• Decizia nr. 477/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 477/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 • Decizia nr. 477/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 477/2004 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 478/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 478/2004 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 478/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 478/2005 pentru numirea domnului Gherguţ Dan Ion în funcţia de vicepreşedinte al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 478/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 478/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 479/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 479/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 479/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 479/2005 privind numirea doamnei Ana Ileana Dinescu în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 479/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 479/2004 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 166 alin. (41) din Legea învăţământului nr. 84/1995

 • Decizia nr. 48/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 48/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3001 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 480/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 480/2005 privind eliberarea domnului Alexandru Cojocaru din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 480/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 480/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 • Decizia nr. 481/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 481/2005 privind numirea domnului Alexandru Cojocaru în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 481/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 481/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 482/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 482/2005 pentru eliberarea domnului Constantin Secăreanu din funcţia de vicepreşedinte al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 482/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 482/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 3731 şi ale cărţii V din Codul de procedură civilă, ale art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la Legea locuinţei nr. 114/1996 şi ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 483/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 483/2005 pentru numirea domnului Cristian Nicolae Stănică în funcţia de vicepreşedinte al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 483/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 483/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 483/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 483/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 484/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 484/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5803 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 484/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 484/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3712 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 484/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 484/2005 privind eliberarea domnului Avram Constantin din funcţia de subprefect al judeţului Bacău

 • Decizia nr. 485/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 485/2005 privind numirea domnului Olaru Neculai în funcţia de subprefect al judeţului Bacău

 • Decizia nr. 485/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 485/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69.1 din Regulamentul de transport pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005

 • Decizia nr. 486/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 486/2005 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 • Decizia nr. 486/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 486/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275-278 şi art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 486/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 486/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 • Decizia nr. 487/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 487/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 351 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 487/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 487/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 487/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 487/2005 pentru modificarea statului de funcţii al Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 488/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 488/2005 pentru eliberarea doamnei Mara Rîmniceanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 488/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 488/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 488/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 488/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 489/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 489/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 489/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 489/2005 pentru numirea domnului Cătălin Doica în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 489/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 489/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 49/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 49/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

 • Decizia nr. 490/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 490/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 490/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 490/2005 privind unele măsuri pentru reactualizarea componenţei nominale a Comisiei pentru bursa specială Guvernul României, aprobată prin Decizia primului-ministru nr. 393/2005

 • Decizia nr. 490/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 490/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 491/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 491/2005 privind numirea domnului Victor Goanţă în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 491/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 491/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 alin. 3 şi 5 din Codul de procedură penală, raportate la art. 195 alin. 1 din acelaşi cod

 • Decizia nr. 492/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 492/2005 privind numirea domnului Dionisie Şurlin în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 492/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 492/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, precum şi ale art. 113 şi 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 493/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 493/2005 pentru eliberarea domnului Sandu Zamfir Florin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 493/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 493/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 493/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 493/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 494/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 494/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 şi 104 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi a dispoziţiilor art. 38, 165, 284 şi 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 494/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 494/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi ale art. 2 din Legea minelor nr. 85/2003, precum şi a interpretării date prevederilor art. 3 alin. (1) şi ale art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

 • Decizia nr. 494/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 494/2005 pentru modificarea statului de funcţii al Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 495/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 495/2005 privind modificarea componenţei Comisiei Naţionale de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 495/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 495/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 495/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 495/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 496/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 496/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 496/2005, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 496/2005 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 312/2004 privind difuzarea programelor locale şi a programelor retransmise

 • Decizia nr. 496/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 496/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 496/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 496/2005 pentru revocarea din funcţia de membru din cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a domnului Alexandru Cojocaru şi pentru numirea în această funcţie a domnului Theodor Cătălin Nicolescu în cadrul aceleiaşi comisii

 • Decizia nr. 497/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 497/2005 pentru modificarea şi completarea Deciziei primului-ministru nr. 397/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 497/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 497/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, a dispoziţiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4), art. 8 alin. (1) şi (2) şi ale art. 10 din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, în special, precum şi a ordonanţei, în ansamblul său, sub aspectele criticate

 • Decizia nr. 497/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 497/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2001 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 498/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 498/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar

 • Decizia nr. 498/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 498/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 498/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 498/2005 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene

 • Decizia nr. 499/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 499/2005 privind eliberarea doamnei Corina Coman din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 499/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 499/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 499/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 499/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 5/2005, Senatul României

  Decizia nr. 5/2005 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 5/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 5/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 279 alin. 2 lit. b) şi c) din Codul de procedură penală şi ale art. 29 alin. (1), (3) şi (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 5/2005, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 5/2005 privind radiologia în specialitatea dentară

 • Decizia nr. 50/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 50/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti şi ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001

 • Decizia nr. 500/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 500/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 500/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 500/2005 privind numirea domnului Ion Şerpe în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 500/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 500/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 • Decizia nr. 501/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 501/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 302 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 501/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 501/2005 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Maria Cristina Manda din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 501/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 501/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2841 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 502/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 502/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 388 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 502/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 502/2005 privind eliberarea doamnei Cătălina Stan din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 502/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 502/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 din Codul penal

 • Decizia nr. 503/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 503/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 503/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 503/2005 privind numirea domnului Marius Oprea în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 503/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 503/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti şi cele ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001

 • Decizia nr. 504/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 504/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi art. 401 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 504/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 504/2005 privind eliberarea domnului Gheorghe Mirel Taloş din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 504/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 504/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 505/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 505/2005 privind numirea domnului Gheorghe Mirel Taloş în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 505/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 505/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 505/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 505/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 12 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, dispoziţii referitoare la modificarea art. 8 alin. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 506/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 506/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

 • Decizia nr. 506/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 506/2005 privind numirea domnului Ciubotaru Gheorghe în funcţia de subsecretar de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 506/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 506/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 507/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 507/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale Cărţii V din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 507/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 507/2005 privind numirea doamnei Laura Secui în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 • Decizia nr. 508/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 508/2005 privind eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Adrian Cămărăşan din funcţia de membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 • Decizia nr. 508/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 508/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 509/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 509/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 509/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 509/2005 pentru eliberarea domnului Dezideriu Gergely din funcţia de membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, numit temporar pe perioada suspendării mandatului doamnei Pamfile (Dumitrean) Anamaria

 • Decizia nr. 509/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 509/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 51/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 51/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 510/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 510/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România

 • Decizia nr. 510/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 510/2005 pentru numirea domnului Dezideriu Gergely în funcţia de membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării