17 Noiembrie, 2019

Lege nouă pentru cascadori. Cum vor fi plătiți în situațiile de urgență, dacă vor participa ca voluntari

Cascadorii din România nu sunt mulți la număr, aproximativ 100, dar nu sunt apărați de nicio lege, veniturile lor limitându-se la legea drepturilor de autor, care nu specifică în mod clar periculozitatea unor acțiuni la care participă aceștia.

În plus, cascadorii sunt chemați de primării, de autorități, în situații de urgență care implică astfel de acțiuni periculoase, și iarăși nu sunt plătiți pe măsura acțiunilor lor.

Nu primesc nici măcar asigurări sociale sau de sănătate. Acestea sunt argumentele unor parlamentari care propun o lege nouă pentru această categorie profesională.

Toți cascadorii trebuie să fie înscriși în AAICPLP, Asociația Artiştilor Interpreţi Cascadori Profesionişti şi Liber – Profesionişti din România, pentru a beneficia de prevederile noului act normativ. Cascadorii vor fi înscriși în funcție de vechime și de numărul participărilor la acțiuni sau filme de acțiune, în cascadori profesioniști, executanți, sau stagiari.

Angajatorii vor fi obligați să asigure toate condițiile de muncă normale cascadorilor pe care îi folosesc la acțiunile lor.

Art. 8 – Pentru condiţiile de muncă şi protecţie socială, protecţia muncii şi P.S.I, terţele persoane fizice sau juridice aflate în contract cu interpretul cascador profesionist, are următoarele obligaţii privind condiţiile necesare realizării rolului artistic interpretativ:

- transportul interpretului la şi de la locaţia filmării în condiţii decente şi de siguranţă,

- cazarea interpretului in condiţii decente în funcţie de locaţia şi necesitatea desfăşurării filmării, (hotel, rulota/garderoba, etc.).

- asigurarea unei alimentaţii zilnice conform programului de lucru, bogat în calorii de cel puţin 5000 cl/zi.

- diurna pentru deplasarea interpretului conform legislaţiei în vigoare.

- asigurarea cadrului privind locaţia şi materialele necesare desfăşurării actului artistic (echipament tehnic de lucru, recuzita, obiecte, utilaje, machiaj, etc.).

În situaţii de forţă majoră, angajatorul are obligaţia de a înştiinţa interpretul cascador cu cel puţin 48 de ore înainte, asupra modificării orei, datei, respectiv locaţiei unde vor avea loc repetiţiile sau filmările programate.

Interpretul cascador nu poate depăşi programul de muncă cu mai mult de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână conform legii. Orele lucrate suplimentar se plătesc cu un procent de 100%. Perioada filmărilor (zile lucrate, zile repetiţii), precum şi onorariul acestora se stabilesc prin contract, dar nu mai puţin de un salariu minim pe economie pe zi de filmare, (similar ţărilor din U.E.).

În cazul activităților de voluntariat, cascadorii vor fi plătiți de entitățile statului.

Art. 13 – Cascadorii interpreţi activi vor primi o indemnizaţie egală cu venitul minim pe economie, pe toată perioada activităţi profesionale, dacă acestea se află în contracte de voluntariat cu entităţile statului sau entităţi juridice, având ca obiect, activităţi speciale de salvare, recuperare umană şi de animale, prevenţie, pregătire şi informare publică, privind riscurile, accidentele de muncă şi de protecţia muncii. Indemnizaţia pentru activitatea de voluntar încetează o dată cu ieşirea la pensie a interpretului cascador.

Art. 10 – Cascadorul interpret sau familia – este despăgubită pentru deces, accident sau prejudiciu moral, în raport cu gravitatea prejudiciului adus. Angajatorul are obligaţia de a încheia poliţa de asigurare pentru prestaţia artistică a cascadorului.

Noua lege va fi analizată mai întâi la Senat, dar indiferent de votul de aici, va fi dezbătută în plenul Camerei Deputaților, pentru votul final.

 

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu