24 Februarie, 2018

La primirea de noi membri într-o asociaţie, aceştia au nevoie de cazier?

La această întrebare, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a răspuns afirmativ, în anumite condiţii pe care le puteţi citi în cele ce urmează.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la prezentarea obligatorie a certificatului de cazier fiscal în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii şi fundaţii.

Prin recursul în interesul legii, s-a apreciat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la “interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor menţionate referitor la prezentarea obligatorie a certificatului de cazier fiscal în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii şi fundaţii.

Care sunt, în prezent, soluţiile date de instanţe

 Unele instanţe au considerat că este obligatorie prezentarea certificatului de cazier fiscal pentru membrii noi ai unei asociaţii şi fundaţii, indiferent de calitatea acestora.

Alte instanţe au statuat că prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie doar atunci când noii membri cooptaţi devin fondatori (în cazul fundaţiilor) ori membri în organul de conducere executivă al asociaţiei/fundaţiei.

Într-o a treia orientare jurisprudenţială s-a considerat că prezentarea certificatului de cazier fiscal nu este obligatorie la cooptarea noilor membri, indiferent de calitatea acestora în cadrul asociaţiei sau fundaţiei.

Cum s-a pronunţat ÎCCJ

Potrivit constatărilor Completului care a judecat acest recurs în interesul legii, intenţia legiuitorului a fost ca sistemul organizat pe principiile cazierului fiscal să permită orientarea activităţilor specifice de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale înspre contribuabili cu risc fiscal ridicat.

Totodată, existenţa cazierului fiscal pentru anumiţi contribuabili permite orientarea activităţii de control fiscal către contribuabilii în al căror cazier fiscal figurează încălcări flagrante ale legislaţiei financiar-fiscale şi vamale.

De asemenea, cazierul fiscal a fost văzut ca un instrument util pentru aplicarea unor legislaţii specifice, cum ar fi obţinerea unor înlesniri la plata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, acordarea de licenţe, autorizaţii, avize etc.

În forma sa actuală, art. 8 din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal prevede că prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:

a) la înfiinţarea societăţilor comerciale, a societăţilor cooperative şi a cooperativelor agricole, de către asociaţi, acţionari şi reprezentanţii legali desemnaţi (cf. modificării aduse prin Legea nr. 91/2007);

b) la solicitarea înscrierii asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora (prin modificarea adusă de O.G. nr. 86/2003, se precizează, astfel, momentul în care trebuie prezentat cazierul fiscal);

c) la autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi;

d) la cesiunea părţilor sociale sau a acţiunilor de către noii asociaţi sau acţionari (cf. completării aduse prin Legea nr. 91/2007);

e) la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi la cooptarea de noi asociaţi sau acţionari cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali, asociaţi şi acţionari (prin completarea adusă de O.G. nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale).

În discuţie, Completul ÎCCJ, invocă prevederile art. 18 alin. (1) din Codul de procedură fiscală potrivit căruia, în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un împuternicit.

În ce priveşte răspunderea fiscală a acestuia din urmă, tot Codul de procedură fiscală prevede că reprezentanţii legali ai persoanelor fizice şi juridice, precum şi ai asocierilor fără personalitate juridică sunt obligaţi să îndeplinească obligaţiile fiscale ale persoanelor reprezentate, în numele şi din averea acestora, fiind consacrate clar principiul răspunderii personale şi principiul separaţiei de patrimonii.

În cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ – asociaţii şi fundaţii – conducerea efectivă este asigurată de un preşedinte – asociaţie, fundaţie – asistat de un consiliu director, putând fi delegate competenţe şi unor funcţii salarizate ori prin mandat chiar neremunerat.

În ceea ce priveşte asociaţiile şi fundaţiile, textul de reglementare al art. 8 din O.G. nr. 75/2011 a fost îmbunătăţit tocmai prin precizarea expresă a momentului în care trebuie prezentat cazierul fiscal, respectiv la solicitarea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor a asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora (faţă de formularea anterioară a Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 în vigoare la data de 9 iulie 2002 – “la înfiinţarea asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţi sau membrii fondatori ai acestora”). De asemenea, Compleatul de judecată atrage atenţia că, prin modificările aduse art. 8, legiuitorul a extins treptat sfera de aplicare a acestuia, incluzând, pe de o parte, societăţile cooperative şi cooperativele agricole, iar, pe de altă parte, asociaţiile şi fundaţiile (pentru care ulterior a precizat chiar momentul la care trebuie prezentat cazierul fiscal).

În ceea ce priveşte situaţia numirii de noi reprezentanţi legali textul nu distinge, astfel încât să se poată stabili cu certitudine dacă au fost vizate doar societăţile comerciale, societăţile cooperative şi cooperativele agricole ai căror reprezentanţi legali desemnaţi trebuie să depună cazierul fiscal la înfiinţarea acestor entităţi sau şi asociaţiile şi fundaţiile, în situaţia în care îşi numesc noi reprezentanţi legali.

În cazul asociaţiilor şi fundaţiilor există doar obligaţia desemnării nominale a persoanei sau a persoanelor împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, mandatul încorporat în actul constitutiv, devenit autentic prin procedura notarială aplicată acestuia, fiind special pentru exerciţiul dreptului la acţiune şi pentru reprezentare în faţa autorităţilor competente să dispună asupra cererii de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Altfel, în cazul acestor entităţi juridice, noţiunea de reprezentant legal trebuie văzută în sensul cel mai larg, organ de conducere sau acele persoane cărora legea sau statutul le conferă dreptul de reprezentare a persoanei juridice.

În considerarea caracterului general al formulării textului art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind numirea de noi reprezentanţi legali, dar şi a naturii fiscale a dispoziţiilor legale analizate şi a scopului urmărit prin instituirea obligaţiei de prezentare a cazierului fiscal – orientarea activităţilor specifice de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale înspre contribuabili cu risc fiscal ridicat, respectiv către contribuabilii în al căror cazier fiscal figurează încălcări flagrante ale legislaţiei financiar-fiscale şi vamale, dar şi instituirea unui instrument util pentru aplicarea unor legislaţii specifice, cum ar fi obţinerea unor înlesniri la plata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, acordarea de licenţe, autorizaţii, avize etc. – se reţine că intenţia legiuitorului a fost în sensul ca şi pentru persoanele juridice nonprofit să se solicite cazierul fiscal la numirea de noi reprezentanţi legali.

Aşa fiind, certificatul de cazier fiscal este obligatoriu pentru noii membri afiliaţi unei asociaţii/fundaţii numai în situaţia în care aceştia dobândesc calitatea de reprezentant legal al acestora, calitate în care sunt desemnaţi prin lege, actul de constituire sau statut, să acţioneze în raporturile juridice cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe seama persoanei juridice.

ÎCCJ a admis, astfel, recursul în interesul legii şi a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii si fundaţii, atunci când aceştia dobândesc şi calitatea de reprezentanţi legali ai persoanei juridice deja înregistrate.

Decizia Completului ÎCCJ nr. 10/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 495 din 19 iulie a.c.

Celor interesaţi le recomandăm lectura integrală a textului acestei decizii – din care am extras aici argumentele referitoare numai la asociaţii şi fundaţii –, dar care, în integralitatea ei, aduce comentarii utile şi pentru celelalte forme de asociere din perspectiva prezentării cazierului fiscal.

*

În subsidiar, reamintim că Ordonanţa Guvernului nr. 25/2011 a modificat articolului 7 din O.G. nr. 75/2001 care dispune cu privire la radierea din evidenţe a contribuabililor care au înscrise date în cazierul fiscal.

Această ordonanţă a fost aprobată, recent, de Parlament prin Legea nr. 113/2012, cu noi modificări privind unele din condiţiile de scoatere din evidenţe.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu