19 Aprilie, 2019
 • Amendamentul din 10.11.2004, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin scrisoarea-acord, semnată la Zagreb la 21 octombrie 2004 şi la Bucureşti la 10 noiembrie 2004, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington D.C. la 30 aprilie 2001

 • Amendamentul din 25.11.2004, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 noiembrie 2004 şi la Zagreb la 5 ianuarie 2005 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 • Amendamentul din 08.10.2004, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 8 octombrie 2004 şi la Zagreb la 3 noiembrie 2004 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi B.I.R.D. la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi B.I.R.D. din fondurile Facilităţii globale de mediu (FGM) pentru finanţarea Proiectului “Managementul conservării biodiversităţii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent

 • Amendamentul din 15.12.2004, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 şi, respectiv, la Bucureşti la 15 decembrie 2004, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

 • Amendamentele din 24.11.2004, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentele convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 24 noiembrie 2004 şi la Zagreb la 29 decembrie 2004, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999

 • Amendamentele din 29.09.2004, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentele convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2004 şi la Zagreb la 5 octombrie 2004 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucureşti la 27 martie 2000*)

 • Amendamentul din 03.12.1999, Act Internaţional

  Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999*)

 • Amendamentul din 03.11.2004, Banca Europeană de Investiţii – BEI

  Amendamentul nr. 2/2004 convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 4 decembrie 2002 şi la 20 august 2004 şi, respectiv, la Luxemburg la 3 noiembrie 2004 între Guvernul României şi B.E.I, la Contractul de finanţare dintre România şi B.E.I şi Administraţia Naţională a Drumurilor din România pentru finanţarea Proiectului de construcţie şi reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 şi la Bucureşti la 19 noiembrie 1999

 • Amendamentul din 01.04.2004, Act Internaţional

  Amendamentul la anexa Protocolului din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (anexa IV revizuită la MARPOL 73/78) din 01.04.2004 *)

 • Amendamentul din 13.05.1991, Act Internaţional

  Amendamentul la Codul MODU 1979 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Anexa 18 din Raportul Comitetului Securităţii Maritime la a cincizeci şi noua sa sesiune la Londra la 13-24 mai 1991*)

 • Amendamentul din 05.06.2003, Act Internaţional

  Amendamentul la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, din 05.06.2003 *)

 • Amendamentul din 04.12.2003, Act Internaţional

  Amendamentul la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la Regula 13G, completarea cu noua regulă 13H şi amendamente corespunzătoare la suplimentul la Certificatul IOPP din anexa nr. I la MARPOL 73/78) din 04.12.2003 *)

 • Amendamentul din 01.04.2004, Act Internaţional

  Amendamentul la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la apendicele anexei nr. V la MARPOL 73/78) din 01.04.2004 *)

 • Amendamentul din 06.08.2004, Banca Europeană de Investiţii – BEI

  Amendamentul nr. 1/2004 convenit prin schimb de scrisori semnate la Luxemburg la 20 decembrie 2004 şi la Bucureşti la 6 august 2004 şi 24/25 ianuarie 2005 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi C.N. de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. şi B.E.I., la Contractul de finanţare dintre România şi B.E.I. şi C.N. de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000

 • Amendamentele din 21.02.2005, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentele convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori semnate la Zagreb la 17 decembrie 2004 şi 3 februarie 2005 şi la Bucureşti la 21 februarie 2005, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000

 • Amendamentul din 18.01.2005, Banca Europeană de Investiţii – BEI

  Amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 1 decembrie 2004 şi la Bucureşti la 18 ianuarie 2005, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, B.E.I. şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la Contractul de finanţare dintre România, B.E.I. şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000

 • Amendamentul din 28.02.2005, Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 februarie 2005 şi la Paris la 1 martie 2005 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998

 • Amendamentul din 18.05.2005, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 18 mai 2005 şi la Zagreb la 30 mai 2005 şi, respectiv, la Bucureşti la 15 iunie 2005, între Guvernul României şi BIRD, la Scrisoarea de înţelegere dintre România şi BIRD privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea proiectului “Economia bazată pe cunoaştere”, care urmează să fie finanţat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnată la Bucureşti la 30 iunie 2004

 • Amendamentul din 24.02.2005, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul dintre Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală din 24.02.2005

 • Amendamentul din 04.10.2004, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 5/2004 la Memorandumul de finanţare ISPA 2000/RO/16/P/PT/003 “Construcţia şi reabilitarea secţiunilor 4 şi 5 ale autostrăzii Bucureşti-Cernavodă, România”

 • Amendamentul din 15.07.2005, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Zagreb la 11 iulie 2005 şi la Bucureşti la 15 iulie 2005, la Acordul de împrumut (Proiectul privind dezvoltarea sectorului social) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001

 • Amendamentul din 22.06.2005, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 21 februarie 2005 şi 22 iunie 2005 şi la Zagreb la 27 iunie 2005 şi 25 august 2005 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor – etapa a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997

 • Amendamentul din 23.03.2005, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 martie 2005 şi la Zagreb la 16 iunie 2005, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 • Amendamentul din 28.07.2005, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 20 şi 28 iulie 2005, precum şi la Washington la 2 şi 4 august 2005, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.

 • Amendamentele din 14.07.2005, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Zagreb la 21 iunie 2004 şi la Bucureşti la 13 iulie 2004, 11 iulie 2005 şi 14 iulie 2005, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind forţa de muncă şi protecţia socială, semnat la Washington la 23 august 1995

 • Amendamentul din 25.07.2005, Banca Europeană de Investiţii – BEI

  Amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 8 iulie 2005, respectiv la Bucureşti la 13 iulie 2005 şi 25 iulie 2005, între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, B.E.I. şi C.N. “Administraţia Porturilor Maritime Constanţa” – S.A., la Contractul de finanţare dintre România şi B.E.I. şi C.N. “Administraţia Porturilor Maritime Constanţa” – S.A. pentru finanţarea Proiectului privind mediul şi infrastructura în Portul Constanţa

 • Amendamentul din 04.10.2005, Comisia Europeană

  Amendamentul nr. 5/2005 la Memorandumul de finanţare ISPA 2001/RO/16/P/PT/006 “Reabilitarea secţiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului naţional DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România”

 • Amendamentul din 28.10.2005, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 26 octombrie 2005 şi la Bucureşti la 28 octombrie 2005 între Guvernul României şi B.I.R.D. cu privire la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi B.I.R.D., convenit prin scrisoarea semnată la Washington D.C. la 8 mai 2002 şi la Bucureşti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public

 • Amendamentul din 11.05.2005, Comisia Europeană

  Amendamentul nr. 4/2005 la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Modernizarea sistemului de apă potabilă şi a celui al apelor uzate în oraşul Paşcani, România”

 • Amendamentul din 31.08.2005, Comisia Europeană

  Amendamentul nr. 4/2005 la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, România”

 • Amendamentul din 29.06.2004, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 29 iunie 2004 şi la Zagreb la 17 septembrie 2004 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor – etapa a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997

 • Amendamentul din 16.11.2004, Banca Europeană de Investiţii – BEI

  Amendamentul nr. 1/2004 semnat la Luxemburg la 1 septembrie 2004 şi la Bucureşti la 16 noiembrie 2004, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti-B, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000

 • Amendamentul din 13.12.2005, Act Internaţional

  Amendamentul nr. 25/2005 la Convenţia T.I.R., 1975

 • Amendamentul din 28.06.1996, Act Internaţional

  Amendamentul la Codul de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială [Rezoluţia A. 534 (13)] din 28.06.1996

 • Amendamentul din 28.06.1996, Act Internaţional

  Amendamentul la codul de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială (Cod) referitor la ambarcaţiunile de salvare de la bordul navelor-şcoală cu vele, din 28.06.1996

 • Amendamentul din 04.10.2004, Guvernul României

  Amendamentul nr. 4/2004 la Memorandumul de Finanţare ISPA “Reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare şi a sistemului de furnizare şi tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureş, România”

 • Amendamentul din 15.06.2003, Guvernul României

  Amendamentul nr. 3/2003 la Memorandumul de finanţare ISPA “Reabilitarea secţiunilor Băneasa – Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti – Constanţa, România”

 • Amendamentul din 24.07.2003, Comisia Europeană

  Amendamentul nr. 3/2003 la Memorandumul de finanţare ISPA “Reabilitarea secţiunii Drobeta-Turnu Severin – Lugoj a drumului naţional DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova – Lugoj), România”

 • Amendamentul din 04.10.2004, Guvernul României

  Amendamentul nr. 6/2004 la Memorandumul de finanţare ISPA “Asistenţă tehnică pentru proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie pentru secţiunea Drobeta-Turnu Severin – Lugoj a drumului naţional DN 6 şi studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova – Lugoj), România”

 • Amendamentul din 15.06.2003, Guvernul României

  Amendamentul nr. 4/2003 la Memorandumul de Finanţare ISPA “Asistenţă tehnică pentru proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie pentru secţiunea Drobeta-Turnu Severin Lugoj a drumului naţional DN 6 şi studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova – Lugoj), România”

 • Amendamentul din 04.11.2004, Comisia Europeană

  Amendamentul nr. 5/2004 la Memorandumul de finanţare ISPA “Asistenţă tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la graniţa ungară până la Simeria şi studiile adiacente, România”

 • Amendamentul din 04.10.2004, Comisia Europeană

  Amendamentul nr. 3/2004 la Memorandumul de finanţare ISPA “Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, România”

 • Amendamentul din 15.06.2003, Comisia Europeană

  Amendamentul nr. 3/2003 la Memorandumul de Finanţare ISPA “Asistenţă tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la graniţa ungară până la Simeria şi studiile adiacente, România”

 • Amendamentul din 05.12.2003, Comisia Europeană

  Amendamentul nr. 1/2003 la Memorandumul de Finanţare ISPA “Asistenţă în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România”

 • Amendamentul din 04.10.2004, Guvernul României

  Amendamentul nr. 3/2004 la Memorandumul de finanţare ISPA “Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor şi modernizarea Staţiei de epurare a apelor uzate Bucureşti, România»”

 • Amendamentul din 05.11.2003, Comisia Europeană

  Amendamentul nr. 2/2003 la Memorandumul de Finanţare ISPA “Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii agenţiilor de implementare ISPA privind implementarea măsurilor ISPA – Etapa I pentru remedierea deficienţelor în România”

 • Amendamentul din 04.10.2004, Comisia Europeană

  Amendamentul nr. 2/2004 la Memorandumul de Finanţare ISPA “Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în oraşele Baia Mare, Botoşani, Drobeta-Turnu Severin, Galaţi, Deva şi Hunedoara, România”

 • Amendamentul din 26.10.2004, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul la Memorandumurile de finanţare ISPA privind eligibilitatea Albaniei, Bosniei şi Herţegovinei, Croaţiei, Republicii Federale Iugoslavia şi fostei Republici Iugoslave a Macedoniei de a participa la licitare şi contractare în cadrul proiectelor ISPA din 26.10.2004

 • Amendamentul nr. 2/2005, Banca Europeană de Investiţii – BEI

  Amendamentul nr. 2/2005 convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 4 ianuarie 2005 şi la Luxemburg la 11 mai 2005, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (AND) [actuala Companie Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR)] pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 şi ratificat prin Legea nr. 527/2001

 • Amendamentul nr. 3/2004, Comisia Europeană

  Amendamentul nr. 3/2004 la Memorandumul de finanţare ISPA: Reabilitarea reţelei de canalizare şi facilităţilor de epurare a apelor uzate pentru a proteja fluviul Dunărea în oraşul Craiova, semnat prin schimb de scrisori de partea comunitară la data de 28 aprilie 2004 şi de partea română la datele de 23 ianuarie 2003 şi 29 martie 2004