24 Aprilie, 2019

Justificarea calităţii de asigurat în sistemul de sănătate: CNAS a publicat noi modele de adeverinţe

Ordinul CNAS nr. 581/2014 are o mare importanță din punct de vedere al justificării calității de asigurat în sistemul de sănătate pentru persoanele fizice.

De asemenea, actul normativ abrogă Ordinul CNAS nr. 617/2007, act normativ ce a reglementat în perioada anterioară calitatea de asigurat în sistemul de sănătate a persoanelor fizice și a stabilit în competența Casei de Sănătate recuperarea contribuției la sănătate de la persoanele fizice.

Totodată, Ordinul nr. 581/2014 reactualizează formularele de declarații și adeverințe pe care le utilizează angajatorul când eliberează (către salariat) o adeverință ce atestă plata contribuției de sănătate.

Consultă noile formulare stabilite de CNAS:

- adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate;

- adeverinţă eliberată de angajator.

Prin noul act normativ, colectarea și eventualele măsuri de executare silită pentru contribuția de sănătate a persoanei fizice se va face de către ANAF, situație ce ar fi trebuit de mult reglementată, având în vedere că această autoritate fiscală a preluat din iunie 2012 administrarea tuturor contribuțiilor sociale (pensii, șomaj, contribuție de sănătate).

Ca regulă generală, persoanele care nu sunt asigurate din oficiu beneficiază de calitatea de asigurat în baza plății contribuției de sănătate la fondul de sănătate. Drepturile de asigurare încetează după trei luni de la ultima plată a contribuției.

Sunt în sfera contribuției de sănătate următoarele categorii de venituri:

- venituri din salarii și asimilate salariilor;

- venituri din activități independente și exercitarea profesiilor libere;

- venituri din agricultură și silvicultură;

- venituri din cedarea folosinței bunurilor;

- venituri din dividende, dobânzi;

- venituri din proprietate intelectuală.

Notă: Ultimele trei categorii de venituri sunt în sfera contribuției de sănătate numai dacă persoana fizică nu este asigurată și nu realizează alte venituri.

Cu ce documente se atestă calitatea de asigurat, fără plata contribuției:

- pentru copii în vârstă de până la 18 ani, cu certificatul de naștere sau cu un act de identitate;

- pentru tinerii între 18 și 26 ani se necesită documentul de identitate, o dovadă eliberată de către ANAF că nu se realizează venituri, documentul ce atestă calitatea de elev sau student și o declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri din muncă;

- pentru persoanele aflate în întreținere, coasigurate, soțul, soția, părinții se necesită documente care atestă rudenia sau căsătoria cu persoana asigurată, o dovadă eliberată de ANAF cum că acestea nu realizează venituri impozabile, o declarație pe propria răspundere a persoanei coasigurate cum că nu realizează venituri și declarația pe propria răspundere a persoanei asigurate cum că are acea persoană în întreținere.

Notă: Persoanele care au obligația de a se asigura și nu pot dovedi plata contribuției la sănătate sunt obligate să achite contribuția legală pe ultimele şase luni când nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenului de prescripție a obligațiilor fiscale. Contribuția se calculează la valoarea salariului minim brut pe țară existent în această perioadă.

Notă: Ordinul nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 685/2014 şi se aplică din 19 septembrie.
comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu