24 Februarie, 2018

Inspecţia economico-financiară va funcţiona după norme noi!

Un recent proiect de hotărâre de Guvern, iniţiat de MFP, urmează să aprobe Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, în urma reorganizării acesteia prin prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.94/2011.

Potrivit O.U.G. nr. 94/2011, inspecţia economico-financiară se organizează prin preluarea activităţii şi personalului Direcţiei generale de control financiar din cadrul ANAF şi a structurilor de specialitate din cadrul directiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti care exercitau controlul financiar în baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii Financiare.

Prin ordonanţa de urgenţă de la sfârşitul anului trecut s-a reglementat cadrul general privind modul de implementare a măsurilor de creştere a veniturilor, de reducere a cheltuielilor şi de diminuare a arieratelor, respectarea reglementărilor economico-financiare şi contabile, de fundamentare şi justificare a sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru subvenţionarea unor produse sau susţinerea unor activităţi, precum şi de stabilire a obligaţiilor către bugetul general consolidat, cu excepţia celor fiscale.

Totodată, s-au stabilit atribuţiile şi competenţele inspecţiei economico-financiare, formele de exercitare a acesteia, drepturile şi obligaţiile organelor de inspecţie şi ale operatorilor economici verificaţi, contravenţiile, sancţiunile şi căile de atac.

De asemenea, au fost delimitate competenţele de control între Ministerul Finanţelor Publice şi Curtea de Conturi a României, astfel încât, un operator economic verificat de Curtea de Conturi să nu mai poată fi verificat de către inspecţia economico-financiară.

Prin Nota de fundamentare a proiectului de hotărâre de Guvern, Normele ce urmează a fi adoptate sunt de natură să aducă clarificări asupra unor prevederi incluse în Ordonanţa de Urgenţă nr. 94/2011 privind:

- înfiinţarea şi organizarea inspecţiei economico-financiare la nivel central şi teritorial;

- cadrul metodologic de efectuare a inspecţiei economico-financiară;

- soluţionarea căilor de atac împotriva actelor de control;

- constatarea neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Actul normativ aflat în fază de proiect reglementează:

- înfiinţarea şi organizarea inspecţiei economico-financiare la nivel central şi teritorial;

- funcţionarea inspecţiei economico-financiare;

- programarea, organizarea şi efectuarea acţiunilor de inspecţie;

- tipurile de acte de control şi conţinutul acestora;

- îndreptarea erorilor materiale;

- soluţionarea plângerilor prealabile;

- constatarea neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Inspecţia economico-financiară constată eventualele erori şi deficienţe în activitatea economico-financiară a operatorilor economici, dispune măsuri pentru remedierea şi prevenirea lor în viitor, stabilind totodată obligaţii către bugetul general consolidat, cu excepţia celor de natură fiscală.

La nivel central, în cadrul Ministerului Finanţelor Publice se înfiinţează şi se organizează Direcţia generală de inspecţie economico-financiară prin preluarea activităţii, numărului de posturi şi a personalului Direcţiei generale de control financiar din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Personalul care se preia are statut de funcţionari publici.

Prin intrarea în vigoare a acestei hotărâri de Guvern, urmează să se abroge Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 889/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 604 din 13 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea implementării noilor dispoziţii, vor fi emise, ulterior, reglementări la nivel de ordin din partea MFP şi ANAF.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu