23 Februarie, 2018

Jurisprudenţa CJUE pe domenii care vă pot interesa – câteva încheieri din dosare fiscale

Din repertoarul hotărârilor pronunţate în timp de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), am ales câteva încheieri din dosare fiscale, cu trimitere la reglementările comunitare. În condiţiile în care dispoziţiile din Codul fiscal românesc au fost armonizate cu cele ale UE, hotârile pot fi folosite ca punct de reper pentru cei interesaţi.

De la început este necesară o menţiune în legătură cu momentul pronunţării acestor hotărâri, ceea ce presupune trimiterea la normativele comunitare – fie că este vorba despre Tratat sau acte date în aplicare – în vigoare la data respectivă.

• Dispoziţii fiscale – Impuneri interne – Bunuri care circulă în mai multe state membre – dubla impozitare – Efecte – Eliminare – Armonizarea legislaţiilor

Tratatul CEE nu are nicio prescripţie care să facă prohibite efectele dublei impozitări cu privire la bunuri care circulă în diverse state membre ale Comunităţii. Eliminarea unor asemenea efecte, de dorit în interesul liberei circulaţii a mărfurilor, nu poate rezulta decât din armonizarea sistemelor naţionale, în temeiul Articolului 99 sau, eventual, a articolului 100 din Tratat.  

» Hotărârea din 20 iunie 1978, în dosarul Statens Kontrol (142/77)

• Dispoziţii fiscale – Armonizarea legislaţiilor – Directiva 2001/44 – temei legal – Articolele 93 CE şi 94 CE

De drept, Consiliul a adoptat Directiva 2001/44, care modifică Directiva 76/308 privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a anumitor creanţe, în temeiul Articolelor 93 CE şi 94 CE, şi nu pe baza Articolului 95 CE. Directiva se referă, deci, la “dispoziţii fiscale”, în sensul alineatului 2 al articolului ultim menţionat, astfel că aceasta nu ar putea constitui baza juridică adecvată pentru adoptarea respectivei directive.

» Hotărârea din 29 aprilie 2004, Comisia c. Consiliu (dosar C-338/01)

• Apropierea legislaţiilor – Articolul 95 CE – Câmp de aplicare – Excluderea “dispoziţiilor fiscale” – Noţiune – Apropierea dispoziţiilor de procedură naţionale în materie fiscală – Cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată – Asistenţa reciprocă a autorităţilor competente din Statele membre în domeniul taxei pe valoarea adăugată – Includere.

Termenii “dispoziţii fiscale” din articolul 95 alin. 2 acoperă nu numai domeniile de fiscalitate, indiferent de tipurile de impozite sau taxe vizate, dar şi toate aspectele acestei materii, fie ele reguli materiale sau procedurale.

În această privinţă, atât Regulamentul nr. 1798/2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată, care abrogă Regulamentul nr. 218/92 şi care a fost adoptat în temeiul Articolului 93 CE, cât şi Directiva 2003/93, prin care se modifică Directiva 77/799 privind asistenţa reciprocă a autorităţilor competente din Statele membre în domeniul impozitelor directe şi indirecte – adoptată în temeiul Articolelor 93 CE şi 94 CE –, au drept scop şi conţinut apropierea dispoziţiilor procedurale în materie fiscală.

Articolul 95 alin. (1) CE nu constituie, ca atare, baza juridică adecvată pentru adoptarea Regulamentului nr. 1798/2003 şi a Directivei 2003/93.

» Hotărârea din 26 ianuarie 2006 dată în dosarul Comisia c. Consiliu (C-533/03, cf. punctelor 47, 59-60. 62-64).

Notă: Legislaţia europeană şi jurisprudenţa europeană pot fi consultate în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile doar pentru abonaţii Lege5.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu