20 Iunie, 2019

Legea nr. 126/2014 pentru modificarea OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 700 din 24.09.2014 (M.Of. nr. 700/2014).

În vigoare de la 27.09.2014

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.
 La articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a) primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;
b) primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;
c) realizează venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, de maximum 6 ISR într-un an calendaristic.”

2.
 Articolul 24 va avea următorul cuprins:
Art. 24.
(1) Sumele reprezentând drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiarii acestora, în condiţiile legii, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie. Sumele se achită de către debitor, în termen de 180 de zile de la data comunicării deciziei.
(2) În situaţia în care, pe perioada concediului pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), (2) şi (3), au fost realizate venituri peste nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. c), recuperarea sumelor încasate necuvenit se realizează prin calculul diferenţei dintre cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului încasate, stabilit în condiţiile art. 2, şi nivelul lunar al stimulentului de inserţie la care ar fi avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile în care s-a desfăşurat o activitate.
(3) În situaţia în care sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizaţii pentru creşterea copilului prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) au drept cauză culpa persoanei care le-a încasat, materializată prin folosirea de către aceasta, cu intenţie, a unor documente despre care cunoştea că au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către aceasta a unor date neconforme realităţii sau nedeclararea unor informaţii, prevederile alin. (2) nu se aplică.
(4) Pentru drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar se recuperează de la acesta, în condiţiile legii.
(5) Decizia prevăzută la alin. (1) constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut la alin. (1). Decizia poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai urmăresc.”

Art. II.
(1) Debitele constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina persoanelor cu drepturi de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/stimulent de inserţie, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se scutesc de la plată.
(2) Sumele provenite din debitele recuperate începând cu data de 1 ianuarie 2011 şi până la data intrării în vigoare a prezentei legi se restituie eşalonat pe o perioadă de 5 ani calendaristici, începând de la data de 1 ianuarie 2015, prin plăţi anuale egale.
(3) Sumele ce urmează a fi restituite în condiţiile alin. (2) nu se actualizează cu indicele de inflaţie şi nu sunt purtătoare de dobânzi, penalităţi sau majorări de întârziere, după caz.
(4) Procedura de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute la alin. (2) va fi stabilită prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice.
(5) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate aferentă debitelor scutite de la plată/restituite potrivit prevederilor alin. (1) nu se recalculează şi nu se recuperează.
(6) Debitele constituite în sarcina persoanelor ale căror drepturi se stabilesc după data intrării în vigoare a prezentei legi se recuperează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege.

Legea nr. 126/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Comentarii

 • Răspunde
  Adina
  februarie 9 2015

  Buna ziua.
  Ma poate lamuri cineva ce inseamna art 16, alin 3 lit c? Ce inseamna maximum 6 ISR intr-un an calendaristic?
  Ma aflu momentan in CIC de 1 an; copilul are acum 5 luni. As putea sa lucrez pana implineste copilul 1 an? Si daca da, ce venit maxim lunar (sau pentru cele 7 luni) as putea sa incasez, fara sa se opreasca indemnizatia?
  Multumesc

 • Răspunde
  Micka
  februarie 12 2015

  Plafonul pentru venituri supuse impozitului in cazul persoanelor aflate in concediul pentru crestere copil este de 6 ISR (3000 lei in prezent), venituri realizate intr-un an calendaristic, potrivit legii 126/2014.

 • Răspunde
  Cristina
  martie 5 2015

  3000 lei se supun impozitului sau sunt banii in mana? Multumesc!

 • Răspunde
  Lincar
  martie 14 2015

  Am o fetita cu handicap grav in varsta de 4ani.am avut certificatul de handicap din 15decembrie

 • Răspunde
  Lincar
  martie 14 2015

  din 15 decembrie 2014 avem certificatul si cei de la institutia de plati ne-a suspendat indemnizatia de la 3la 4 ani pe motivul ca trebuia refacut dosarul pt indemnizatie.am pierdut 3 luni a450 de lei/luna.as putea cumva recupera acesti bani .nimeni nu ne-a instiintat ca ne-a intrerupt indemnizatia.in decembrie ,cei de la ASCO ziceau ca e in regula cand am facut dosarul pt asistent social de la 3la4 ani in decembrie 2014 nu ne-au spus sa venim sa refacem dosarul pt indemnizatie

Scrie un comentariu