luxemburg la 20 decembrie 2004 şi la Bucureşti la 6 august 2004 şi 24/25 ianuarie 2005 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi C.N. de Căi Ferate C.F.R. – S.A. şi B.E.I., la Contractul de finanţare dintre România şi B.E.I. şi C.N. de Căi Ferate C.F.R. – S.A. pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000

 • Hotărârea nr. 328/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor

 • Hotărârea nr. 329/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 329/2005 pentru aprobarea amendamentelor, convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori semnate la Zagreb la 17 decembrie 2004 şi 3 februarie 2005 şi la Bucureşti la 21 februarie 2005, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000

 • Hotărârea nr. 33/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 33/2005 privind numirea domnului Bud Radu în funcţia de prefect al judeţului Satu Mare

 • Hotărârea nr. 33/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 33/2005 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 33/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 33/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 330/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 330/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.201/2003 privind constituirea Comitetului interministerial pentru relaţia cu administraţia publică

 • Hotărârea nr. 331/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 331/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 332/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 332/2005 privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru urgentarea asigurării bazei legale şi a resurselor financiare necesare pentru construirea posturilor de inspecţie veterinară la frontieră

 • Hotărârea nr. 333/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 333/2005 pentru reorganizarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare

 • Hotărârea nr. 334/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 334/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 335/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 335/2005 pentru modificarea pct. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 997/2004 privind transmiterea fără plată a unor bunuri din proprietatea privată a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. în proprietatea privată a statului şi în administrarea Clubului Sportiv Rapid

 • Hotărârea nr. 335/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 335/2005 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 336/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 336/2005 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Dobreţu, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 337/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 337/2005 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.426/2004 pentru aprobarea şi implementarea proiectului Neutralizarea deşeurilor periculoase rezultate din activităţile unităţilor sanitare din zona Moldova

 • Hotărârea nr. 338/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 338/2005 privind organizarea şi finanţarea celei de-a 162-a Reuniuni a Comitetului Înalţilor Funcţionari COST în perioada 13-15 iunie 2005

 • Hotărârea nr. 339/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 339/2005 privind organizarea Expoziţiei Internaţionale de Tehnică Militară EXPOMIL

 • Hotărârea nr. 34/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 34/2005 privind numirea domnului Todea Andrei-Barbu în funcţia de prefect al judeţului Sălaj

 • Hotărârea nr. 34/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 34/2005 privind desemnarea unor deputaţi şi senatori în calitate de observatori la Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 34/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 34/2005 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 340/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 340/2005 privind trecerea unor bunuri imobile în proprietatea publică a oraşului Buhuşi şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău