22 Septembrie, 2017

Întocmirea situaţiilor financiare pentru anul 2013: termene şi modalităţi de depunere, tipuri de situaţii, documente anexate

Un act normativ publicat recent în Monitor reglementează modul în care vor fi întocmite situaţiile financiare pentru anul 2013. Acelaşi act normativ trece în revistă data până la care se vor depune situaţiile financiare şi documentele anexate acestora.

Ordinul nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 70/2014.

Termenele de depunere ale situaţiilor financiare anuale sunt reglementate de art. 36 din Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, după cum urmează:

a) persoanele juridice care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfăşurat activitate, depun o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până pe data de 1 martie 2014;

b)
pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, raportarea contabilă anuală, adică până pe data de 31 martie 2014;

c)
asociaţiile şi fundaţiile, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până pe data de 30 aprilie 2014;

d)
societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până pe data de 30 mai 2014.

Ce tipuri de situaţii financiare şi cu câte componente vor întocmi societăţile comerciale?

Pentru anul 2013, în funcţie de valoarea cifrei de afaceri, de active şi de numărul de salariaţi, se va avea în vedere posibilitatea întocmirii următoarelor situaţii financiare:

1) situaţii financiare simplificate, pentru entităţile care nu au depăşit în anul de referinţă o cifră de afaceri netă şi totalul activelor de 35.000 de euro pentru fiecare dintre aceşti indicatori.

Notă: acest sistem este unul opţional prevăzut de art. 5 din Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată cu modificări.

Situaţiile financiare simplificate se compun din:

- bilanţul simplificat;
- contul de profit şi pierdere simplificat.

De reţinut: nu se necesită întocmirea Notelor explicative la bilanţ.

2) pentru întocmirea situaţiilor financiare prescurtate, vom ţine cont de următoarele criterii:

- total active suma de 3.650.000 de euro;
- cifra de afaceri suma de 7.300.000 de euro;
- număr de salariaţi 50 de persoane.

Dacă entitatea nu depăşeşte două dintre aceste criterii, va depune situaţii financiare prescurtate, ce se compun din:

- bilanţ prescurtat;
- cont de profit şi pierdere prescurtat;
- note explicative la bilanţ.

Opţional, acestea pot depune şi Situaţia fluxurilor de numerar, respectiv Situaţia modificării capitalurilor proprii.

Dacă entitatea depăşeşte două dintre criteriile mai sus amintite, va depune situaţii financiare cu cinci componente, astfel:

- bilanţ;
- cont de profit şi pierdere;
- note explicative la bilanţ;
- situaţia fluxurilor de numerar;
- situaţia modificării capitalurilor proprii.

De reţinut: aceste două criterii trebuie să fie depăşite timp de două exerciţii financiare consecutive. În această situaţie, entitatea va fi supusă şi auditului statutar. Practic, criteriile de audit statutar sunt aceleaşi ca şi pentru formatul situaţiilor financiare cu cinci componente.

Notă: Vor fi auditate, indiferent de aceste criterii, entităţile care sunt supuse auditului prin lege specială (cotate pe o piaţă reglementată sau entităţi de interes public).

Cum se pot depune situaţiile financiare anuale?

Situaţiile financiare se pot depune la unităţile ANAF prin următoarele modalităţi:

a) prin transmitere electronică;
b) prin depunerea direct la registratura ANAF;
c) transmitere prin poştă prin scrisoare cu valoare declarată.

Ce documente se anexează situaţiilor financiare anuale?

Situaţiile financiare anuale se depun însoţite de următoarele documente:

- Raportul administratorului (al directoratului);
- Raportul cenzorilor sau auditorilor, în funcţie de forma de organizare;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor sau Acţionarilor, din care să rezulte modul de repartizare a beneficiilor/pierderilor;
- Declaraţia administratorului cu privire la politicile contabile utilizate.

——(P)——

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  martie 20 2014

  Buna ziua! Am inteles ca la bilantul simplificat pentru 31.12.2013,nu se mai depun Note explicative 1-9 ca pana acum.Este corect?daca NU,va rog sa-mi indicati situl unde le pot gasi.Va multumesc anticipat.

 • Răspunde
  Alin
  mai 5 2014

  Buna ziua,

  Daca o societate a indeplinit timp de 4 ani criteriile pentru auditarea situatiilor financiare, iar la finalul anului 2013 nu le mai indeplineste, este obligata sa-si auditeze situatiile financiare pentru acest an?

  De asemenea, daca exista vreo prevedere legata de situatiile financiare 2013, in ipoteza ca in februarie 2014 s-a deschis procedura de insolventa a acestei societati?

  Multumesc

 • Răspunde
  emilia
  octombrie 29 2014

  Buna ziua!
  Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: la intocmirea bilantului contabil aferent anului 2013 am declarat eronat in bilant suma reprezentand impozit pe micro, in sensul ca suma am declarat-o la rubrica impozit pe profit si trebuia sa fie declarata la impozit micro. Intrebarea mea este daca se poate retrimite bilantul avand in vedere ca nu se schima nici un indicator.

Scrie un comentariu