24 August, 2017

Legea privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor a fost republicată în Monitorul Oficial

Lege nr. 656 din 07 Decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 702 din 12 octombrie 2012.

Actul normativ este o republicare, cu modificări, a unor prevederi normative deja existente, care cuprind reglementări pentru:

- cunoaşterea clientelei şi prelucrarea informaţiilor cu privire la combaterea spălarii banilor, obligaţii declarative;

- funcţionarea şi atribuţiile Oficiului Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB);

- răspunderi şi sancţiuni;

Legea defineşte noţiunea de infracţiune de spălare de bani. Pentru contravenţiile reglementate de lege, amenzile sunt severe, cu sume de la 15.000 la 50.000 lei.

În cadrul seriei de prevederi aplicabile operatorilor economici, se distinge, în primul rând, aspectul potrivit căruia umătoarele tipuri de agenţi economici vor desemna una sau mai multe persoane la ONPCSB:

- instituţiile de credit şi instituţiile financiare;

- cazinourile, agenţii imobiliari, asociaţiile şi fundaţiile;

- administratorii de pensii private, fondurile de pensii private, agenţii de marketing autorizaţi în domeniul pensiilor private.

Conform art. 20 alin. (4), agenţii economici ce nu au obiect de activitate în domeniile mai sus amintite nu au obligaţia desemnării unei persoane.

De asemenea, conducerile organizaţiilor profesionale CECCAR, CAFR, CCF, BAROU, CAMERA NOTARILOR, vor desemna o persoană la ONPCSB.

Un alt aspect prevăzut în republicarea actului legislativ se referă la obligaţii de declarare a plăţilor cu numerar. Astfel, plăţile cu numerar, al căror echivalent în lei depăşesc suma de 15.000 Euro, fie printr-o singură plată, fie prin mai multe tranşe cu legătură între ele, se raportează la ONPCSB în termen de 10 zile lucrătoare de la data plăţii.

De menţionat faptul că legea prevede obligatorie raportarea tranzacţiilor externe efectuate în şi din conturi peste suma de 15.000 Euro, conform art. 5 alin. (8).

Se mai observă obligaţia declarării tranzacţiilor bancare externe ce depăşesc 15.000 Euro. Legea nu are alte precizări, urmând să vedem cum se aplică efectiv. Rămâne la latitudinea ONPCSB stabilirea procedurii de declarare a acestor tranzacţii.

Conform art. 29 din lege se consideră infracţiune de spălare de bani şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 12 ani:

- schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

- ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;

- dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.

ATENŢIE!

- Contravenţia pentru nedeclararea plăţilor cu numerar şi a transferurilor efectuate în străinătate ce depăşesc 15.000 Euro se sancţionează  cu amendă de la 10.000 la 30.000 lei, conform art. 28 alin. (2) din lege;

- Contravenţia pentru nedesemnarea unei persoane în relaţia cu ONPCSB de către operatorii ce au această obligaţie se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei, conform art. 28 alin. (2) din lege;

- Legea nu prevede posibilitatea plăţii în 48 de ore a jumatate din minimul amenzii.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu