21 Februarie, 2018

Legea nr. 27/2014 pentru modificarea Legii privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active

Legea nr. 27/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 201 din 21.03.2014 (M.Of. nr. 201/2014).

În vigoare de la 24.03.2014

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.
Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.
 Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1.
Fostele cadre militare active care au intrat în armată sau în comandamentele şi unităţile de grăniceri până cel târziu la 30 decembrie 1947 şi care au fost îndepărtate abuziv în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 din considerente politice, religioase, etnice sau sociale au dreptul la reparaţii morale şi materiale, potrivit dispoziţiilor prezentei legi.”

2.
 La articolul 3alineatul (2)litera e) a alineatului (3) şi alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Sunt considerate cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată, şi persoanele care au trecut în cadrul disponibil al armatei, dar nu au beneficiat de despăgubirile prevăzute de Legea nr. 433/1946 pentru crearea cadrului disponibil al Armatei.
. . . . . .
e) au îndeplinit funcţii politice în armată sau în comandamentele şi unităţile de grăniceri, cu excepţia celor care au făcut disidenţă politică şi/sau au suferit condamnări din motive politice.
. . . . . .
(5) Dovedirea situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi alin. (3) lit. e) – în ceea ce îi priveşte pe cei care au făcut disidenţă politică şi/sau au suferit condamnări din motive politice – se face de persoanele în cauză cu documente oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care aceasta nu este posibilă, prin orice alt mijloc de probă prevăzut de lege, în condiţiile stabilite de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

3.
 La articolul 3 alineatul (3)litera c) se abrogă.

4.
 La articolul 4alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Fostelor cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată sau din comandamentele şi unităţile de grăniceri, prevăzute la art. 3 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. e) – în ceea ce îi priveşte pe cei care au făcut disidenţă politică şi/sau au suferit condamnări din motive politice -, li se acordă o indemnizaţie reparatorie lunară, calculată prin aplicarea unui coeficient de 0,5 la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, începând cu luna următoare obţinerii calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată.
(3) Plata drepturilor prevăzute la alin. (2) se efectuează de către casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, pe baza hotărârilor pronunţate de comisii.”

Legea nr. 27/2014 este accesibilă integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu