• Decizia nr. 1/2005, Colegiul Farmaciştilor din România

  Decizia nr. 1/2005 privind adoptarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului

 • Decizia nr. 1/2005, Senatul României

  Decizia nr. 1/2005 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 1/2004, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 1/2004 privind termenul de depunere a cererilor pentru emiterea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice

 • Decizia nr. 1/2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2005 privind aplicarea dispoziţiilor art. 54 alin. 4 şi ale art. 57 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările ulterioare

 • Decizia nr. 1/2005, Parlamentul României

  Decizia nr. 1/2005 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi a Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 1/2005, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 1/2005 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 1/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1/2005, Comisia Centrală Fiscală

  Decizia nr. 1/2005 pentru aprobarea soluţiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoarea adăugată şi probleme de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1/2005, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 1/2005 privind adoptarea Codului deontologic al medicului dentist şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 10/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 10/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1), ale art. 60 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor şi ale pct. 2.2.1 lit. a) şi pct. 3.3.2 din anexa nr. 2 la ordonanţă

 • Decizia nr. 100/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 100/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

 • Decizia din 21.02.2005, Act Internaţional

  Decizia nr. 1/2005 a Comitetului mixt România – Statul Israel din 21 februarie 2005 de amendare a Protocolului 3 privind definirea noţiunii de produse originare şi metode de cooperare administrativă, din Acordul de Comerţ Liber dintre România şi Statul Israel, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2001*)

 • Decizia nr. 101/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 101/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 şi ale art. VI alin. (4) din O.U.G. nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002

 • Decizia nr. 102/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 102/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 103/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 103/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 104/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 104/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale

 • Decizia nr. 104/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 104/2005 pentru publicarea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organisme de radiodifuziune şi de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie

 • Decizia nr. 105/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 105/2005 pentru publicarea Protocolului referitor la Metodologia privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4

 • Decizia nr. 105/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 105/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77, art. 78 alin. (8), art. 781, art. 80 alin. (1), art. 81, 168 şi 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 106/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 106/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 pct. 2 lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991

 • Decizia nr. 106/2005, Consiliul Concurenţei

  Decizia nr. 106/2005 cu privire la concentrarea economică realizată de către VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru prin dobândirea de părţi sociale reprezentând 79,9864% din capitalul social al Societăţii Comerciale CASA AUTO – S.R.L. Braşov

 • Decizia nr. 107/2005, Consiliul Concurenţei

  Decizia nr. 107/2005 cu privire la concentrarea economică realizată de către VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru prin dobândirea controlului asupra Societăţii Comerciale RMB INTER AUTO – S.R.L. Cluj-Napoca

 • Decizia nr. 107/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 107/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 107/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 107/2005 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi a cuantumului acestei remuneraţii şi a Hotărârii arbitrale din data de 28 aprilie 2005

 • Decizia nr. 108/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 108/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 108/2005, Consiliul Concurenţei

  Decizia nr. 108/2005 cu privire la concentrarea economică realizată de către VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru prin dobândirea de părţi sociale reprezentând 84,9913% din capitalul social al Societăţii Comerciale RMB CASA AUTO – S.R.L. Timişoara

 • Decizia nr. 1086/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 1086/2005 privind aprobarea Procedurii de acreditare a consumatorilor eligibili de gaze naturale

 • Decizia nr. 109/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 109/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti şi ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001

 • Decizia nr. 11/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 11/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 1 şi 2 şi ale art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 11/2005, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 110/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 110/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 111/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 111/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 112/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 112/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 113/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 113/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură penală cu referire la art. 255 şi art. 257 din acelaşi cod

 • Decizia nr. 114/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 114/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 360 alin. 1 şi ale art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1144/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 1144/2005 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

 • Decizia nr. 115/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 115/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 şi art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 116/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 116/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (4), art. 50 alin. (11) şi art. 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 117/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 117/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, precum şi ale art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004

 • Decizia nr. 118/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 118/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, precum şi ale art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004

 • Decizia nr. 119/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 119/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (4) şi art. 11 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 • Decizia nr. 12/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 12/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, precum şi ale art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004

 • Decizia nr. 12/2005, Asociaţia Europeană a Liberului Schimb

  Decizia nr. 12/2005 a Comitetului mixt România-Turcia Nr. 12/2005*) referitoare la decizia de amendare a Protocolului D privind definirea noţiunii de produse originare şi metodele de cooperare administrativă, în cadrul Acordului de comerţ liber dintre România şi Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997*)

 • Decizia nr. 12/2005, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 12/2005 privind organizarea şi funcţionarea structurilor teritoriale ale Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 12/2005, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 12/2005 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România

 • Decizia nr. 120/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 120/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 1 şi 2 şi ale art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 121/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 121/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. 1 şi ale art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 122/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 122/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3851 alin. 1 lit. e) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 123/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 123/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură

 • Decizia nr. 123/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 123/2005 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 23 mai 2005 privind plata remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru aparatele fotocopiator, imprimantă, scanner şi aparat multifuncţional, cu/fără funcţie de fotocopiere, de către importatorii şi producătorii de astfel de aparate, precum şi a cuantumului acestei remuneraţii

 • Decizia nr. 124/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 124/2005 pentru publicarea în M.Of. al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, preluate din radiodifuzări iniţiale, şi a tabelului cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe dreptului de autor

 • Decizia nr. 124/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 124/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 334 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 125/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 125/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 126/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 126/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 127/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 127/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor

 • Decizia nr. 128/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 128/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 129/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 129/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din OUG nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 şi ale art. 50 alin. (2) din OUG nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor

 • Decizia nr. 1298/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 1298/2005 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Decizia nr. 13/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 13/2005 asupra sesizării de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 lit. n), art. 36 alin. (4), art. 91 alin. (2) lit. d), art. 98 alin. (2), art. 106 alin. (4), art. 110 alin. (1), art. 117 alin. (6), art. 119 alin. (1) şi art. 121 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (10) din Legea privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, în special, precum şi a prevederilor legii, în ansamblul său, sub aspectele criticate

 • Decizia nr. 130/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 130/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, ale Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, precum şi a celor ale art. 57 alin. (1) şi alin. (2) teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 131/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 131/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2671 din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 160^a, 160^b şi 189 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 132/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 132/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 şi art. 197 alin. 2 lit. a) din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 160^a, 160^b şi 189 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 133/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 133/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) şi (3), art. 22, art. 29 şi a celor cuprinse în secţiunea a 3-a şi secţiunea a 4-a ale cap. III din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie

 • Decizia nr. 133/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 133/2005 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale şi tabelul cuprinzând remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi de autor

 • Decizia nr. 134/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 134/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, precum şi ale art. 17 alin. (1) şi ale art. 18 din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 135/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 135/2005 pentru desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), drept colector unic al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi pentru retransmiterea prin cablu

 • Decizia nr. 135/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 135/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 136/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 136/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 137/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 137/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 138/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 138/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 şi 12 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 139/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 139/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206 din Codul penal

 • Decizia nr. 14/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 14/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

 • Decizia nr. 140/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 140/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 140/2005, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Decizia nr. 140/2005 pentru aprobarea modalităţilor unitare de aplicare a Procedurii de restituire a sumelor de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor, ale căror contribuţii se colectează de către casele de asigurări de sănătate, pentru sumele restituite cu depăşirea termenului legal

 • Decizia nr. 141/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 141/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 725 alin. 4 din Codul de procedură civilă şi ale art. II alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 142/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 142/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 143/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 143/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 • Decizia nr. 144/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 144/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă şi ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 145/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 145/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Decretului Consiliului de Stat al Republicii Populare Române nr. 336/1961 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în oraşul Craiova, regiunea Oltenia

 • Decizia nr. 146/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 146/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 67/2004, ale art. 19 alin. (3) din Legea nr. 14/2003 şi ale anexei nr. 8 la H.G. nr. 505/2004 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii

 • Decizia nr. 147/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 147/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38514 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 147/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 147/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor drept colector unic al remuneraţiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privată – opere reproduse de pe hârtie

 • Decizia nr. 148/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 148/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor drept colector unic al remuneraţiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privată – hârtie pentru copiator (format A4)

 • Decizia nr. 148/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 148/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III al. (2) din O.U.G. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 al. (4) din Legea nr. 743/2001, ale art. 10 al. (3) din Legea nr. 631/2002, ale art. 9 al. (7) din Legea nr. 507/2003, precum şi ale art. 50 alin. (2) din O.U.G. 177/2002

 • Decizia nr. 149/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 149/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 77 pct. 1 lit. a) şi ale art. 78 lit. c) din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare

 • Decizia nr. 15/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 15/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 150/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 150/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (4), ale art. 33 alin. (1) şi ale art. 64 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi a celor ale art. 33 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decizia nr. 151/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 151/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 şi art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

 • Decizia nr. 152/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 152/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 153/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 153/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 154/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 154/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (2) liniuţa a 4-a din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a colectării unor venituri bugetare şi ale art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 155/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 155/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 156/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 156/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă UPFR – Uniunea Producătorilor de Fonograme din România – drept colector unic al remuneraţiei compensatorii curente titularilor de drepturi pentru copia privată – opere reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale

 • Decizia nr. 156/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 156/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decizia din 13.07.2005, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Decizia privind înfiinţarea Centrului Naţional de Formare şi Cercetare în Adicţii în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog şi acreditarea programelor de formare, a formatorilor şi a formatorilor de formatori din domeniul adicţiilor din 13.07.2005

 • Decizia nr. 157/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 157/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor

 • Decizia nr. 158/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 158/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

 • Decizia nr. 158/2005, Consiliul Concurenţei

  Decizia nr. 158/2005 privind concentrarea economică realizată de societăţile comerciale Rautaruukki Oyj (Finlanda), Aktiebolaget SKF (Suedia) şi Wartsila Corporation (Finlanda) prin dobândirea controlului în comun asupra unei societăţi pe acţiuni – Noua Societate – care urmează a fi înmatriculată în Finlanda

 • Decizia nr. 159/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 159/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002

 • Decizia nr. 16/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 16/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice