• Decizia nr. 594/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 594/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7, art. 148 alin. 1 lit. c) teza întâi, art. 150 alin. 1 şi art. 178 alin. 21 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 595/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 595/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 912 din Codul de procedură penală şi ale art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul Naţional Anticorupţie

 • Decizia nr. 596/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 596/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 597/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 597/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 115 alin. (2) şi art. 188 lit. d) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 598/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 598/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 599/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 599/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cuprinse în capitolul II în ansamblu, precum şi ale art. 8 alin. (3) fraza finală, art. 11 alin. (1) lit. d), art. 19 alin. (1), art. 50 alin. (1) şi (3), şi art. 51 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 6/2005, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 6/2005 privind exercitarea profesiei de către medicii dentişti care au împlinit vârsta de pensionare

 • Decizia nr. 6/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 6/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 6/2005, Senatul României

  Decizia nr. 6/2005 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 6/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 6/2005 privind constituirea comisiilor de negociere a listei suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, precum şi a cuantumului acestei remuneraţii

 • Decizia nr. 60/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 60/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România

 • Decizia nr. 600/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 600/2005 cu privire la constituţionalitatea Legii pentru reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri care au aparţinut fostului suveran al României, Mihai I

 • Decizia nr. 601/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 601/2005 privind constituţionalitatea dispoziţiilor art. 4 alin. (5), art. 12 alin. (1), art. 30 alin. (1) şi (2), art. 31, art. 32 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi ale art. 170 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea nr. 28 din 24 octombrie 2005

 • Decizia nr. 602/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 602/2005 privind constituţionalitatea dispoziţiilor art. 25, art. 251 alin. (1), (2), (4), (5) şi (7), art. 252 alin. (1) şi (2), art. 43 alin. (5), art. 48 alin. (4), art. 86 alin. (2) pct. 2 lit. c) şi ale art. 86 alin. (3) pct. 2 lit. e2) şi e3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 604/2005, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 604/2005 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 254/2004 privind publicitatea, sponsorizarea şi teleshoppingul

 • Decizia nr. 606/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 606/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, precum şi a ordonanţei în integralitate

 • Decizia nr. 609/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 609/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 alin. 1, art. 111 teza întâi şi art. 137 din Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 813 din Codul civil

 • Decizia nr. 61/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 61/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 610/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 610/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 şi ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 611/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 611/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. 1 din Legea nr. 26/1996 privind Codul silvic şi art. 13 din Legea nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

 • Decizia nr. 612/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 612/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 613/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 613/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 – Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 614/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 614/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 615/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 615/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 618/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 618/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 619/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 619/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul Naţional Anticorupţie

 • Decizia nr. 62/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 62/2005 privind constituţionalitatea dispoziţiilor art. 25 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 62/2005, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 62/2005 privind categoriile de frecvenţe radioelectrice a căror utilizare este liberă

 • Decizia nr. 62/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 62/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind remuneraţia datorată titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor literare de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 620/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 620/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 621/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 621/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 599 alin. 1 pct. 2 şi 3 şi ale art. 600 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 622/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 622/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. j) şi ale art. 30 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 623/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 623/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 – Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 624/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 624/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 313 alin. 3, art. 318 şi art. 360 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 625/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 625/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 255 şi art. 257 din acelaşi cod

 • Decizia nr. 625/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 625/2005 privind procedurile de întocmire a raportului financiar şi a evidenţei contabile reglementate de către titularul de licenţă din sectorul gazelor naturale

 • Decizia nr. 626/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 626/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Decretului Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 154/1982 privind exproprierea unor terenuri şi construcţii, scoaterea din funcţiune şi demolarea unor construcţii, precum şi realizarea şi desfiinţarea unor artere de circulaţie, situate în municipiul Botoşani, judeţul Botoşani

 • Decizia nr. 627/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 627/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1602 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 628/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 628/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 63/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 63/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001

 • Decizia nr. 630/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 630/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III al. (2) din O.U.G. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 al. (4) din Legea 743/2001, ale art. 10 al. (3) din Legea 631/2002, ale art. 9 al. (7) din Legea 507/2003, precum şi ale art. 8 al. (7) din Legea 511/2004

 • Decizia nr. 631/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 631/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România

 • Decizia nr. 632/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 632/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 633/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 633/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004

 • Decizia nr. 634/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 634/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 437 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 635/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 635/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38515 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 636/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 636/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 363 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 637/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 637/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 din Codul penal

 • Decizia nr. 638/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 638/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 639/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 639/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58, art. 60 alin. (1) lit. b) şi art. 61 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 64/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 64/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 645/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 645/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6, 7, 9 şi ale art. 45 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005

 • Decizia nr. 647/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 647/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 649/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 649/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor

 • Decizia nr. 65/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 65/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 650/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 650/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. (1) şi art. 275 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 654/2005, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 654/2005 privind difuzarea programelor locale şi a programelor retransmise

 • Decizia nr. 658/2005, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 658/2005 privind procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio

 • Decizia nr. 66/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 66/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 660/2005, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din România

 • Decizia nr. 664/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 664/2005 cu privire la constituţionalitatea Legii bugetului de stat pe anul 2006

 • Decizia nr. 664/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 664/2005 pentru aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate pe piaţa angro

 • Decizia nr. 665/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 665/2005 pentru aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi

 • Decizia nr. 67/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 67/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 din Codul penal şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

 • Decizia nr. 68/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 68/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 680/2005, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 680/2005 pentru completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 248/2004 privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine

 • Decizia nr. 686/2005, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 69/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 69/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, precum şi ale art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004

 • Decizia nr. 7/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 7/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 12 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 7/2005, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 7/2005 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 7/2005, Senatul României

  Decizia nr. 7/2005 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 70/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 70/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 195 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 71/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 71/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 al. 2 şi art. 9 al. 1 din Legea 90/2003, art. 3 al. 3, art. 5 al. 6, art. 6 al. 2 şi 3, art. 7, art. 11 al. 3 şi 5, art. 13 al. 2 şi art. 22 al. 4 din Legea 43/2003, art. 21, art. 88 al. 1 lit. a, b, c şi d şi art. 153 al. 2 din Legea 92/1992, art. 121 al. 1 din Legea 304/2004, art. 91 al. 2 din Legea 303/2004, art. 2, art. 21 al. 4, art. 26 al. 4 şi art. 27 din Legea 14/2003, art. 75 al. 2 şi art. 78 din Legea 47/1992

 • Decizia nr. 72/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 72/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IX pct. 5 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale

 • Decizia nr. 73/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 73/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 74/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 74/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 şi ale art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 75/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 75/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale

 • Decizia nr. 75/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 75/2005 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.412/2004 privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale

 • Decizia nr. 75/2005, Consiliul Concurenţei

  Decizia nr. 75/2005 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială GRUP ENERGETIC TENDER – S.A. Bucureşti, Societatea Comercială COVER ME DESIGN – S.R.L. Bucureşti şi domnul Cozar Constantin prin dobândirea controlului în comun asupra Societăţii Comerciale FEPA – S.A. Bârlad

 • Decizia nr. 757/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 757/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind managementul congestiilor contractuale din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

 • Decizia nr. 76/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 76/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. 1 lit. e) şi h) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 77/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 77/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 461 şi art. 278 alin. 4 raportat la art. 275 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 77/2005, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Decizia nr. 77/2005 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale

 • Decizia nr. 770/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 770/2005 pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 871/2002 privind aprobarea Procedurii de întocmire a raportului financiar de către titularul de licenţă din sectorul gazelor naturale

 • Decizia nr. 78/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 78/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 1 din Codul de procedură penală şi ale art. 61 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 79/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 79/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 8/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 8/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi ale art. 14 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 • Decizia nr. 8/2005, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 8/2005 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 80/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 80/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 81/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 81/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

 • Decizia nr. 82/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 82/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi ale art. 27 pct. 5 şi 9, precum şi ale art. 88 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 83/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 83/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. 1 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari) la Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 84/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 84/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 85/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 85/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1201, art. 1303 şi art. 1714 din Codul civil, art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180-184, art. 322 pct. 4, art. 376, art. 4042 din Codul de procedură civilă, art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, art. 66 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 şi art. 215 din Codul penal

 • Decizia nr. 86/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 86/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie

 • Decizia nr. 87/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 87/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 şi 209 din Codul penal

 • Decizia nr. 88/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 88/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 88/2005, Consiliul Concurenţei

  Decizia nr. 88/2005 referitoare la investigaţia declanşată prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 165 din 21 iunie 2004 cu privire la prevederile contractului-cadru de închiriere de spaţii comerciale, încheiat între Societatea Comercială Anchor Grup – S.A. şi locatarii centrului comercial Plaza România

 • Decizia nr. 89/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 89/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), art. 50 alin. (1) şi ale art. 51 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 895/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 895/2005 privind suspendarea aplicabilităţii prevederilor Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale