• Decizia nr. 301/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 301/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 302/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 302/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 303/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 303/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 304/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 304/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (1) şi ale art. 169 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 305/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 305/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005

 • Decizia nr. 306/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 306/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 şi 133 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 307/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 307/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20, art. 21, art. 22, art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 307/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 307/2005 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale

 • Decizia nr. 308/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 308/2005 privind aprobarea Condiţiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale

 • Decizia nr. 308/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 308/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 309/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 309/2005 privind aprobarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale

 • Decizia nr. 309/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 309/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 31/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 31/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 310/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 310/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 310/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 310/2005 privind stabilirea nivelurilor minime ale stocurilor de gaze naturale aflate în depozitele de înmagazinare subterană

 • Decizia nr. 311/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003

 • Decizia nr. 311/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 311/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. 3, art. 69, art. 2781 alin. 4, art. 291 alin. 2, art. 314 alin. 1, art. 316 alin. 3 şi art. 330 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală

 • Decizia nr. 312/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 312/2005 privind aprobarea valorii activelor reglementate la data de 31 decembrie 2004 pentru Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Nord – S.A. Târgu Mureş şi Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Sud – S.A. Bucureşti

 • Decizia nr. 312/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 312/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 174 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 313/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 313/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

 • Decizia nr. 313/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 313/2005 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei interne reglementate a gazelor naturale şi a consumatorilor eligibili

 • Decizia nr. 314/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 314/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului

 • Decizia nr. 315/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 315/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 316/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 316/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. b) şi d) din Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

 • Decizia nr. 317/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 317/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 şi art. 1101 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 318/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 318/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) şi (2) din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 319/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 319/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 264 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 32/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 32/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206 din Codul penal

 • Decizia nr. 320/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 320/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 321/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 321/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi ale art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, precum şi ale art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 • Decizia nr. 322/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 322/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 323/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 323/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 324/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 324/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 325/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 325/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (1), (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 326/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 326/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69.1 din Regulamentul de transport pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005

 • Decizia nr. 3263/2005, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 3263/2005 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială TDA Insurance Brokerage – S.R.L.

 • Decizia nr. 3267/2005, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 3267/2005 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială Asleco Asigurări – S.R.L.

 • Decizia nr. 327/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 327/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă şi ale art. VII alin. (1), (2), (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 • Decizia nr. 3270/2005, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 3270/2005 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale BROKER AR INSURANCE 2002 – S.R.L.

 • Decizia nr. 328/2004, Consiliul Concurenţei

  Decizia nr. 328/2004 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială Port Bazinul Nou – S.A. Galaţi prin achiziţionarea mijloacelor fixe din patrimoniul Societăţii Comerciale Helitube – S.A. Bucureşti

 • Decizia nr. 328/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 328/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie

 • Decizia nr. 329/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 329/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 33/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 33/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 674 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 33/2005, Consiliul Concurenţei

  Decizia nr. 33/2005 privind propusa concentrare economică realizată de Societatea Comercială SAGEM – S.A. Franţa prin dobândirea controlului unic direct asupra Societăţii Comerciale SNECMA – S.A. Franţa

 • Decizia nr. 330/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 330/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum şi a celor ale art. 144 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 331/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 331/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 332/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 332/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 333/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 333/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 3 şi art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, ale art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, precum şi ale Legii nr. 92/1992 în integralitatea sa

 • Decizia nr. 334/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 334/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

 • Decizia nr. 3344/2005, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 3344/2005 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale EURO CONSULT BROKER – Societate de Consultanţă şi Brokeraj în Asigurări – S.R.L.

 • Decizia nr. 335/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 335/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă, ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art. 5 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 336/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 336/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 337/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 337/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 şi art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 338/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 338/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 863 alin. 1 lit. a) şi b) din Codul penal

 • Decizia nr. 339/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 339/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005

 • Decizia nr. 34/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 34/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 340/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 340/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României

 • Decizia nr. 341/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 341/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. 3 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 • Decizia nr. 3419/2005, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 3419/2005 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale C.A.R.E. Asigurări – S.R.L.

 • Decizia nr. 342/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 342/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

 • Decizia nr. 3423/2005, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 3423/2005 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de asigurare de către Societatea Comercială CONDOR-Broker de asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 343/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 343/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 5, 6 şi 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 344/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 344/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 345/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 345/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 3456/2005, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 3456/2005 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială Smart Asigurări – S.R.L.

 • Decizia nr. 346/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 346/2005 privind numirea doamnei Marta Bănescu în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 346/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 346/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 şi art. 206 din Codul penal

 • Decizia nr. 347/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 347/2005 privind numirea domnului Radu Boroianu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 347/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 347/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, ale O.U.G. nr. 136/2000 privind modul de stabilire a plăţilor compensatorii şi a ajutoarelor care se acordă personalului militar, precum şi a celor ale O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 • Decizia nr. 3472/2005, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 3472/2005 privind revocarea deciziei de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Asigurări Global – S.A.

 • Decizia nr. 3474/2005, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 3474/2005 privind deschiderea procedurii de redresare financiară, pe bază de plan de redresare financiară, a Societăţii Comerciale Asigurare Reasigurare ARDAF – S.A.

 • Decizia nr. 348/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 348/2005 privind promovarea temporară a domnului Popa Mircea în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 348/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 348/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi ale art. 8.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 349/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 349/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

 • Decizia nr. 349/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 349/2005 privind constituirea Grupului interministerial pentru elaborarea şi monitorizarea Strategiei Guvernului şi a Planului de măsuri de incluziune socială privind tinerii care părăsesc instituţiile de ocrotire după împlinirea vârstei de 18 ani

 • Decizia nr. 35/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 35/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3851 alin. 1 lit. e) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 350/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 350/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, precum şi a celor ale art. 64, art. 72 alin. (2) şi (3), art. 74 alin. (1) lit. c) şi d) şi art. 288 teza a doua din Codul muncii (Legea nr. 53/2003)

 • Decizia nr. 350/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 350/2005 privind constituirea Comisiei pentru transparenţa utilizării fondurilor pentru sinistraţi

 • Decizia nr. 3500/2005, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 3500/2005 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială ASIGTEL – S.R.L.

 • Decizia nr. 351/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 351/2005 privind eliberarea domnului Remus Virgil Baciu din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 351/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 351/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13, 14, 15 şi art. 16 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 352/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 352/2005 privind numirea domnului Remus Virgil Baciu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 352/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 352/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 353/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 353/2005 cu privire la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului, referitoare la dispoziţiile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 353/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 353/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA

 • Decizia nr. 354/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 354/2005 privind numirea domnului Todor Costel Dorin în funcţia publică de secretar general adjunct la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 354/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 354/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi art. 20 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 3547/2005, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 3547/2005 privind aprobarea procesului de fuziune prin absorbţie încheiat între Societatea Comercială OMNIASIG – S.A., în calitate de societate absorbantă, şi Societatea Comercială OMNIASIG ASIRAG – S.A. şi Societatea Comercială Asigurare-Reasigurare OMNIASIG-AGI – S.A., în calitate de societăţi absorbite

 • Decizia nr. 355/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 355/2005 pentru modificarea statului de funcţii al Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 355/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 355/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (4) din cap. II secţiunea a 3-a din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar

 • Decizia nr. 356/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 356/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 356/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 356/2005 pentru completarea Deciziei Primului-Ministru nr. 276 din 25 martie 2005 privind numirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 357/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 357/2005 privind numirea domnului Dan Petrescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 357/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 357/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8, 36 şi 50 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 358/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 358/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 358/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 358/2005 privind numirea domnului Ion Vâlcu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 359/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 359/2005 privind numirea doamnei Mirela Mariana Luca în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 359/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 359/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 36/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 36/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 360/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 360/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 21 şi ale art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă