• Decizia nr. 402/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 402/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 402/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 402/2005 pentru eliberarea domnului Gabriel Năstase din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

 • Decizia nr. 403/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 403/2005 pentru numirea doamnei Gabriela Vasile în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

 • Decizia nr. 403/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 403/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură penală cu referire la art. 255 şi art. 257 din acelaşi cod

 • Decizia nr. 403/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 403/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 şi ale art. 322 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 403/2005, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 403/2005 privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală

 • Decizia nr. 404/2005, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 404/2005 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 249/2004 privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe

 • Decizia nr. 404/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 404/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală

 • Decizia nr. 404/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 404/2005 privind eliberarea la cerere a domnului Tomoială Gheorghe din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Decizia nr. 405/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 405/2005 privind revocarea unui membru al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi numirea în această calitate a unei alte persoane

 • Decizia nr. 405/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 405/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 405/2005, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 405/2005 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 248/2004 privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine

 • Decizia nr. 406/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 406/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 lit. c) şi ale art. 53 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 406/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 406/2005 privind numirea domnului Palaşcă Viorel în funcţia publică de secretar general al Ministerului Economiei şi Comerţului

 • Decizia nr. 407/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 407/2005 privind numirea domnului Căminescu Dorel în funcţia publică de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 407/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 407/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii

 • Decizia nr. 408/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 408/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 408/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 408/2005 privind numirea domnului Ciotloş Petre în funcţia publică de secretar general adjunct al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 • Decizia nr. 409/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 409/2005 privind numirea doamnei Cârcei Iulia în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Decizia nr. 409/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 409/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2, art. 3, art. 6, art. 7, art. 8, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27 şi art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 41/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 41/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003

 • Decizia nr. 41/2004, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 41/2004 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical

 • Decizia nr. 410/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 410/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice

 • Decizia nr. 411/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 411/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

 • Decizia nr. 412/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 412/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 412/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 412/2005 privind desemnarea domnului Andrei Gabriel Pleşu în funcţia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 • Decizia nr. 413/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 413/2005 privind componenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 413/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 413/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 414/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 414/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor

 • Decizia nr. 414/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 414/2005 privind eliberarea domnului Radu Boroianu din funcţia de secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 415/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 415/2005 pentru eliberarea domnului Merchea Manole din funcţia de subprefect al judeţului Vrancea

 • Decizia nr. 415/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 415/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (3) şi art. 60 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 416/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 416/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 416/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 416/2005 privind eliberarea doamnei Marta Bănescu din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 417/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 417/2005 privind suspendarea mandatului unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 • Decizia nr. 417/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 417/2005 privind sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) şi ale art. 36 din Legea privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, astfel cum a fost modificată ca urmare a Cererii de reexaminare din data de 5 noiembrie 2004 şi a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 217 din 20 aprilie 2005

 • Decizia nr. 418/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 418/2005 asupra sesizării de neconstituţionalitate a Legii privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical

 • Decizia nr. 418/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 418/2005 privind numirea membrilor Consiliului de coordonare a activităţii de statistică

 • Decizia nr. 4188/2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 4188/2005 privind examinarea recursului declarat de Federaţia Sindicatelor din Învăţământ Spiru Haret Bucureşti împotriva Sentinţei civile nr. 245 din 15 februarie 2005 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

 • Decizia nr. 419/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 419/2005 pentru numirea domnului Mircea Dragoş Valentin în funcţia de subprefect al judeţului Vrancea

 • Decizia nr. 419/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 419/2005 asupra modului în care Parlamentul României a pus de acord prevederile Legii privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 375 din 6 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 8 iulie 2005

 • Decizia nr. 42/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 42/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 420/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 420/2005 privind promovarea temporară a domnului Mihail Vornicov în funcţia publică de secretar general al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

 • Decizia nr. 420/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 420/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă şi art. 168 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 421/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 421/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. 2 teza a doua din Codul familiei

 • Decizia nr. 421/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 421/2005 pentru eliberarea doamnei Roxana Rizoiu din funcţia de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 • Decizia nr. 422/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 422/2005 pentru numirea doamnei Beatrice Ramaşcanu în funcţia de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 • Decizia nr. 422/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 422/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 422/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 422/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (3) şi ale art. 48 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 423/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 423/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 423/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 423/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 423/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 423/2005 pentru eliberarea domnului Dan Victor Alesandru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Comerţului

 • Decizia nr. 424/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 424/2005 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Marian Eftimescu din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 424/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 424/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum şi ale art. 127, ale art. 137 alin. (4) şi ale art. 172 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 424/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 424/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) alin. 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 425/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 425/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3733 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 425/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 425/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 426/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 426/2005 privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Ionel Zbîrcea din calitatea de preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 426/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 426/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 576/2004 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală

 • Decizia nr. 427/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 427/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (11) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 427/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 427/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului justiţie şi administrare internă

 • Decizia nr. 428/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 428/2005 pentru numirea domnului Darius Meşca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Comerţului

 • Decizia nr. 428/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 428/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată

 • Decizia nr. 429/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 429/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 429/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 429/2005 pentru numirea domnului Jean-Cătălin Sandu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 429/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 429/2005 pentru modificarea unor acte normative emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 • Decizia nr. 43/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 43/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 430/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 430/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 330-3304 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 430/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 430/2005 pentru numirea doamnei Gered Beatrix în funcţia de vicepreşedinte al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 430/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 430/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 431/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 431/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 431/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 431/2005 pentru eliberarea domnului Attila Demeter din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Comerţului

 • Decizia nr. 432/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 432/2005 pentru eliberarea domnului Cornel Chiriac din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Comerţului

 • Decizia nr. 432/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 432/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 din Codul de procedură civilă şi ale art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 433/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 433/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 433/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 433/2005 pentru eliberarea domnului Dragoş Neacşu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 434/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 434/2005 pentru eliberarea domnului Claudiu Doltu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 434/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 434/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Decizia nr. 434/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 434/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei

 • Decizia nr. 435/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 435/2005 pentru numirea domnului Claudiu Doltu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 435/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 435/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară

 • Decizia nr. 436/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 436/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 • Decizia nr. 436/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 436/2005 pentru eliberarea domnului Radu-Mircea Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 437/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 437/2005 pentru eliberarea domnului Viorel Coifan din funcţia de director general al Institutului Naţional de Administraţie

 • Decizia nr. 437/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 437/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România

 • Decizia nr. 438/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 438/2005 pentru numirea domnului Cristian Preda în funcţia de secretar de stat pentru francofonie în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi de comisar guvernamental pentru reprezentarea Guvernului României în ceea ce priveşte organizarea şi participarea României la cea de-a XI-a Reuniune la nivel de şefi de stat şi de guvern a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, Bucureşti, 25-29 septembrie 2006

 • Decizia nr. 438/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 438/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 439/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 439/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) teza a treia din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 439/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 439/2005 pentru eliberarea domnului Marius-Sorin Crivtonencu din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism

 • Decizia nr. 44/2005, Consiliul Concurenţei

  Decizia nr. 44/2005 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială METALEUROEST – S.R.L. Câmpina, Societatea Comercială ELSID – S.A. Titu şi domnul Burchiu Nicolae prin dobândirea controlului asupra Societăţii Comerciale SOCERAM – S.A. Bucureşti

 • Decizia nr. 44/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 44/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (2) şi ale art. 94 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 440/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 440/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 şi 12 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 440/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 440/2005 pentru numirea domnului Mircea Nicu Toader în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 440/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 440/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 441/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 441/2005 pentru eliberarea domnului Adrian Bădilă din funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

 • Decizia nr. 441/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 441/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 alin. 1 şi art. 7205 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 441/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 441/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 442/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 442/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 442/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 442/2005 pentru numirea domnului Adrian Bădilă în funcţia de director general, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie

 • Decizia nr. 442/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 442/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 şi art. 27 din Codul penal, precum şi ale art. 281 pct. 1 lit. b), art. 38 şi art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală