• Decizia nr. 510/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 510/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 511/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 511/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 511/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 511/2005 pentru modificarea art. 2 din Decizia primului-ministru nr. 417/2005 privind suspendarea mandatului unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 • Decizia nr. 511/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 511/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 512/2004, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Decizia nr. 512/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate

 • Decizia nr. 512/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 512/2005 privind eliberarea domnului Bucur Şerban, la cerere, din funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

 • Decizia nr. 512/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 512/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (3) şi ale art. 22 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 513/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 513/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) şi alin. 9 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 513/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 513/2005 pentru numirea doamnei Sima Livia în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism

 • Decizia nr. 514/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 514/2005 privind numirea domnului Marian Petrache în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 514/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 514/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 514/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 514/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 515/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 515/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 515/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 515/2005 privind numirea domnului Deaconescu Ionuţ Cătălin în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti

 • Decizia nr. 516/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 516/2005 privind numirea domnului Mircea Dragoş Valentin în funcţia publică de subprefect al judeţului Vrancea

 • Decizia nr. 516/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 516/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 516/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 516/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi art. 14 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 • Decizia nr. 517/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 517/2004 ref. la respingerea excepţiei de neconstit. a disp. art. 2, art. 21 al. 4, art. 26 al. 4, art. 51 al. 4, art. 52 al. 2, art. 53 al. 2 şi 3 şi art. 55 din L. 14/2003, ale art. 3 al. 3, art. 5 al. 6, art. 6 al. 2 şi 3, art. 7, art. 11 al. 3 şi 5, art. 13 al. 2 şi art. 22 al. 4 din L. 43/2003, ale art. 1 al. 2 şi art. 9 al. 1 din L. 90/2003, ale art. 21, 33, 34, 51, art. 88 al. 1 lit. a, b, c şi d şi art. 153 al. 1 şi 2 din L. 92/1992, precum şi ale art. 29 al. 4 şi 6, art. 75 al. 2 şi art. 78 din L. 47/1992

 • Decizia nr. 517/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 517/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor

 • Decizia nr. 517/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 517/2005 privind numirea domnului Renga Radu în funcţia publică de subprefect al judeţului Vâlcea

 • Decizia nr. 518/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 518/2005 privind numirea domnului Marian Sergiu în funcţia publică de subprefect al judeţului Vaslui

 • Decizia nr. 518/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 518/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii

 • Decizia nr. 518/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 518/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (11) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale

 • Decizia nr. 519/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 519/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

 • Decizia nr. 519/2005, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 519/2005 privind asigurarea informării corecte şi a pluralismului

 • Decizia nr. 519/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 519/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 519/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 519/2005 privind numirea domnului Boieru Ioan în funcţia publică de subprefect al judeţului Tulcea

 • Decizia nr. 52/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 52/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 395 alin. 1, art. 394 alin. 1 lit. b), c) şi d) şi ale art. 398 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 520/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 520/2004 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale

 • Decizia nr. 520/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 520/2005 privind numirea domnului Marossy Zoltan-Gheorghe în funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş

 • Decizia nr. 520/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 520/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 521/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 521/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 521/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 521/2005 privind numirea domnului Sorescu Nicolae în funcţia publică de subprefect al judeţului Teleorman

 • Decizia nr. 521/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 521/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 522/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 522/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 522/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 522/2005 privind numirea domnului Băişanu Ştefan Alexandru în funcţia publică de subprefect al judeţului Suceava

 • Decizia nr. 522/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 522/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 523/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 523/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1602 alin. 3 şi ale art. 16010 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 523/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 523/2005 privind numirea domnului Crăciun Marin în funcţia publică de subprefect al judeţului Sibiu

 • Decizia nr. 523/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 523/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 524/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 524/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 din Codul penal

 • Decizia nr. 524/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 524/2005 privind numirea domnului Vegh Alexandru în funcţia publică de subprefect al judeţului Sălaj

 • Decizia nr. 524/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 524/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 525/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 525/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 525/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 525/2005 privind numirea domnului Riedl Rudolf în funcţia publică de subprefect al judeţului Satu Mare

 • Decizia nr. 525/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 525/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 526/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 526/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 526/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 526/2005 privind numirea domnului Ştirbu Gigel Sorinel în funcţia publică de subprefect al judeţului Olt

 • Decizia nr. 526/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 526/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 527/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 527/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. 3 din Legea locuinţei nr. 114/1996 şi ale art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 – Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari – din aceeaşi lege

 • Decizia nr. 527/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 527/2005 privind numirea domnului Şendrea Vasile în funcţia publică de subprefect al judeţului Neamţ

 • Decizia nr. 527/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 527/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 493 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 528/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 528/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 674 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 528/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 528/2005 privind numirea domnului Burkhardt Arpad în funcţia publică de subprefect al judeţului Mureş

 • Decizia nr. 528/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 528/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. 1, art. 57 alin. 1 şi ale art. 60 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 529/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 529/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 529/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 529/2005 privind numirea domnului Săceanu Constantin în funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi

 • Decizia nr. 53/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 53/2005 asupra cererilor de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedintele României şi Parlament, formulate de preşedintele Camerei Deputaţilor şi de preşedintele Senatului

 • Decizia nr. 530/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 530/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. a) şi ale art. 80 pct. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 • Decizia nr. 530/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 530/2005 privind numirea domnului Achim Gheorghe în funcţia publică de subprefect al judeţului Maramureş

 • Decizia nr. 530/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 530/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 655, art. 657 şi art. 658 din Codul civil, precum şi a celor ale art. 111, art. 118 alin. 1 şi 2 şi ale art. 156 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 531/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 531/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 140 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 531/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 531/2005 privind numirea domnului Delcea Valentin în funcţia publică de subprefect al judeţului Ilfov

 • Decizia nr. 531/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 531/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 532/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 532/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 532/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 532/2005 privind numirea domnului Ungureanu Florin în funcţia publică de subprefect al judeţului Iaşi

 • Decizia nr. 532/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 532/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 504 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 533/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 533/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 2, art. 171 alin. 1 şi 2 şi art. 172 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 533/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 533/2005 privind numirea domnului Petre Gigi în funcţia publică de subprefect al judeţului Ialomiţa

 • Decizia nr. 533/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 533/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile şi ale art. 84 alin. (1) lit. b) şi art. 85 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

 • Decizia nr. 534/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 534/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. 1 lit. f) şi ale art. 127 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 • Decizia nr. 534/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 534/2005 privind numirea domnului Pricăjan Dan-Aurel în funcţia publică de subprefect al judeţului Hunedoara

 • Decizia nr. 534/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 534/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 535/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 535/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 115 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 535/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 535/2005 privind numirea domnului Dezsi Iosif Zoltan în funcţia publică de subprefect al judeţului Harghita

 • Decizia nr. 535/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 535/2004 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 536/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 536/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 536/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 536/2005 privind numirea doamnei Dinu Cristina Elena în funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu

 • Decizia nr. 536/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 536/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 239 alin. 2 şi 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 537/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 537/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 6 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată

 • Decizia nr. 537/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 537/2005 privind numirea domnului Curduman Vasile în funcţia publică de subprefect al judeţului Galaţi

 • Decizia nr. 537/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 537/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 538/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 538/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 538/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 538/2005 privind numirea domnului Groza Ion în funcţia publică de subprefect al judeţului Dolj

 • Decizia nr. 538/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 538/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei

 • Decizia nr. 539/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 539/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 539/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 539/2005 privind numirea domnului Nistor Mircea în funcţia publică de subprefect al judeţului Dâmboviţa

 • Decizia nr. 539/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 539/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 911-916, art. 66 alin. 2, art. 67 alin. 2 şi 3, art. 68 alin. 1 şi 2, art. 38518 alin. 1 şi art. 356 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 54/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 54/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 166 alin. (41) şi (42) din Legea învăţământului nr. 84/1995

 • Decizia nr. 540/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 540/2005 privind numirea domnului Ursache Ion în funcţia publică de subprefect al judeţului Covasna

 • Decizia nr. 540/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 540/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 178 alin. 21 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 540/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 540/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 273, 278 şi 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 541/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 541/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 lit. c) şi d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 541/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 541/2005 privind numirea domnului Nicolaescu Adrian-Viorel în funcţia publică de subprefect al judeţului Constanţa

 • Decizia nr. 541/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 541/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 542/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 542/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (2) şi ale art. 54 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 542/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 542/2005 privind numirea domnului Platon Gavril Călin în funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj

 • Decizia nr. 542/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 542/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi ale art. VI alin. (4) din O.U.G. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a O.U.G. 94/2000

 • Decizia nr. 543/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 543/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. 1, art. 129 alin. 1 şi ale art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 543/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 543/2005 privind numirea domnului Coman Cornel în funcţia publică de subprefect al judeţului Călăraşi