Plenul Camerei Deputaților a dat votul final asupra proiectului de lege privind internshipul, astfel că actul va merge spre promulgare la președintele țării. Dacă o va semna, legea va fi publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare în cel mult 30 de zile.

Comisia pentru muncă a admis 32 de amendamente, dar a și respins alte 24, față de proiectul de lege adoptat în forma inițială de prima camera sesizată, Senatul.

Dintre amendamentele admise, se numără cel referitor la vârsta candidaților, care vor putea încheia contractele încă de la 15 ani, sub autoritatea părinților sau tutorelui, așa cum se prevede și în Codul Muncii pentru ceilalți angajați.

“Art. 1

(1) Prezenta lege reglementează modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani […]

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contractele de internship pot fi încheiate şi de persoane care au împlinit vârsta de 15 ani, numai cu acordul părinţilor sau a reprezentanţilor legali, după caz.”

Deputații au introdus și noțiunea de certificat de internship:

“Art. 2

[…] j) certificat de internship – documentul întocmit de organizaţia gazdă la finalizarea programului de internship, care atestă perioada în care internul a desfăşurat activitate în baza contractului de internship, activităţile desfăşurate, precum şi calificativul obţinut în urma evaluării.”

Firmele și instituțiile care vor fi gazdele internshipurilor, care își vor plăti candidații conform contractelor încheiate cu aceștia, vor avea, în plus de forma inițială a proiectului, obligația de a publica în scris și/sau online criteriile pentru internship, calendarul, selecția, chiar și valoarea minimă a indemnizaţiei lunare.

În forma adoptată de senatori, la art. 3 se prevedea că o firmă care are cel mult 10 angajați, poate încheia un contract de internship. În forma finală, art. 3 prevede că organizaţia gazdă care are încadraţi cel mult 20 salariaţi poate încheia simultan cel mult două contracte de internship.

Și în privința duratei orelor de muncă s-au adoptat amendamente, în forma finală stabilindu-se că durata timpului de muncă pentru un intern, pentru a desfăşura activitate în baza unui contract de internship, este de maximum 40 de ore pe săptămână şi se stabileşte prin contractul de internship.

În situaţia internilor cu vârsta sub 18 ani, durata timpului de muncă pentru a desfăşura activitate în baza unui contract de internship este de maximum 30 de ore pe săptămână, dar nu mai mult de 6 ore pe zi.

Deputații au respins articolul referitor la contractele de internship valabile și în cadrul formelor individuale de exercitare a profesiilor liberale (cabinet individuale de avocat, medic specialist, notar, executor judecătoresc, etc.). De asemenea, a fost respins la vot și articolul referitor la concediul de odihnă pe parcursul contractului de internship: “Să beneficieze de concediu de odihnă, în raport cu durata contractului de internship și cu durata minimă a concediului de odihnă prevăzută de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii”.

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here