• Decizia nr. 360/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 360/2005 privind revocarea domnului Adrian Niculescu din funcţia de vicepreşedinte al Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc

 • Decizia nr. 361/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 361/2005 privind numirea domnului Dan Marcu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 361/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 361/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 362/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 362/2005 privind numirea domnului Constantin Dascălu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Decizia nr. 362/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 362/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 363/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 363/2005 privind promovarea temporară a domnului Adrian Ştefan Constantinescu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 363/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 363/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 şi 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 364/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 364/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 364/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 364/2005 privind desemnarea Departamentului pentru Analiză Instituţională şi Socială ca reprezentant al Guvernului României în calitatea de membru fondator al Asociaţiei eRomania Gateway

 • Decizia nr. 365/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 365/2005 privind numirea domnului Rujan Ion Cristinel în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

 • Decizia nr. 365/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 365/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2 şi 3 şi art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 366/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 366/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 366/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 366/2005 privind numirea doamnei Gavrilă Georgeta în funcţia publică de secretar general al Ministerului Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 367/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 367/2005 privind numirea doamnei Mucică Delia Ruxandra în funcţia publică de secretar general al Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Decizia nr. 367/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 367/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări

 • Decizia nr. 368/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 368/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. 1 şi art. 219 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 368/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 368/2005 privind numirea doamnei Bâra Gina în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 369/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 369/2005 privind numirea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 369/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 369/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002

 • Decizia nr. 37/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 37/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din OUG 33/2001, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, ale art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004, precum şi a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din OUG 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor

 • Decizia nr. 370/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 370/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 370/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 370/2005 privind numirea domnului Merschi Anton în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 371/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 371/2005 privind eliberarea domnului Emanoil Neguţ din funcţia de secretar de stat la Autoritatea Naţională de Control

 • Decizia nr. 371/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 371/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 372/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 372/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 372/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 372/2005 privind numirea domnului Emanoil Neguţ în funcţia de secretar de stat la Autoritatea de control a Guvernului din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 373/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 373/2005 privind eliberarea domnului Tudor-Alexandru Chiuariu din funcţia de secretar de stat la Departamentul de inspecţie al primului-ministru şi urmărire a utilizării transparente a fondurilor comunitare din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 373/2005, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 373/2005 privind aprobarea Procedurii de supraveghere a pieţei echipamentelor radio şi a echipamentelor terminale de telecomunicaţii, precum şi a altor echipamente electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice

 • Decizia nr. 373/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 373/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 374/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 374/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. VI alin. (3) cuprins în titlul II din O.U.G. nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 • Decizia nr. 374/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 374/2005 privind numirea domnului Tudor-Alexandru Chiuariu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru lupta antifraudă din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 375/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 375/2005 privind eliberarea domnului Cristian-Mihai Cărăuşu din funcţia de secretar de stat la Departamentul implementării programelor şi ajustare structurală din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 375/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 375/2005 referitoare la sesizările de neconstituţionalitate a Legii privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente*)

 • Decizia nr. 376/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 376/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 376/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 376/2005 privind numirea domnului Cristian-Mihai Cărăuşu în funcţia de secretar de stat la Departamentul de implementare programe şi ajustare structurală din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 377/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 377/2005 privind numirea doamnei Amelia Maria Tue în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 377/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 377/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. b), art. 112 alin. (1), art. 114 alin. (1) şi art. 137 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 378/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 378/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 378/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 378/2005 privind numirea temporară a domnului Ion Agafiţei în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 379/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 379/2005 privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 379/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 379/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, precum şi ale art. 322 pct. 7, art. 327 alin. 1 şi art. 379 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 38/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 38/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, precum şi ale art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004

 • Decizia nr. 380/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 380/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 484 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 380/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 380/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de control a Guvernului

 • Decizia nr. 381/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 381/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă

 • Decizia nr. 381/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 381/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 137 şi art. 139 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 382/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 382/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor

 • Decizia nr. 382/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 382/2005 pentru stabilirea atribuţiilor şi reorganizării Departamentului de implementare programe şi ajustare structurală

 • Decizia nr. 383/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 383/2005 privind numirea domnului Szasz Attila în funcţia de consilier de stat al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene

 • Decizia nr. 383/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 383/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 384/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 384/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 384/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 384/2005 privind modificarea componenţei comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

 • Decizia nr. 385/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 385/2005 privind numirea domnului Constantin Lupescu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 385/2005, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 385/2005 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale

 • Decizia nr. 385/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 385/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IX pct. 5 teza finală din Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale

 • Decizia nr. 386/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 386/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 2 şi art. 60 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 386/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 386/2005 privind numirea domnului Cazacu Matei în funcţia de vicepreşedinte al Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc

 • Decizia nr. 387/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 387/2005 privind numirea doamnei Cătălina Stan în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 387/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 387/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 388/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 388/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 388/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 388/2005 privind revocarea doamnei Clementina Ivan Ungureanu din funcţia de preşedinte al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 3880/2005, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 3880/2005 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale General Risk Services – S.R.L.

 • Decizia nr. 389/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 389/2005 privind revocarea domnului Vergil G. Voineagu din funcţia de vicepreşedinte al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 389/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 389/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 39/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 39/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi a art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 390/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 390/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei

 • Decizia nr. 390/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 390/2005 privind numirea domnului Vergil G. Voineagu în funcţia de preşedinte al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 391/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 391/2005 privind eliberarea domnului Ilie Dincă din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Decizia nr. 391/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 391/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor

 • Decizia nr. 391/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 391/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 391/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 391/2005 pentru modificarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale

 • Decizia nr. 392/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 392/2005 privind abrogarea unor acte normative

 • Decizia nr. 392/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 392/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1402 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 392/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 392/2005 privind numirea doamnei Mariea Ionescu în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Decizia nr. 3920/2005, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 3920/2005 privind interzicerea temporară a exercitării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială Star Broker Asigurări – S.R.L.

 • Decizia nr. 393/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 393/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru bursa specială Guvernul României

 • Decizia nr. 393/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 393/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 501 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări

 • Decizia nr. 3930/2005, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 3930/2005 privind revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale Star Broker Asigurări – S.R.L.

 • Decizia nr. 394/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 394/2005 privind numirea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 394/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 394/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6, 7, 36 şi art. 45 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005

 • Decizia nr. 395/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 395/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie

 • Decizia nr. 395/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 395/2005 privind numirea doamnei Corina Coman în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 396/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 396/2005 privind numirea doamnei Bogdana Balmuş în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 396/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 396/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305, ale art. 315 alin. 4 şi ale art. 316 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 397/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 397/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

 • Decizia nr. 397/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 397/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 398/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 398/2005 pentru aprobarea statului de funcţii şi a criteriilor de selecţie pentru angajarea personalului Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

 • Decizia nr. 398/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 398/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din OUG 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Leg. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Leg. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Leg. 507/2003, precum şi ale art. 8 alin. (7) din Leg. 511/2004

 • Decizia nr. 399/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 399/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 576/2004 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală

 • Decizia nr. 399/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 399/2005 pentru aprobarea statului de funcţii al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic

 • Decizia nr. 4/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 4/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 7, art. 8 alin. (2) şi art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 4/2005, Senatul României

  Decizia nr. 4/2005 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 14-16 iunie 2005

 • Decizia nr. 40/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 40/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 400/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 400/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 400 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 400/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 400/2005 pentru aprobarea Metodologiei privind medierea neînţelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale – segmentul reglementat

 • Decizia nr. 400/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 400/2005 pentru aprobarea statului de funcţii al Departamentului pentru Relaţii Interetnice

 • Decizia nr. 401/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 401/2005 pentru modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 401/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 401/2005 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.346/2004 şi pentru organizarea unei sesiuni suplimentare pentru acreditarea consumatorilor eligibili pentru anul 2005

 • Decizia nr. 401/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 401/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 402/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 402/2005 privind modificarea şi completarea Contractului-cadru de transport al gazelor naturale