15 Septembrie, 2019
 • Decizia nr. 443/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 443/2005 pentru numirea domnului Octavian Nichifor Bîgiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Comerţului

 • Decizia nr. 443/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 443/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică

 • Decizia nr. 444/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 444/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Decizia nr. 444/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 444/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 444/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 444/2005 pentru numirea domnului Ovidiu Iuliu Marian în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism

 • Decizia nr. 445/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 445/2005 pentru numirea doamnei Giliola Ciorteanu ca preşedinte interimar al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 445/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 445/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 446/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 446/2005 pentru numirea domnului Szolt Bogos în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Comerţului

 • Decizia nr. 446/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 446/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

 • Decizia nr. 446/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 446/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti, în special, precum şi a ordonanţei, în ansamblul său, sub aspectele criticate

 • Decizia nr. 447/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 447/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie

 • Decizia nr. 447/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 447/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 6 şi ale art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 447/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 447/2005 pentru numirea domnului Ion Codescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 448/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 448/2005 privind delegarea atribuţiilor de aprobare a deplasărilor externe, a rapoartelor de activitate aferente acestor deplasări şi a informărilor din domeniul specific de activitate, aparţinând autorităţilor publice aflate în coordonarea directă a primului-ministru

 • Decizia nr. 448/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 448/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 448/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 448/2005 pentru completarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale

 • Decizia nr. 448/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 448/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi ale art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 449/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 449/2005 privind promovarea temporară a doamnei Cristina Ecaterina Corut în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Integrării Europene

 • Decizia nr. 449/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 449/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor

 • Decizia nr. 45/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 45/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 450/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 450/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Decizia nr. 450/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 450/2005 pentru eliberarea domnului Răzvan Nicolae Ţîru din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 4501/2005, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 4501/2005 privind interzicerea temporară a executării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială ROMTECA Societate de brokeraj în asigurări – S.R.L.

 • Decizia nr. 451/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 451/2005 privind eliberarea domnului Petru Pană din funcţia de şef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 • Decizia nr. 451/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 451/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 • Decizia nr. 451/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 451/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. 1 lit. h) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 452/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 452/2005 privind numirea domnului Adrian Mironescu în funcţia de şef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 • Decizia nr. 452/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 452/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (2) şi ale art. 53 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 4527/2005, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 4527/2005 privind actualizarea taxei de autorizare a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare

 • Decizia nr. 453/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 453/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 453/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 453/2005 privind eliberarea domnului Dan Petrescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 453/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 453/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 291 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 454/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 454/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 454/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 454/2005 privind numirea domnului Dan Petrescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul justiţie şi administrare internă din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 454/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 454/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 4549/2005, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 4549/2005 privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară la Societatea Comercială Asigurare Reasigurare ARDAF – S.A.

 • Decizia nr. 455/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 455/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 455/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 455/2005 privind eliberarea domnului Octavian Costescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 456/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 456/2005 privind numirea domnului Ludovic Fodor în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 456/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 456/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 456/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 456/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 457/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 457/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) şi art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 457/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 457/2005 privind modificarea şi completarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

 • Decizia nr. 457/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 457/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 457/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 457/2005 privind numirea doamnei Ceuşan Elena Ramona în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 458/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 458/2005 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Ciulcov din funcţia publică de secretar general al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 • Decizia nr. 458/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 458/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 458/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 458/2005 privind modificarea şi completarea Condiţiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale

 • Decizia nr. 458/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 458/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 459/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 459/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 459/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 459/2005 privind modificarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale

 • Decizia nr. 459/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 459/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale

 • Decizia nr. 459/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 459/2005 pentru eliberarea domnului Ioan Roman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 46/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 46/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 460/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 460/2005 privind modificarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale

 • Decizia nr. 460/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 460/2005 pentru numirea domnului Virgil Păunescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 460/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 460/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie

 • Decizia nr. 461/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 461/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru managerii publici

 • Decizia nr. 461/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 461/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul se procedură penală

 • Decizia nr. 462/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 462/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cap. II, în ansamblu, precum şi ale art. 8 alin. (3) fraza finală, ale art. 11 alin. (1) lit. d), ale art. 19 alin. (1), ale art. 50 alin. (1) şi (3), ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 462/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 462/2005 pentru eliberarea domnului Rotaru Gheorghe din funcţia de director general al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 462/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 462/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 alin. 1 teza întâi şi alin. 3, precum şi ale art. 148 alin. 1 lit. i) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 463/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 463/2005 pentru numirea domnului Medar Gheorghe Sergiu-Tudor în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 463/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 463/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 464/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 464/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 464/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 464/2005 pentru numirea domnului Teodor Cătălin Nicolescu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 464/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 464/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 465/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 465/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) fraza a doua, art. 13 alin. (1) lit. b) şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică

 • Decizia nr. 465/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 465/2005 privind eliberarea domnului Ion Agafiţei din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 466/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 466/2005 pentru numirea domnului Ion Agafiţei în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 466/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 466/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive

 • Decizia nr. 466/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 466/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2001 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 467/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 467/2005 privind eliberarea domnului Adrian Remus Borotea din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 467/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 467/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată

 • Decizia nr. 468/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 468/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 468/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 468/2005 privind numirea doamnei Carmen Filipescu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 469/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 469/2005 privind numirea domnului Cătălin Ionuţ Deaconescu în funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

 • Decizia nr. 469/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 469/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1), ale art. 94 alin. (1), ale art. 95 alin. (1), ale art. 99 alin. (4), (5) şi (9), ale art. 100 alin. (1) şi (2) şi ale art. 101 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 47/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 47/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei unice privind remuneraţia datorată titularilor de drepturi de autor şi drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu

 • Decizia nr. 47/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 47/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 alin. 3 şi ale art. 403 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 470/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 470/2005 privind numirea domnului Ioan Roman în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 470/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 470/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 240 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 • Decizia nr. 471/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 471/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 471/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 471/2005 privind numirea domnului Viorel Coifan în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 471/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 471/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 şi 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 472/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 472/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 • Decizia nr. 472/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 472/2005 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic

 • Decizia nr. 472/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 472/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 473/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 473/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 473/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 473/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 473/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 474/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 474/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1718 din Codul civil, art. 376, art. 488 şi art. 494 din Codul de procedură civilă şi ale art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

 • Decizia nr. 474/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 474/2005 privind numirea domnului Mircea Oancea în funcţia de director general interimar al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Decizia nr. 475/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 475/2005 pentru numirea domnului Virgil Crecană în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Comerţului

 • Decizia nr. 475/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 475/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 475/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 475/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret

 • Decizia nr. 476/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 476/2004 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România

 • Decizia nr. 476/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 476/2005 privind promovarea temporară a domnului Răzvan Nicolae Ţîru în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 476/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 476/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 şi ale art. 257 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 477/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 477/2005 pentru numirea domnului Corneliu Burada în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice