• Decizia nr. 9/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 9/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 şi ale art. 457 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 90/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 90/2005 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 • Decizia nr. 91/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 91/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a rectificării Legii nr. 577/2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 92/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 92/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 93/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 93/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002

 • Decizia nr. 94/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 94/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 95/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 95/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 95/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 95/2005 privind stabilirea procentului valabil pentru drepturile de autor şi drepturile conexe, datorat de distribuitorii de servicii de programe prin cablu

 • Decizia nr. 96/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 96/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III al. 2 din O.U.G. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 al. 4 din Legea 743/2001, ale art. 10 al. 3 din Legea 631/2002, ale art. 7 al. 3 din Legea 632/2002, ale art. 9 al. 7 din Legea 507/2003, precum şi ale art. 8 al. 7 din Legea 511/2004

 • Decizia nr. 97/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 97/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 97/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 97/2005 pentru publicarea Metodologiei privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice-audiovizuale de către organismele de televiziune şi a Tabelului unic cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere cinematografice-audiovizuale: regizori-realizatori, scenarişti-adaptare-dialoguri, graficieni de animaţie, pentru radiodifuzarea operelor lor

 • Decizia nr. 98/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 98/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 174 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 99/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 99/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989