24 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1/2005 privind acordarea de către România a unor ajutoare umanitare de urgenţă pentru Republica Indonezia şi Regatul Thailandei

 • Hotărârea nr. 1/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 1/2005 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 1/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 1/2005 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Senatului

 • Hotărârea nr. 1/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 1/2005 privind alegerea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 1/2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea nr. 1/2005 în cauza Moldovan şi alţii împotriva României

 • Hotărârea nr. 1/2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Hotărârea nr. 1/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 1/2005, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

  Hotărârea nr. 1/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ

 • Hotărârea nr. 10/2005, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 10/2005 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit Danubiana Corabia OC

 • Hotărârea nr. 10/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 10/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară

 • Hotărârea nr. 10/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 10/2005 privind validarea unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 10/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 10/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 10/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 10/2005 privind numirea domnului Cîrstoiu Ion în funcţia de prefect al judeţului Argeş

 • Hotărârea nr. 100/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 100/2005 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 1000/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1000/2005 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea din 28.11.2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Hotărârea arbitrală privind soluţionarea cererii de arbitraj înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.342 din 28.11.2005

 • Hotărârea din 05.10.2004, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în cauza Barbu Anghelescu împotriva României*) (Cererea nr. 46.430/99) din 05.10.2004

 • Hotărârea din 12.10.2004, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în cauza Bursuc împotriva României (Cererea nr. 42.066/98) din 12.10.2004

 • Hotărârea din 03.06.2003, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în cauza Silvestru Cotleţ împotriva României*) (Cererea nr. 38.565/97) din 03.06.2003

 • Hotărârea din 28.09.2004, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României (Cererea nr. 46.572/99) din 28.09.2004

 • Hotărârea din 29.04.2003, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în cauza Ghiţescu împotriva României (Cererea nr. 32.915/96) din 29.04.2003

 • Hotărârea din 17.12.2004, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în cauza Cumpănă şi Mazăre împotriva României (Cererea nr. 33.348/96) din 17.12.2004

 • Hotărârea din 02.06.2004, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în cauza Sabin Popescu împotriva României (Cererea nr. 48.102/99) din 02.06.2004

 • Hotărârea din 30.09.2003, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în cauza Todorescu împotriva României (Cererea nr. 40.670/98) din 30.09.2003

 • Hotărârea nr. 1001/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1001/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1002/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1002/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1003/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1003/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 556/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1004/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1004/2005 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

 • Hotărârea nr. 1005/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1005/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1006/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1006/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar

 • Hotărârea nr. 1007/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1007/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 • Hotărârea nr. 1008/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1008/2005 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională Nuclearelectrica Bucureşti – S.A. – Sucursala CNE – PROD Cernavodă – Unitatea nr. 1 a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă

 • Hotărârea nr. 1009/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1009/2005 privind transmiterea unui teren forestier în suprafaţă de 24 ha din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Galaţi, în domeniul public al municipiului Galaţi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 101/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 101/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 • Hotărârea nr. 1010/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1010/2005 privind transmiterea unui teren forestier în suprafaţă de 12,9201 ha din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Galaţi, în domeniul public al municipiului Galaţi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1011/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1011/2005 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate şi administrare asupra unor imobile situate în municipiul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1012/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1012/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova, judeţul Dolj, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

 • Hotărârea nr. 1013/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1013/2005 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Dorohoi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1014/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1014/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli denominat şi rectificat pe anul 2005 al Administraţiei Naţionale Apele Române, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

 • Hotărârea nr. 1015/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1015/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Prefecturii Judeţului Arad în domeniul public al municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1016/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1016/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 1017/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1017/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1018/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1018/2005 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii referitor la organizarea la Bucureşti a celei de-a 55-a sesiuni a Comitetului Regional al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru Europa (12-15 septembrie 2005), semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2005

 • Hotărârea nr. 1019/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1019/2005 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Companiei Naţionale Loteria Română – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 102/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 102/2005 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1020/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale

 • Hotărârea nr. 1021/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1021/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 169/2005 pentru aprobarea finanţării proiectului Organizarea în România a celei de a 55-a sesiuni a Comitetului Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 • Hotărârea nr. 1022/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1022/2005 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2001 privind transportul spre/dinspre România al unor persoane care folosesc ca mijloc de transport avionul

 • Hotărârea nr. 1023/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1023/2005 pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/2004

 • Hotărârea nr. 1024/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1024/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1025/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1025/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 1026/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1026/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1027/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1027/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

 • Hotărârea nr. 1028/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1028/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii şi pentru repararea drumurilor aflate în pericol de pierdere a stabilităţii

 • Hotărârea nr. 1029/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1029/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 103/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 103/2005 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 1030/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1030/2005 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 326/2001 pentru stabilirea componenţei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române – S.A.

 • Hotărârea nr. 1031/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1031/2005 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 20-23 octombrie 2005, a celei de-a IV-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale de Tehnică Militară EXPOMIL 2005 şi a Seminarului Internaţional ICOMIL 2005

 • Hotărârea nr. 1032/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1032/2005 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.145/2003 privind trecerea imobilului U.M. 01300, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1033/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1033/2005 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a pachetului de părţi sociale, reprezentând 100% din capitalul social al Societăţii Comerciale GEMINSERV – S.R.L. Râmnicu Vâlcea – al cărei asociat unic este statul, prin Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1034/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1034/2005 privind transmiterea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Moisei şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Moisei, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1035/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1035/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1036/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1036/2005 privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societăţii Comerciale Exploatarea Minieră de Carieră Berbeşti din cadrul Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia – S.A. Târgu Jiu în domeniul public al oraşului Berbeşti şi, respectiv, al comunei Copăceni, judeţul Vâlcea, şi în administrarea consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective

 • Hotărârea nr. 1037/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1037/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.238/2004 pentru stabilirea speciilor şi a ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe certificată oficial, destinată pentru însămânţare în campaniile agricole din toamna anului 2004, primăvara şi toamna anului 2005 şi primăvara anului 2006 şi pentru aprobarea normelor metodologice

 • Hotărârea nr. 1038/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1038/2005 privind garantarea unor credite interne necesare desfăşurării Măsurii 2.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale a Programului SAPARD

 • Hotărârea nr. 1039/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1039/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.589/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 104/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 104/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.046/2004 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea cantităţii de 1.200 mii tone grâu pentru panificaţie din recolta anului 2004

 • Hotărârea nr. 1040/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1040/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bacău, judeţul Bacău, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

 • Hotărârea nr. 1041/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1041/2005 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1042/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1042/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 1043/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1043/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Mănăstirea Sfintei Cruci Oradea

 • Hotărârea nr. 1044/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1044/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Carei, judeţul Satu Mare, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei

 • Hotărârea nr. 1045/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1045/2005 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Arhiepiscopia Craiovei

 • Hotărârea nr. 1046/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1046/2005 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vinţu de Jos

 • Hotărârea nr. 1047/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1047/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 687/2001 privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea şi în folosinţa Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1048/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1048/2005 pentru desfiinţarea Centrului Regional de Inovare, Implementare şi Aplicare a Invenţiilor din Târgu Mureş

 • Hotărârea nr. 1049/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1049/2005 pentru indexarea indemnizaţiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 • Hotărârea nr. 105/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 105/2005 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000

 • Hotărârea nr. 1050/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1050/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii şcolare – Componenta III B – urban

 • Hotărârea nr. 1051/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1051/2005 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil

 • Hotărârea nr. 1052/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1052/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada iulie-august 2005

 • Hotărârea nr. 1053/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1053/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1054/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1054/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

 • Hotărârea nr. 1055/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1055/2005 pentru aprobarea Acordului de colaborare culturală şi ştiinţifică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2004

 • Hotărârea nr. 1056/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1056/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 515/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date Roedunet

 • Hotărârea nr. 1057/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1057/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1058/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1058/2005 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei drepturilor copilului

 • Hotărârea nr. 1059/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1059/2005 privind asigurarea de sprijin prin Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere autorităţilor administraţiei publice locale din regiunile miniere, pe bază de grant, pentru implementarea programului de infrastructură prevăzut în Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi B.I.R.D. pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 106/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 106/2005 privind eliberarea domnului Diaconu Ion, la cerere, din funcţia de prefect al judeţului Botoşani

 • Hotărârea nr. 1060/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1060/2005 privind aprobarea Schemei de granturi mici pentru implementarea de microproiecte care să îmbunătăţească condiţiile de viaţă în special pentru grupurile dezavantajate din localităţile miniere

 • Hotărârea nr. 1061/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1061/2005 privind schimbarea temporară a regimului juridic al unui teren aparţinând domeniului public al statului, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Calafat, judeţul Dolj, în vederea finanţării şi realizării unui obiectiv militar afectat de construcţia noului pod peste fluviul Dunărea, la Calafat – Vidin

 • Hotărârea nr. 1062/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1062/2005 privind înfiinţarea Muzeului Ion şi dr. Nicolai Kalinderu

 • Hotărârea nr. 1063/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1063/2005 privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme

 • Hotărârea nr. 1064/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1064/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei

 • Hotărârea nr. 1065/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1065/2005 pentru aprobarea localităţilor şi a sumelor ce se acordă din fondul constituit la nivelul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în temeiul art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, pentru cofinanţarea unor acţiuni ale autorităţilor administraţiei publice locale privind reconstruirea/repararea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale în lunile iulie august 2005 – inundaţii şi/sau alunecări de teren

 • Hotărârea nr. 1066/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1066/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea concesionării serviciilor de siguranţă legarea-dezlegarea navelor maritime şi remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia

 • Hotărârea nr. 1067/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1067/2005 privind eliberarea domnului Toderică Paul din funcţia de prefect al judeţului Vaslui

 • Hotărârea nr. 1068/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1068/2005 privind numirea domnului Zaharia Ioan în funcţia de prefect al judeţului Vaslui

 • Hotărârea nr. 1069/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1069/2005 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul transmisiunilor, semnat la Chişinău la 21 iunie 2005

 • Hotărârea nr. 107/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 107/2005 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1070/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1070/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Bistriţa-Năsăud