20 Iulie, 2019
 • Hotărârea nr. 212/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 212/2005 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Oficiul Român pentru Adopţii, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 213/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 213/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităţilor naturale produse în judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 2139/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe

 • Hotărârea nr. 214/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 214/2005 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Festivalului Internaţional George Enescu

 • Hotărârea nr. 215/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 215/2005 privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării, perfecţionării şi implementării legislaţiei în domeniul restituirii proprietăţii imobiliare, preluată în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 2151/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone*)

 • Hotărârea nr. 216/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 216/2005 privind redistribuirea de posturi şi fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuţii în procesul aderării României la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Hotărârea nr. 2167/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2167/2004 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi mediu ale substanţelor notificate

 • Hotărârea nr. 217/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 217/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave

 • Hotărârea nr. 2175/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2175/2004 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999

 • Hotărârea nr. 218/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 218/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea concesionării serviciilor de siguranţă legarea-dezlegarea navelor maritime şi remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia

 • Hotărârea nr. 2189/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2189/2004 pentru aprobarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004, de aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003

 • Hotărârea nr. 219/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public

 • Hotărârea nr. 2192/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

 • Hotărârea nr. 2193/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2193/2004 pentru aprobarea Normelor privind privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea

 • Hotărârea nr. 2194/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2194/2004 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului privind activităţile desfăşurate de serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor

 • Hotărârea nr. 2195/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement

 • Hotărârea nr. 2198/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2198/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 2199/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2199/2004 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

 • Hotărârea nr. 22/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 22/2005 privind numirea domnului Popescu-Bejat Ştefan-Marian în funcţia de prefect al judeţului Gorj

 • Hotărârea nr. 22/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 22/2005 privind validarea alegerii preşedintelui Consiliului Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 22/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 22/2005 privind demisia unui deputat

 • Hotărârea nr. 22/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 22/2005 pentru alegerea unui chestor al Senatului

 • Hotărârea nr. 220/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 220/2005 pentru modificarea anexei nr. I (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13A2, 13B2, 13D, 14, 15, 16, 17, 23 şi 24) la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale

 • Hotărârea nr. 2200/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2200/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Hotărârea nr. 2203/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2203/2004 privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă Iaşi

 • Hotărârea nr. 2205/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2205/2004 privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Constanţa

 • Hotărârea nr. 221/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 221/2005 pentru modificarea anexelor privind subvenţiile unitare pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2005

 • Hotărârea nr. 222/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 222/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 223/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

 • Hotărârea nr. 224/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 224/2005 pentru aprobarea Metodologiei de numire şi salarizare a directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 • Hotărârea nr. 225/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 225/2005 privind aprobarea Protocolului dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Ordinii Publice din Republica Albania, semnat la Bucureşti la 13 octombrie 2004, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 7 iunie 2002

 • Hotărârea nr. 226/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 226/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

 • Hotărârea nr. 2265/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2265/2004 privind completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 859/2003

 • Hotărârea nr. 2269/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2269/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 • Hotărârea nr. 227/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 227/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora

 • Hotărârea nr. 2272/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2272/2004 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Praga la 2 august 2004, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Cehă în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 24 septembrie 2002

 • Hotărârea nr. 228/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 228/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 100/2005 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 2283/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2283/2004 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul E V-2 Bârlad, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Regal Petroleum plc.

 • Hotărârea nr. 2288/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

 • Hotărârea nr. 229/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 229/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Hotărârea nr. 2294/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2294/2004 privind aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de Societatea Comercială Filiala Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice – ICEMENERG – S.A. Bucureşti la Societatea Comercială Filiala ICEMENERG-SERVICE – S.A. Bucureşti către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Hotărârea nr. 2295/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare

 • Hotărârea nr. 2296/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2296/2004 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A. – Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România Formenerg – S.A. şi înfiinţarea Societăţii Comerciale de Formare Profesională Formenerg – S.A.

 • Hotărârea nr. 2299/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2299/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Hotărârea nr. 23/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 23/2005 privind numirea domnului Strujan Constantin în funcţia de prefect al judeţului Harghita

 • Hotărârea nr. 23/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 23/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 23/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 23/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 23/2005 privind validarea unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 23/2005, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 23/2005 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit Alianţa Galaţi OC3

 • Hotărârea nr. 230/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 230/2005 pentru modificarea Regulamentului privind procedura de evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor

 • Hotărârea nr. 230/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 230/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 671/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic

 • Hotărârea nr. 2300/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2300/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman

 • Hotărârea nr. 231/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 231/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007

 • Hotărârea nr. 232/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 232/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007

 • Hotărârea nr. 233/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 233/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru coordonarea implementării Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007

 • Hotărârea nr. 2333/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2333/2004 pentru aplicarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare

 • Hotărârea nr. 2336/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2336/2004 pentru aplicarea de către Serviciul Român de Informaţii a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare

 • Hotărârea nr. 2337/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2337/2004 privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare

 • Hotărârea nr. 2338/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2338/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Cluj

 • Hotărârea nr. 2339/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2339/2004 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2001 privind normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi pentru activităţi specifice desfăşurate în unele unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei

 • Hotărârea nr. 234/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 234/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Monitorul Oficial pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 2340/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2340/2004 pentru modificarea alin. (5) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Română – A.R.R.

 • Hotărârea nr. 2341/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2341/2004 pentru înfiinţarea Elementului de Sprijin Naţional pe lângă Reprezentanţa Statului Major General la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa – SHAPE

 • Hotărârea nr. 2342/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2342/2004 pentru modificarea lit. g) a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare

 • Hotărârea nr. 2346/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2346/2004 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară

 • Hotărârea nr. 2347/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2347/2004 pentru aprobarea Aranjamentului tehnic dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Franceză privind cooperarea în domeniul geografiei militare, semnat la Bucureşti la 27 octombrie 2004

 • Hotărârea nr. 235/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală

 • Hotărârea nr. 2354/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2354/2004 pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004

 • Hotărârea nr. 2356/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2356/2004 pentru aprobarea Planului de acţiune Schengen revizuit 2004

 • Hotărârea nr. 236/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 236/2005 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 237/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 237/2005 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 2372/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2372/2004 privind darea în administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru Casa Judeţeană de Pensii Maramureş şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş, a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 2378/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2378/2004 pentru autorizarea Ministerului Culturii şi Cultelor de a accepta o donaţie cu sarcini în favoarea statului român

 • Hotărârea nr. 2379/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2379/2004 privind stabilirea cuantumului contribuţiilor anuale directe ale titularilor de autorizaţie nucleară pentru anul 2005

 • Hotărârea nr. 238/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 238/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 2380/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2380/2004 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2004 privind darea în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat a unui imobil proprietate privată a statului

 • Hotărârea nr. 2381/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2381/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 2382/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2382/2004 privind darea în administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru sediul Direcţiei Judeţene de Statistică Bacău, a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 2383/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2383/2004 privind trecerea lucrării de artă monumentală Ivan Mazepa din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al municipiului Galaţi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi

 • Hotărârea nr. 2384/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2384/2004 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Direcţia Judeţeană a Drumurilor – R.A. Deva

 • Hotărârea nr. 2386/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2386/2004 pentru aprobarea Înţelegerii privind colaborarea în domeniul învăţământului dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului din Republica Azerbaidjan, semnată la Bucureşti la 11 octombrie 2004

 • Hotărârea nr. 239/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 239/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 2390/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2390/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a 22 de perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz – S.A. Mediaş

 • Hotărârea nr. 2398/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2398/2004 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

 • Hotărârea nr. 2399/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2399/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome Rasirom

 • Hotărârea nr. 24/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 24/2005 privind numirea domnului Vladu Cristian-Marius în funcţia de prefect al judeţului Hunedoara

 • Hotărârea nr. 24/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 24/2005 privind validarea unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 24/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 24/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut în Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2005

 • Hotărârea nr. 24/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 24/2005 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 240/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 240/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.450/2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 2402/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2402/2004 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea şi asistenţa reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004

 • Hotărârea nr. 2403/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2403/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari

 • Hotărârea nr. 2404/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2404/2004 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind asistenţa reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bucureşti la 24 mai 2004

 • Hotărârea nr. 2405/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2405/2004 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Colegiul Naţional pentru Fete Buna Vestire Grădinari, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 2406/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

 • Hotărârea nr. 2407/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2407/2004 privind aprobarea constituirii Parcului industrial Victoria prin transferul unor elemente patrimoniale de la Societatea Comercială Pirochim Victoria – S.A. din cadrul Companiei Naţionale Romarm – S.A. la Consiliul Local al Oraşului Victoria

 • Hotărârea nr. 2408/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători

 • Hotărârea nr. 2409/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2409/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate şi administrare asupra unor imobile situate în municipiul Craiova, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 241/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 241/2005 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii miniştrilor apărării din statele participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est