22 Februarie, 2018

Legea nr. 90/2014 pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

Legea nr. 90/2014 pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 500 din 04.07.2014 (M.Of. nr. 500/2014).

În vigoare de la 07.07.2014

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.
Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.
 La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
Art. 1.
(1) Creşele sunt instituţii publice sau private specializate în servicii cu caracter social, medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor de vârstă antepreşcolară.”

2.
 La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
Art. 2.
(1) Creşele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează drept centre cu program de lucru zilnic şi/sau, în situaţii excepţionale, săptămânal, în sistem public ori privat.”

3.
 La articolul 3 alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
a) asigură servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;
b) asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;”.

4.
 La articolul 4 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
c) grupa mare, peste 2 ani.”

Legea nr. 90/2014 este accesibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
Free Images

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu