Orice angajator, conform legii, are obligația de a proteja persoanele care își desfășoară activitatea profesională în cadrul unei societăți. Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, lucrătorul reprezintă persoană angajată  de către un angajator, potrivit legii. 

Sunt incluși studenții, elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum și ucenicii și alți participanți la procesul de muncă, cu excepția persoanelor care prestează activităţi casnice.

Prin stagiu de practică se înțelege instruirea cu caracter aplicativ, specifică meseriei sau specialităţii în care se pregătesc elevii, studenții, ucenicii, precum și șomerii în perioada de reconversie profesională.

De aceea, și în cazul persoanelor care își desfășoară stagiul de practică, trebuie respectate prevederile art. 77 din HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă cuprinde 3 faze:

  • instruirea introductiv-generală;
  • instruirea la locul de muncă;
  • instruirea periodică.

În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, următoarele probleme:

  • legislația de securitate și sănătate în muncă;
  • consecințele posibile ale necunoașterii și nerespectării legislației de securitate și sănătate în muncă;
  • riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice unității;
  • măsuri la nivelul întreprinderii și/sau unității privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor.

Instructajul SSM se efectuează de către conducătorul direct al locului de muncă și se finalizează cu verificarea cunoștințelor însușite. Rezultatele vor fi consemnate în fișa de instruire.

Ai nevoie de Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here