10 Decembrie, 2019

Lege nouă privind intabularea, în dezbatere la Senat

Drept de proprietate și pentru terenurile fără titlu este propunerea unor parlamentari care au inițiat la Senat un proiect de lege privind intabularea. Practic, persoanele fizice vor putea intabula gratuit în Cartea funciară suprafețele înregistrate în Registrul agricol, în cazul terenurilor pe care le au în posesie fără titlu de proprietate.

Astfel, intabularea gratuită se va putea cere și în cazul beneficiarului reconstituirii dreptului de proprietate, acolo unde au fost eliberate procesele de punere în posesie, sau există hotărâri judecătorești definitive, pentru care nu s-au eliberat titlurile de proprietate din cauza procedurilor administrative greoaie.

Lege privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registrul agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate

Art. I

(1) Posesorul terenului intravilan sau extravilan înscris la rol în Registrul agricol, sau succesorul acestuia, la cerere, poate solicita înregistrarea gratuită în Cartea Funciară în baza posesiei înregistrate în Registrul Agricol, dacă terenul nu se află grevat de sarcini, nu face obiectul unui proces aflat pe rol iar folosința asupra acestuia a fost exercitată neîntrerupt în ultimii cinci ani.

Cererea va fi însoțită de un certificate eliberat de primăria de pe raza localității terenului, în care se vor înscrie planul de amplasament și suprafața, vecinătățile, dovada achitării impozitului pe 5 ai, mențiunea că posesorul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar, mențiunea că primăria are sau nu are cunoștință de acțiuni în justiție cu privire la acel imobil.

De asemenea, mai prevede actul normativ, în această categorie de intabulare gratuită vor fi incluse și terenurile aflate în posesie și folosință exclusivă, precum și terenurile aflate de la 1 ianuarie 1990 în proprietatea CAP-urilor.

Proiectul de lege va fi dezbătut mai întâi la Senat, apoi supusă votului final în Camera Deputaților.

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Comentarii

 • Răspunde
  Stelian
  iulie 18 2019

  În anul 1985 ,am cumpărat un imobil (casă de locuit și anexe) în codiții legale, (notariat) iar terenul în suprafață de 250 m.p,reprezentând curți +conatrucții a fost trecută în propietatea statului român conform Legii nr.58/1974 (abrogată) Ulterior mi s-a constituit dreptul la propietate asupra terenului menționat mai sus, conform Titlului de propietate eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de propietate a terenurilor din cadrul Prefecturii Județului Suceava ..
  Acum vreau să-l intabulez la Cartea Funciară!! Întrebare: Sunt obligat să plătesc taxă de intabulare sau nu ???..

 • Răspunde
  gheorghe viorel godja
  septembrie 19 2019

  cum poate Mama mea sa intabuleze 2 terenuri cu titlu de proprietate daca nepoti fratilor ei nus de gasit Ce putem face…??? multumesc

 • Răspunde
  gheorghe viorel godja
  septembrie 19 2019

  tot o intrebare pt legea funciara avem o sentinta judecatoreasca definitiva de punere in posesie de cativa ani si ne spun ca nu au terenuri cand primaria a inchiriat la persoane fizice pe 49 de ani ce e de facut…multumesc–

Scrie un comentariu