22 Februarie, 2018

Inspecţia muncii pune la dispoziţie versiunea de evaluare a noii aplicaţii Revisal

Începând cu data de 1 august 2011, Inspecţia Muncii oferă angajatorilor posibilitatea să testeze versiunea de evaluare a aplicaţiei informatice Revisal, actualizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.500/2011.

Reamintim că, prin H.G. nr. 500/2011 se stabileşte metodologia de întocmire şi completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor, înregistrările ce se efectuează, precum şi alte elemente în legătură cu acesta. În temeiul hotărârii de guvern, fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Inspecţia Muncii a pus la dispoziţia angajatorilor următoarele:

- Revisal.5.0.evaluare, versiune revizuită 03.08.2011 (pentru Windows XP/Vista/Windows 7)

- Ghidul de instalare şi utilizare, versiune revizuită 03.08.2011 (format .pdf – Portable Document Format)

Etapa de testare şi evaluare, prevăzută a se derula pe perioada 1 august 2011 – 8 august 2011, include şi preluarea de propuneri şi observaţii, destinate Inspecţiei muncii.

Versiunea de evaluare a aplicaţiei Revisal permite:

- preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioară a aplicaţiei Revisal, care trebuie să fie actualizată cu toate patch-urile publicate;

- adăugarea, modificarea şi corectarea datelor din registru în conformitate cu prevederile H.G. 500/2011;

- validarea registrului generat din aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal, conform specificaţiilor publicate anterior pe site-ul Inspecţiei Muncii.

Având în vedere scopul enunţat, versiunea Revisal.5.0.evaluare nu are disponibilă funcţionalitatea de generare şi transmitere a registrului!  Până la momentul publicării versiunii finale a noii aplicaţii Revisal, transmiterea registrului în format electronic către inspectoratul teritorial de muncă se va realiza utilizând versiunea curentă a aplicaţiei Revisal (v2.0.6)

Actualizarea nomenclatorului COR pentru registrul electronic. Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor un patch de actualizare a versiunii curente (v2.0.6) a aplicaţiei ReviSal, prin intermediul căruia se actualizează nomenclatorul Clasificării Ocupaţiilor din România integrat în aplicaţie, conform nomenclatorului COR în vigoare la data curentă, publicat pe site-ul MMFPS.

Pentru corecta instalare a patch-ului şi utilizarea corespunzătoare a aplicaţiei Revisal actualizate, se recomandă parcurgerea în prealabil a ghidului de instalare şi utilizare.

- Patch ReviSal.KB.206.007 (pentru Windows XP / 2000 / 98)

- Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf – Portable Document Format)

Angajatorii care utilizează aplicaţii informatice proprii trebuie să respecte specificaţiile actualizate privind structura şi formatul de fişier care trebuie transmis la inspectoratul teritorial de muncă. Implementarea versiunii actualizate a nomenclatorului COR nu afectează principiile de generare a fişierului care trebuie transmis, ci doar adaugă o regulă de identificare a noilor coduri de ocupaţii, astfel încât să poată fi corect identificate la preluare. Documentaţia, revizuită şi completată ca urmare a actualizării nomenclatorului COR, poate fi descărcată prin accesarea legăturii: Formatul de fişier şi Structura de fişier actualizate (format .pdf).

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu