• Decizia nr. 543/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 543/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 401 alin. 1 lit. c) şi art. 3712 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 544/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 544/2005 privind numirea domnului Sereş Petru Albert în funcţia publică de subprefect al judeţului Caraş-Severin

 • Decizia nr. 544/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 544/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale

 • Decizia nr. 544/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 544/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România

 • Decizia nr. 545/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 545/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. h) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 545/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 545/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 545/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 545/2005 privind numirea domnului Vasile Alecu în funcţia publică de subprefect al judeţului Buzău

 • Decizia nr. 546/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 546/2005 privind numirea domnului Avram Aurică în funcţia publică de subprefect al judeţului Brăila

 • Decizia nr. 546/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 546/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 546/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 546/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) lit. A. pct. 12 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni

 • Decizia nr. 547/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 547/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 şi ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003

 • Decizia nr. 547/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 547/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31, art. 32, art. 34, art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b), art. 1084 şi art. 1085 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 547/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 547/2005 privind numirea domnului Szakal Andras Szolt în funcţia publică de subprefect al judeţului Braşov

 • Decizia nr. 548/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 548/2005 privind numirea domnului Şalgău-Aniţei David în funcţia publică de subprefect al judeţului Botoşani

 • Decizia nr. 548/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 548/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24, art. 25, art. 26 şi art. 27 alin. (2) din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

 • Decizia nr. 548/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 548/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 şi 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 549/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 549/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1441 din Codul civil

 • Decizia nr. 549/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 549/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

 • Decizia nr. 549/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 549/2005 privind numirea domnului Tuţă Gheorghe în funcţia publică de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud

 • Decizia nr. 55/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 55/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor lit. h), fraza finală, din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare

 • Decizia nr. 550/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 550/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 164, art. 168-170, art. 183 alin. (1) lit. a) şi art. 184 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 550/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 550/2005 privind numirea domnului Abrudan Traian în funcţia publică de subprefect al judeţului Bihor

 • Decizia nr. 550/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 550/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3732 şi art. 5805 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 551/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 551/2005 privind numirea domnului Olaru Neculai în funcţia publică de subprefect al judeţului Bacău

 • Decizia nr. 551/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 551/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 • Decizia nr. 551/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 551/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

 • Decizia nr. 551/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 551/2005 pentru completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

 • Decizia nr. 552/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 552/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452-461 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 552/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 552/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) şi ale art. 79 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 552/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 552/2005 privind numirea domnului Popa Ion în funcţia publică de subprefect al judeţului Argeş

 • Decizia nr. 553/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 553/2005 privind numirea domnului Levente-Akos Horvath în funcţia publică de subprefect al judeţului Arad

 • Decizia nr. 553/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 553/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, precum şi a ordonanţei în integralitate

 • Decizia nr. 553/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 553/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 554/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 554/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 361 alin. 2 şi ale art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 554/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 554/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 554/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 554/2005 privind numirea domnului Negruţ Clement în funcţia publică de subprefect al judeţului Alba

 • Decizia nr. 555/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 555/2005 privind numirea domnului Simion Costel în funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

 • Decizia nr. 555/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 555/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 555/2005, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 555/2005 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 254/2004 privind publicitatea, sponsorizarea şi teleshoppingul

 • Decizia nr. 555/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 555/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală

 • Decizia nr. 556/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 556/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 556/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 556/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi ale art. 2 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 556/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 556/2005 privind eliberarea domnului Morega Ilie Dan, la cerere, din funcţia de subprefect al judeţului Gorj

 • Decizia nr. 557/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 557/2005 privind numirea domnului Dumitrescu Constantin în funcţia de subprefect al judeţului Gorj

 • Decizia nr. 557/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 557/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 557/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 557/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 160^h alin. 3 teza întâi din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 558/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 558/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 558/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 558/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 • Decizia nr. 559/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 559/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20, art. 22 şi art. 78 alin. (1) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 559/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 559/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 376 alin. 1 cu referire la art. 374 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 56/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 56/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi a celor ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002

 • Decizia nr. 560/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 560/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 560/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 560/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România

 • Decizia nr. 561/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 561/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69.1. din Regulamentul de transport pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005

 • Decizia nr. 561/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 561/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 562/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 562/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 şi ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003

 • Decizia nr. 562/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 562/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5803 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 563/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 563/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 563/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 563/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 564/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 564/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 564/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 564/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 124 din Codul penal

 • Decizia nr. 565/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 565/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 565/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 565/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică şi termică

 • Decizia nr. 566/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 566/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 321 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

 • Decizia nr. 566/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 566/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 şi 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 567/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 567/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 alin. 1 lit. d) şi ale art. 148 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 567/2004, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 567/2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 568/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 568/2005 privind admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 25 şi pct. 39 din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin care au fost introduse dispoziţiile art. 771 şi art. 772 în Legea nr. 571/2003 şi, respectiv, au fost modificate dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004

 • Decizia nr. 569/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 569/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 57/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 57/2005 privind publicarea Listei standardelor şi specificaţiilor tehnice pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, precum şi pentru infrastructura şi serviciile asociate

 • Decizia nr. 57/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 57/2005 cu privire la constituirea, începând cu data de 10 februarie 2005, a Comisiei pentru negocierea metodologiei privind remuneraţia datorată titularilor de drepturi de autor pentru comunicarea publică a operelor audiovizuale, cu excepţia muzicii conţinute în acestea, prin proiecţie publică în sălile de cinematograf

 • Decizia nr. 57/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 57/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38519 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 570/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 570/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. 4 şi art. 301 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 571/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 571/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (1) lit. e) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 • Decizia nr. 572/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 572/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 573/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 573/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 574/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 574/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108 alin. 1 şi 2 şi ale art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 575/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 575/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88-92, art. 94, art. 96 şi art. 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 576/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 576/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 577/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 577/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 570/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Dobrogea – S.A. şi Electrica Banat – S.A., precum şi unele măsuri pentru reglementarea activităţilor societăţilor comerciale din domeniul distribuţiei de energie electrică

 • Decizia nr. 578/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 578/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 579/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 579/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 58/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 58/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IX pct. 36 şi 39 din cartea II titlul II al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 58/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 58/2005 cu privire la constituirea, începând cu data de 10 februarie 2005, Comisia pentru negocierea metodologiei privind remuneraţia datorată titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor muzicale de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 580/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 580/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (2) şi (4) şi ale art. 8 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 581/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 581/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 582/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 582/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 583/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 583/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30, art. 36, art. 52, art. 63, art. 67, art. 2781, art. 279, art. 281, art. 331, art. 333, art. 336 şi art. 337 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 584/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 584/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6) şi (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 585/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 585/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă şi ale art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 • Decizia nr. 586/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 586/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 587/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 587/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 966 şi art. 968 din Codul civil

 • Decizia nr. 588/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 588/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul Naţional Anticorupţie

 • Decizia nr. 589/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 589/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 • Decizia nr. 59/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 59/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 590/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 590/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedură civilă şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 590/2005, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 590/2005 privind stabilirea termenului de punere în funcţiune a reţelelor de comunicaţii electronice în banda de frecvenţe radio 3410-3600 MHz

 • Decizia nr. 591/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 591/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 3 şi art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 592/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 592/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 593/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 593/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 334 din Codul de procedură penală