Legea nr. 296/2022 privind introducerea disciplinei „Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România” intra în vigoare la 10 noiembrie 2022.

Actul normativ are ca obiect de reglementare introducerea în curriculumul la decizia şcolii, la clasa a XII-a/a XIII-a din învăţământul liceal, a disciplinei opţionale „Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România”, disciplină de importanţă naţională pentru sistemul de învăţământ românesc.

Astfel, introducerea acestei disciplinei  n curriculumul la decizia şcolii va completa prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Iar programa şcolară, manualele, materialele didactice şi metodologiile specifice pentru disciplina „Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România” se elaborează de către Ministerul Educaţiei, în urma consultărilor cu reprezentanţi ai organizaţiilor de revoluţionari, precum Fundaţia Naţională a Revoluţiei din Decembrie 1989 sau alte organizaţii timişorene ale revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu reprezentanţi ai Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau ai altor instituţii asociative reprezentative pentru revoluţionarii din Decembrie 1989, şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei.

Cadrele didactice care predau disciplina „Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România” pot beneficia de pregătire profesională şi cursuri de perfecţionare de specialitate în cadrul cursurilor universitare specializate.

Până la începutul anului şcolar 2023-2024, Ministerul Educaţiei va emite ordinul de ministru cuprinzând decizia de introducere a disciplinei, dar şi cu privire la programa şcolară, manualele, materialele didactice şi metodologiile specifice pentru disciplina „Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România”, aferente curriculumului la decizia şcolii, ce va fi adoptată şi publicată de Ministerul Educaţiei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here