22 Iulie, 2019

Legea nr. 144/2014 pentru aprobarea OUG nr. 74/2013 privind reorganizarea activităţii ANAF

Legea nr. 144/2014 (Parlamentul României) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 777 din 24.10.2014 (M.Of. nr. 777/2014).

În vigoare de la 27.10.2014

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1.
 La articolul 4, alineatele (1)-(6) şi partea introductivă a alineatului (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Art. 4.
(1) Funcţiile utilizate de Direcţia generală antifraudă fiscală în realizarea atribuţiilor stabilite de lege sunt funcţii publice specifice de inspector general antifraudă, inspector general adjunct antifraudă, inspector şef antifraudă, inspector antifraudă, funcţii publice generale, precum şi funcţii contractuale.
(2) Personalul care ocupă funcţii publice specifice în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală are drepturi şi îndatoriri specifice de serviciu care se stabilesc prin statut special, aprobat prin lege.
(3) Personalul care ocupă funcţii publice specifice în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţionarii publici.
(4) Poate fi numită în funcţia publică de inspector antifraudă şi inspector şef antifraudă persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (5) şi (7).
(5) Numirea în funcţia publică de inspector antifraudă şi inspector şef antifraudă se face pe bază de concurs sau examen, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 13 alin. (1), organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului. Preşedintele comisiilor de concurs sau de examen va fi vicepreşedintele Agenţiei care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală, iar vicepreşedintele va fi inspectorul general antifraudă.
(6) Numirea în funcţia publică specifică de inspector antifraudă şi inspector şef antifraudă se face potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Ocuparea funcţiilor publice specifice de inspector antifraudă şi inspector şef antifraudă se face cu respectarea următoarelor condiţii minime:”.

2.
 La articolul 4, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
(71) Persoanele care ocupă funcţii de inspector antifraudă şi inspectorii şefi antifraudă sunt supuse anual sau la solicitarea Agenţiei, dar nu mai mult de două ori într-un an calendaristic, evaluărilor prevăzute la alin. (7) lit. b) şi c). Costurile acestor evaluări se suportă din bugetul Agenţiei.”

3.
 La articolul 4, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(8) Funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice specifice în cadrul structurii antifraudă li se consideră vechime în specialitatea studiilor absolvite întreaga perioadă în care îşi desfăşoară activitatea în structura antifraudă.”

4.
 La articolul 4, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(11) Numirea inspectorilor antifraudă în cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor, ca urmare a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de inspector antifraudă sau a mutării definitive în cadrul acestei structuri, se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu avizul vicepreşedintelui Agenţiei care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar detaşarea acestora în funcţii se face prin ordin comun al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al preşedintelui Agenţiei.”

Legea nr. 144/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu