În Monitorul Oficial nr. 772 din 16.11.2012 a fost publicată Legea nr. 209 din 13 Noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Actul normativ adoptă cu modificări O.G. nr 30/2011 pentru modificarea Codului fiscal şi prezintă doua secţiuni:

– aprobarea nivelului taxelor locale datorate de contribuabili la bugetul local în anul 2013, pentru mijloacele de transport deţinute de aceştia;

– modificarea (reducerea) nivelului garanţiilor pe care trebuie să le constituie un contribuabil ce a solicitat o eşalonare la plată a datoriilor bugetare pentru impozite şi taxe, neachitate la scadenţă, în cazul aprobării acestei facilităţi.

În anul 2013, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm cubi, sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare astfel:

– motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm inclusiv  – 8 lei;

– autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm şi 2.000 cm inclusiv – 18 lei;

– autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm şi 2.600 cm inclusiv – 72 lei;

– autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm şi 3.000 cm inclusiv – 144 lei;

– autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3.001 cm – 290 lei;

– autobuze, autocare, microbuze – 24 lei;

– alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv – 30 lei;

– tractoare înmatriculate – 18 lei.

* Exemplu de calcul impozit bugetul local, valabil pentru 2013, pentru un autoturism de persoane cu capacitatea cilindrica 1598 cm cubi.

Determinare număr de unităţi de impozit 1598 (capacitatea cilindrică) / 200 (fracţiunea de masură stabilită de Codul fiscal) = 8 unităţi

Calcul impozit = 8 unităţi x 8 lei (conform tabel) = 64 lei

Notă: Am comparat sumele datorate în 2013 cu cele din anul 2012 şi legiuitorul a păstrat acelaşi nivel de impozitare.

Modificare condiţii eşalonare la plată – reducere procente garanţii. Eşalonarea datoriilor bugetare este reglementata de O.U.G. nr. 29/2011 privind eşalonarea la plată, iar procedura de implementare a fost adoptată de OMFP nr. 2677/2011. În acest sens, contribuabilul interest va parcurge următoarele etape:

– depunerea cererii de eşalonare la plată, însoţită de documente justificative;

–  eliberarea certificatului de atestare fiscală;

emiterea acordului de principiu pentru eşalonare de catre autoritatea fiscală –  esenţa întregii proceduri;

constituirea garanţiilor, pentru sumele ce se vor eşalona;

– emiterea deciziei de amânare la plată.

În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, contribuabilii trebuie să constituie garanţii, cu excepţia instituţiilor publice ce nu constituie garanţii la eşalonarea creanţelor bugetare.

Garanţiile constituite  trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 16% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată, astfel:

– pentru eşalonari de la 13 la 24 de luni, procentul este de 4%;

– pentru eşalonari de la 25 la 36 de luni, procentul este de 8%;

– pentru eşalonari de la 37 la 48 de luni, procentul este de 12%;

– pentru eşalonari de peste 49 de luni, procentul este de 16%.

1 COMENTARIU

  1. am un auto aro cu capacitate din acte 2660 cm cubi . de cind a pus tariceanu taxe s-a strins la primarie taxe la greu. esingura pe numele meu si in consecinta *** nu pot decit sa vina so ia poate ca merita banii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here