• Decizia nr. 16/2005, Agenţia Română pentru Conservarea Energiei

  Decizia nr. 16/2005 privind aprobarea conţinutului-cadru al Proiectului de gestiune a energiei

 • Decizia nr. 160/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 160/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea petrolului nr. 238/2004

 • Decizia nr. 161/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 161/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (8) şi ale art. 107 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 162/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 162/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi ale art. 5 alin. (2)-(5) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică

 • Decizia nr. 163/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 163/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor pct. 7, în ceea ce priveşte art. 14 alin. (1), al articolului unic din Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 164/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 164/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. m) şi ale art. 18 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 164/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 164/2005 pentru modificarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale

 • Decizia nr. 165/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 165/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 166/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 166/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 592 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 167/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 167/2005 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a remuneraţiilor stabilite în sumă fixă, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 769/1999, modificate pe baza indicelui de inflaţie, stabilit la nivel naţional

 • Decizia nr. 167/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 167/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 330 pct. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă, ale art. II alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă şi ale art. 12, art. 22 şi art. 30 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993

 • Decizia nr. 168/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 168/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. o1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 169/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 169/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 17/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 17/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275-278 şi ale art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. IX pct. 3 şi 5 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a altor legi speciale

 • Decizia nr. 170/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 170/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 171/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 171/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 172/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 172/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) şi alin. 9 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 173/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 173/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2 alin. (1) şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 174/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 174/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum şi ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

 • Decizia nr. 174/2004, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 174/2004 privind publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor arbitrale nr. 1/2004 şi nr. 2/2004

 • Decizia nr. 175/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 175/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum şi cele ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 • Decizia nr. 176/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 176/2005 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 177/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 177/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 512 din Legea nr. 301/2004 – Codul penal

 • Decizia nr. 178/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 178/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 178/2005, Consiliul Concurenţei

  Decizia nr. 178/2005 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială Actaris Metering Systems II prin dobândirea controlului asupra Grupului Actaris Metering Systems

 • Decizia nr. 179/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 179/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 18/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 18/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002

 • Decizia nr. 180/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 180/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 şi art. 133 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 181/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 181/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală

 • Decizia nr. 182/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 182/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 182/2005, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Decizia nr. 182/2005 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot

 • Decizia nr. 182/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 182/2005 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

 • Decizia nr. 183/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 183/2005 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale

 • Decizia nr. 183/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 183/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. 2, art. 181 şi ale art. 75 lit. a) din Codul penal

 • Decizia nr. 183/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 183/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA) drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor cinematografice – audiovizuale

 • Decizia nr. 184/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 184/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR – ADA) drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi pentru radiodifuzarea operelor muzicale

 • Decizia nr. 184/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 184/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 12 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 185/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 185/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale

 • Decizia nr. 185/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 185/2005 privind desemnarea organismelor de gestiune colectivă CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi UPFR drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora

 • Decizia nr. 186/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 186/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (31) şi (51) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 187/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 187/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor şi ale art. 224 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 187/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 187/2005 pentru aprobarea formularelor necesare şi a instrucţiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creanţelor bugetare ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, precum şi a modelului legitimaţiei de executor fiscal

 • Decizia nr. 188/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 188/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, astfel cum au fost modificate prin art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 72/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 519/2004, precum şi ale art. II alin. (1), (5), (6) şi (7) din aceeaşi ordonanţă

 • Decizia nr. 189/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 189/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor titlului VII – Accize din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale art. 190 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 189/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 189/2005 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.311/2004 privind unele măsuri în vederea utilizării eficiente a resurselor de numerotaţie

 • Decizia nr. 19/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 19/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 325 din Codul penal

 • Decizia nr. 190/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 190/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36, art. 38, art. 41 şi art. 106 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 191/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 191/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari) la Legea locuinţei nr. 114/1996 şi ale art. 17 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 192/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 192/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 192/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 192/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR – ADA) drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile şi pe Internet

 • Decizia nr. 193/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 193/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, precum şi a dispoziţiilor art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003

 • Decizia nr. 194/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 194/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 195/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 195/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 196/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 196/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit

 • Decizia nr. 197/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 197/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 166 alin. (3) sintagma Justa despăgubire se acordă, după caz, de Guvern din Legea învăţământului nr. 84/1995, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată

 • Decizia nr. 198/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 198/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

 • Decizia nr. 199/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 199/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) şi ale art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 199/2005, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 199/2005 privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României

 • Decizia nr. 2/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 2/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 2/2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la încadrarea juridică a faptelor care, în raport cu conţinutul lor concret, întrunesc atât elementele constitutive ale infracţiunii de viol, cât şi pe cele ale infracţiunii de incest

 • Decizia nr. 2/2005, Senatul României

  Decizia nr. 2/2005 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 2/2005, Parlamentul României

  Decizia nr. 2/2005 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 2/2005, Consiliul de Asociere

  Decizia nr. 2/2005 a Consiliului de Asociere România – Uniunea Europeană de modificare, prin constituirea unui comitet consultativ mixt Comitetul regiunilor – Comitetul român de legătură pentru cooperarea cu Comitetul regiunilor, a Deciziei nr. 1/95 de adoptare a Regulamentului de procedură al Consiliului de Asociere*)

 • Decizia nr. 2/2005, Comisia Centrală Fiscală

  Decizia nr. 2/2005 pentru aprobarea soluţiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată, convenţiile de evitare a dublei impuneri, impozitul pe venit şi probleme de procedură fiscală

 • Decizia nr. 20/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 20/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 20/2005, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 249 din 1 iulie 2004 privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe

 • Decizia nr. 200/2005, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 200/2005 privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe prin reţele de telecomunicaţii

 • Decizia nr. 200/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 200/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 90 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004

 • Decizia nr. 201/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 201/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1, 4 şi 6 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, ale Legii nr. 85/1992, în integralitate, precum şi ale Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie

 • Decizia nr. 202/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 202/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 203/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 203/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003

 • Decizia nr. 204/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 204/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 lit. a) şi b) şi a celor ale art. 25 pct. B lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată

 • Decizia nr. 204/2005, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 204/2005 privind interzicerea apologiei crimelor regimurilor totalitare şi denigrării victimelor lor

 • Decizia nr. 205/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 205/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 alin. 1 lit. a), art. 180 alin. 2 şi art. 181 din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 255 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 206/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 206/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 207/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 207/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 207/2005, Consiliul Concurenţei

  Decizia nr. 207/2005 privind concentrarea economică realizată de către Grupul Bain Capital Investors LLC prin dobândirea controlului asupra Societăţii Comerciale Framatome Connectors International prin intermediul Societăţii Comerciale Fidji France

 • Decizia nr. 208/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 208/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale

 • Decizia nr. 209/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 209/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 21/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 21/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 210/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 210/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) şi alin. (3) teza întâi din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 211/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 211/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (5) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 212/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 212/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 212/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 212/2005 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 15 octombrie 2005, având drept obiect Metodologia privind remuneraţia datorată de către organismele de radiodifuziune şi organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise ale acestora, valorificate prin intermediul organismelor de gestiune colectivă

 • Decizia nr. 213/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 213/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 213/2005, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 213/2005 privind aprobarea procedurii şi a condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră sau de televiziune

 • Decizia nr. 214/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 214/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, precum şi ale art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004

 • Decizia nr. 215/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 215/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 215/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 215/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind lista suporturilor şi a aparatelor din domeniul sonor şi audiovizual pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, precum şi cuantumul acestei remuneraţii

 • Decizia nr. 216/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 216/2005 privind constituirea unor comisii

 • Decizia nr. 216/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 216/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală

 • Decizia nr. 217/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 217/2005 privind sesizările de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. b) şi alin. (4), art. 18 alin. (3), art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 32 şi art. 36 din Legea privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decizia nr. 217/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 217/2005 privind constituirea unor comisii

 • Decizia nr. 218/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 218/2005 privind constituirea unor comisii

 • Decizia nr. 218/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 218/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1298 teza a doua din Codul civil

 • Decizia nr. 219/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 219/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 219/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 219/2005 privind constituirea unor comisii

 • Decizia nr. 22/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 22/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi a prevederilor art. 7, 11 şi 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 220/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 220/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României şi ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România

 • Decizia nr. 220/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 220/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind reproducerea operelor muzicale pe fonograme sau videograme