23 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 2410/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2410/2004 privind transmiterea unor imobile, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 2411/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2411/2004 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Republicii Azerbaidjan, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004

 • Hotărârea nr. 2412/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2412/2004 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2004 pentru aprobarea conţinutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune şi a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distribuţia energiei electrice

 • Hotărârea nr. 2413/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2413/2004 privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Cărbunelui – S.A. Ploieşti

 • Hotărârea nr. 2414/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2414/2004 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială FINCOM CONSTRUCT – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 2415/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2415/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004

 • Hotărârea nr. 2416/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2416/2004 pentru aprobarea Protocolului privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Republicii Populare Chineze, semnat la Beijing la 14 septembrie 2004

 • Hotărârea nr. 2417/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2417/2004 pentru aprobarea Protocolului privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei, Securităţii şi Drepturilor Omului al Republicii Argentina, semnat la Buenos Aires la 1 august 2003

 • Hotărârea nr. 2418/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2418/2004 pentru aprobarea Protocolului privind căutarea-salvarea, semnat la Szolnok la 24 septembrie 2004, dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Ungară, adiţional la Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Ungară privind cooperarea între forţele aeriene, semnat la Arad la 17 octombrie 2002

 • Hotărârea nr. 2419/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2419/2004 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului şi Apelor din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2004

 • Hotărârea nr. 242/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 242/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Administraţiei Naţionale Apele Române, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

 • Hotărârea nr. 2420/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2420/2004 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din România şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a Populaţiei din Republica Azerbaidjan, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004

 • Hotărârea nr. 2421/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2421/2004 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 29 iunie 2004 şi la Zagreb la 17 septembrie 2004 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor – etapa a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997

 • Hotărârea nr. 2422/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2422/2004 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Serviciul Naţional Meteorologic – Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică a Statelor Unite ale Americii privind cooperarea tehnică în domeniile meteorologiei şi hidrologiei, semnat la Bucureşti la 21 septembrie 2004

 • Hotărârea nr. 2423/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2423/2004 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Georgiei, semnat la Bucureşti la 14 mai 2004

 • Hotărârea nr. 2424/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2424/2004 pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a locuinţelor de serviciu aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Serviciul de Protecţie şi Pază a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare

 • Hotărârea nr. 2425/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiţiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare

 • Hotărârea nr. 2426/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2426/2004 pentru aprobarea şi implementarea proiectului Neutralizarea deşeurilor periculoase rezultate din activităţile unităţilor sanitare din zona Moldova

 • Hotărârea nr. 2427/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2427/2004 privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor existente

 • Hotărârea nr. 2428/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2428/2004 pentru aprobarea şi implementarea proiectului privind Colectarea, sortarea şi reciclarea deşeurilor urbane în municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 2429/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2429/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea licenţierii operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare

 • Hotărârea nr. 243/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 243/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naţionale Loteria Română – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 2430/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2430/2004 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Macedonia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 11 mai 2004

 • Hotărârea nr. 2431/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2431/2004 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului

 • Hotărârea nr. 2432/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2432/2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 2433/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2433/2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 2434/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2434/2004 privind eliberarea domnului Natea Ovidiu, la cerere, din funcţia de prefect al judeţului Mureş

 • Hotărârea nr. 2437/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2437/2004 privind recunoaşterea Fundaţiei Democraţie prin Cultură ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 2438/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2438/2004 privind recunoaşterea Fundaţiei Culturale Dana Ardelea ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 2439/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2439/2004 pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 244/2004, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 244/2004 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 244/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 244/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 2440/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2440/2004 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 2441/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2441/2004 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 2442/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2442/2004 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 2444/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2444/2004 privind trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al oraşului Gura Humorului, judeţul Suceava, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Gura Humorului a lucrării de artă monumentală Simeon Cobilanschi

 • Hotărârea nr. 2445/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2445/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 2446/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2446/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Unitatea Specială de Aviaţie, judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 2447/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2447/2004 pentru aprobarea Acordului de colaborare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Naţionale din România şi Direcţia Arhivelor Naţionale ale Republicii Azerbaidjan, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004

 • Hotărârea nr. 2448/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2448/2004 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere şi cooperare dintre Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Agenţia Sârbă pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Antreprenoriatului, semnat la Belgrad la 2 decembrie 2004

 • Hotărârea nr. 2449/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2449/2004 pentru aprobarea Amendamentului nr. 1, semnat la Luxemburg la 1 septembrie 2004 şi la Bucureşti la 16 noiembrie 2004, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti-B, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000

 • Hotărârea nr. 245/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 245/2005 privind aprobarea finanţării proiectului Zilele României la Luxemburg din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 • Hotărârea nr. 2450/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2450/2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 2452/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2452/2004 pentru completarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 • Hotărârea nr. 2453/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2453/2004 pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 2454/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2454/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naţionale Unifarm – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 2458/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2458/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Autorităţii Naţionale de Control – Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 2459/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2459/2004 privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MARMOSIM – S.A.

 • Hotărârea nr. 246/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 246/2005 privind revocarea din funcţie a guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi numirea domnului Cononov Paul în această funcţie

 • Hotărârea nr. 2460/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2460/2004 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ARCOM – S.A.

 • Hotărârea nr. 2461/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2461/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii – S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 • Hotărârea nr. 247/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 247/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 248/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 248/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 248/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 248/2005 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri

 • Hotărârea nr. 249/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 249/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 25/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 25/2005 privind numirea domnului Cazacu Marinică în funcţia de prefect al judeţului Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 25/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 25/2005 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 25/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 25/2005 privind modificarea Listei Guvernului României, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004

 • Hotărârea nr. 25/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 25/2005 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 250/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 250/2005 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 24 noiembrie 2004 şi la Zagreb la 29 decembrie 2004, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999

 • Hotărârea nr. 252/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 252/2005 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului şi Teritoriului din Republica Italia privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, semnat la Buenos Aires, Argentina, la 16 decembrie 2004

 • Hotărârea nr. 253/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 253/2005 privind trecerea localităţii turistice Arieşeni, judeţul Alba, din etapa a II-a în etapa I a Programului naţional de dezvoltare a turismului montan Superschi în Carpaţi

 • Hotărârea nr. 254/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 254/2005 privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2005 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 • Hotărârea nr. 255/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 255/2005 privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2005 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Hotărârea nr. 256/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 256/2005 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2005 la programele Comunităţii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale şi tineretului Leonardo da Vinci II, Socrates II şi Youth

 • Hotărârea nr. 257/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 257/2005 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 258/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 258/2005 pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor Ministerului Justiţiei, ale unor instituţii subordonate acestuia şi ale instanţelor judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 259/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 259/2005 privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

 • Hotărârea nr. 26/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 26/2005 privind numirea domnului Prisacaru Radu Vasile în funcţia de prefect al judeţului Iaşi

 • Hotărârea nr. 26/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 26/2005 privind alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe şi a biroului acesteia

 • Hotărârea nr. 26/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 26/2005 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 26/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 26/2005 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 260/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 260/2005 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2004 şi la Zagreb la 5 octombrie 2004 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucureşti la 27 martie 2000

 • Hotărârea nr. 261/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 261/2005 privind aprobarea participării României în anul 2005 la Programul comunitar de acţiune pentru combaterea discriminării (2001-2006), precum şi plata contribuţiei financiare aferente participării în anul 2005 la acest program

 • Hotărârea nr. 262/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 262/2005 privind trecerea unor terenuri, proprietate publică a statului, din administrarea Autorităţii Naţionale a Vămilor în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Hotărârea nr. 263/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 263/2005 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările ulterioare, şi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată

 • Hotărârea nr. 264/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 264/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 2.301/2004 pentru aprobarea prelungirii termenului de îndeplinire a condiţiilor suspensive la perfectarea contractelor de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Dobrogea – S.A. şi Electrica Banat – S.A.

 • Hotărârea nr. 265/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 265/2005 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 266/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 266/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol

 • Hotărârea nr. 267/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 267/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

 • Hotărârea nr. 268/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 268/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor

 • Hotărârea nr. 269/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 269/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România

 • Hotărârea nr. 27/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 27/2005 privind numirea domnului Petrache Marian în funcţia de prefect al judeţului Ilfov

 • Hotărârea nr. 27/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 27/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 27/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 27/2005 pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2002 şi a contului de execuţie bugetară pe anul 2002 al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 27/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 27/2005 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 8/2005 privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

 • Hotărârea nr. 270/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 270/2005 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare

 • Hotărârea nr. 271/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 271/2005 pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale dintre Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii din Regatul Maroc, semnat la Bucureşti la 2 iulie 2003

 • Hotărârea nr. 272/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 272/2005 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 739/1993 privind unele măsuri în legătură cu asigurarea plăţii în valută a cotizaţiilor la organismele internaţionale, datorate de către instituţiile publice

 • Hotărârea nr. 273/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 273/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale Companiei Naţionale Romtehnica – S.A. şi Companiei Române de Aviaţie Romavia – R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 274/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 274/2005 privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului interministerial de urmărire a finalizării contractelor, a finanţării şi a stadiului lucrărilor în vederea punerii în funcţiune a Unităţii 2 de la CNE Cernavodă

 • Hotărârea nr. 275/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 275/2005 pentru declararea zilei de 8 aprilie 2005 zi de doliu naţional pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 276/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 276/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale şi maşini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finanţare de la bugetul de stat

 • Hotărârea nr. 276/2004, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 276/2004 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/2004

 • Hotărârea nr. 277/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 277/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 278/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 278/2005 privind modificarea componenţei Grupului de lucru pentru elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni referitor la îmbunătăţirea mediului de afaceri, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2001

 • Hotărârea nr. 279/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 279/2005 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport

 • Hotărârea nr. 28/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 28/2005 privind numirea doamnei Bondi Gyongyike în funcţia de prefect al judeţului Maramureş

 • Hotărârea nr. 28/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 28/2005 pentru respingerea rapoartelor de activitate ale Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune pe anii 2003 şi 2004 şi a conturilor de execuţie bugetară pe anii 2003 şi 2004 ale Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 28/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 28/2005 cu privire la validarea unui mandat de deputat