26 August, 2019
 • Decizia nr. 221/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 221/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind lista suporturilor şi a aparatelor din domeniul grafic pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, precum şi cuantumul acestei remuneraţii

 • Decizia nr. 221/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 221/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 504 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 222/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 222/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 din Codul penal

 • Decizia nr. 222/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 222/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind stabilirea remuneraţiei pentru împrumutul public efectuat prin biblioteci

 • Decizia nr. 223/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 223/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 224/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 224/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 225/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 225/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală

 • Decizia nr. 226/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 226/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 227/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 227/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 228/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 228/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 229/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 229/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 23/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 23/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (2) teza a treia din Legea învăţământului nr. 84/1995 şi ale art. 72 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul cadrelor didactice

 • Decizia nr. 230/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 230/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 230/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 230/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind stabilirea remuneraţiei cuvenite producătorilor de opere audiovizuale pentru comunicarea publică a repertoriului de opere audiovizuale

 • Decizia nr. 231/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 231/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 184 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 232/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 232/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, ale art. 5 şi ale art. 42 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, precum şi ale art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003

 • Decizia nr. 232/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 232/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind dreptul de suită

 • Decizia nr. 233/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 233/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7, alin. 8 lit. c), alin. 9 şi alin. 11 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 234/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 234/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 şi ale art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 235/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 235/2005 privind sesizarea de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 2 din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, cu referire la art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002

 • Decizia nr. 236/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 236/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

 • Decizia nr. 237/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 237/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (3) lit. a) şi alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 237/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 237/2005 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remuneraţiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi

 • Decizia nr. 238/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 238/2005 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 28 noiembrie 2005, având drept obiect împărţirea procentului de 0,5% cuvenit titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor

 • Decizia nr. 238/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 238/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 861 alin. 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 239/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 239/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 24/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 24/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 1 şi 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 240/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 240/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 şi ale art. 278 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 • Decizia nr. 241/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 241/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi 10 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 242/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 242/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 243/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 243/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

 • Decizia nr. 244/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 244/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor

 • Decizia nr. 245/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 245/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 alin. (1) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi a ordonanţei în integralitatea sa

 • Decizia nr. 246/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 246/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1718 din Codul civil, ale art. 376, ale art. 488 şi ale art. 494 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

 • Decizia nr. 247/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 247/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 134 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 248/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 248/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 249/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 249/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 25/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 25/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 228 alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 250/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 250/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 251/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 251/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 • Decizia nr. 252/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 252/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 253/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 253/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 254/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 254/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 • Decizia nr. 255/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 255/2005 privind sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor

 • Decizia nr. 256/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 256/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 257/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 257/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 921 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 258/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 258/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Decizia nr. 259/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 259/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 361 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 26/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 26/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, precum şi ale art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004

 • Decizia nr. 260/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 260/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 261/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 261/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 975 din Codul civil

 • Decizia nr. 262/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 262/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 şi ale art. VI alin. (4) din O.U.G. nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002

 • Decizia nr. 263/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 263/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 • Decizia nr. 264/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 264/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 94 alin. (4) şi (8) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ale art. 109 alin. (2) şi ale art. 118 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 265/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 265/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 şi art. 206 din Codul penal

 • Decizia nr. 266/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 266/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 267/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 267/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 268/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 268/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) alin. 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 269/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 269/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 27/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 27/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 270/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 270/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 271/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 271/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 272/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 272/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 273/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 273/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 274/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 274/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 275/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 275/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 şi ale art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 276/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 276/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 276/2005, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Decizia nr. 276/2005 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi ale Raportului pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro

 • Decizia nr. 277/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 277/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 195 alin. (6), (7) şi (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 278/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 278/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III al. (2) din O.U.G. 33/2001, ale art. 12 al. (4) din Leg. 743/2001, ale art. 32 din Leg. 744/2001, ale art. 10 al. (3) din Leg. 631/2002, ale art. 7 al. (3) din Leg. 632/2002, ale art. 9 al. (7) din Leg. 507/2003, ale art. 7 al. (3) din Leg. 519/2003, ale art. 8 al. (7) din Leg. 511/2004, ale art. 7 al. (3) din Leg. 512/2004, precum şi ale art. 50 al. (2) din O.U.G. 177/2002

 • Decizia nr. 279/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 279/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

 • Decizia nr. 28/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 28/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 506 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 280/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 280/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 281/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 281/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 282/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 282/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 283/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 283/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi ale art. 2.1 lit. A şi B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 284/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 284/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. VI alin. (3) din O.U.G. nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 1945-1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 • Decizia nr. 285/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 285/2005 referitoare la respingerea excepţiilor de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3851 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală şi ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi ale art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 286/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 286/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 şi art. 54 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 287/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 287/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 şi ale art. VI alin. (4) din O.U.G. nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002

 • Decizia nr. 288/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 288/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275-278, art. 2781 alin. 8 lit. c) şi alin. 9 din Codul de procedură penală, precum şi ale art. IX pct. 3 şi 5 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale

 • Decizia nr. 289/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 289/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005

 • Decizia nr. 29/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 29/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 290/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 290/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 291/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 291/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 292/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 292/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002

 • Decizia nr. 293/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 293/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 294/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 294/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 295/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 295/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 296/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 296/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

 • Decizia nr. 297/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 297/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 şi 278 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 • Decizia nr. 298/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 298/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 183 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală (Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003)

 • Decizia nr. 299/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 299/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală

 • Decizia nr. 3/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 3/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Decretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 3/2005, Senatul României

  Decizia nr. 3/2005 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 25-27 mai 2005

 • Decizia nr. 3/2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la înţelesul ce trebuie atribuit actelor la care se referă art. 197 alin. 1 şi art. 198, precum şi art. 201 din Codul penal

 • Decizia nr. 3/2005, Consiliul de Asociere

  Decizia nr. 3/2005 a Consiliului de Asociere România – Uniunea Europeană privind îmbunătăţirea regimului comerţului cu produse agricole transformate, prevăzute în Protocolul nr. 3 la Acordul european*)

 • Decizia nr. 3/2005, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 3/2005 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România

 • Decizia nr. 30/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 30/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3711 alin. 2 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 300/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 300/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură penală