21 August, 2017

Lege nouă pentru transportul în comun

Ministerul Dezvoltării a făcut o lege nouă pentru transportul în comun, lege care va modifica alte 5 acte normative și va fi în consens cu unele modificări legislative inițiate în Parlament sau cu deciziile Comisiei Europene.

Noua lege împarte serviciile de transport public la nivel de:
  • Consilii locale (comune, orașe, municipii)
  • Consilii județene (asociații intercomunitare de transport)
Fiecare autoritate competentă va încheia propriile contracte, va monitoriza activitatea operatorilor de transport, va propune planuri de măsuri pentru următorii ani și va constata nereguli. De asemenea, actul normativ stipulează și obligațiile și drepturile operatorilor de transport, dar și pe cele ale utilizatorilor, cetățenii care beneficiază de transportul public.

Au fost eliminate din corpul legii prevederile referitoare la transportul de persoane cu autoturisme în regim de taxi, transportul de persoane cu autoturisme în regim de închiriere, la serviciile de transport de mărfuri, transportul în regim contractual contra cost, transportul de persoane pe cablu, transportul de mărfuri efectuate cu tractoare cu remorci, transportul efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.

Operatorii de transport vor putea încheia contracte exclusive cu autoritățile, dacă acestea consideră că sunt îndeplinite condițiile legale.

Art. 29.
(1) În cazul în care o autoritate competentă acordă unui operator un drept exclusiv și/sau o compensație de orice natură în schimbul îndeplinirii unor obligații de serviciu public, autoritatea respectivă face aceasta în cadrul unui contract de servicii publice.

(2) Satisfacerea unor necesităţi de natură economică sau socială precum: frecvența serviciilor, calitatea acestora, acordarea unor facilităţi de transport persoanelor defavorizate; asigurarea accesului persoanelor cu nevoi speciale ori cu mobilitate redusă la serviciul public de transport; prestarea serviciului în unele zone geografice periferice ori greu accesibile; prestarea serviciului pe traseele nerentabile; asigurarea continuității, calității, frecvenței, regularității, accesibilității și suportabilității serviciului; asigurarea capacităţilor de transport corespunzătoare programelor de transport; cerințele privind protecţia mediului, securitatea și siguranța călătorilor, sunt considerate obligaţii de serviciu public.

 (8) La stabilirea tarifelor maximale se va ţine seama de:
  • gradul de suportabilitate al călătorilor;
  • posibilitatea utilizării mai multor tipuri de mijloace de transport prin servicii publice integrate de transport călători;
  • condiţiile de transport care sunt oferite călătorilor;
  • posibilităţile financiare de acoperire a diferențelor de tarif și/sau a compensațiilor financiare de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
  • utilizarea eficientă a fondurilor publice și evitarea compensării excesive, prin gruparea judicioasă și echilibrată pe criterii economice și geografice a traseelor și prin evitarea suprapunerii traseelor/grupelor de trasee, respectiv a mai multor operatori pe același traseu/grupă de trasee;
  • costurile și veniturile operatorilor de transport;
  • indicatori de performanță și eficiență.
Amenzile pentru călătorii care circulă fără bilet sau care au un comportament inadecvat sunt cele mai mici, de la 100 lei la 500 lei. Amenzile pentru firme sau pentru autoritățile care nu vor respecta noile prevederi sunt de la 10.000 de lei la 30.000 de lei.

Noua Lege a serviciilor de utilitate publică de transport călători va sta în dezbatere publică pe website-ul ministerului Dezvoltării timp de 15 zile de la data postării, 31 mai 2017.

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu