25 Februarie, 2018

INS: Rata şomajului a ajuns în iunie 2013 la nivelul cel mai ridicat din ultimii ani!

Institutul Naţional de Statistică a anunţat o creştere a ratei şomajului în luna iunie la 7,6 la sută – cea mai mare din 2010 încoace -, faţă de 7,5 la sută în mai, fiind în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de luna anterioară şi cu 0,5 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna iunie 2012.

Numărul estimat al persoanelor fără un loc de muncă este de 736.000, de la 720.000 în luna precedentă.

Persoanele adulte (25-74 ani) reprezintă 75,2% din numărul total al şomerilor estimat pentru iunie 2013.

Pe sexe, rata şomajului pentru bărbaţi o depăşeşte cu 1,5 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 8,3% în cazul persoanelor de sex masculin şi 6,8% în cazul celor de sex feminin), potrivit INS.

Creşterea ratei şomajului trebuie privită atât în dinamica activităţilor economice (în special restructurări la nivelul companiilor de stat şi private), cât şi a numărului de absovenţi de liceu din acest an neangajaţi, respectiv neangrenaţi în studii postliceale sau superioare.

MĂSURI PENTRU STIMULAREA ÎNCADRĂRII ÎN MUNCĂ A TINERILOR

Pentru stimularea încadrării tinerilor prin modificările aduse Legii nr.76/2002 privind ocuparea forţei de muncă sunt promovate o serie de măsuri cu caracter special, astfel:

  • Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi de învăţământ, cu obligaţia menţinerii în activitate a angajatului 1,5 ani după finalizarea subvenţiei:
    1. Subvenţia se acordă timp de 12 luni (18 luni în situaţia absolvenţilor-persoane cu handicap), perioadă în care beneficiază lunar şi de o sumă diferenţiată în funcţie de nivelul studiilor: 500 lei pentru nivelul de pregătire primar şi gimnazial; 600 lei pentru nivelul de pregătire liceal şi post-liceal; 750 lei pentru nivelul universitar;
    2.  Prime de încadrare pentru absolvenţi. Prima este egală cu valoarea indicatorului social de referinţă (500 de lei) la data încadrării şi se acordă după 12 luni de la angajare;
    3. Completarea veniturilor salariale ale tinerilor absolvenţi indemnizaţi. Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a acestei indemnizaţii beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei pentru care erau îndreptăţiţi să primească indemnizaţia. (În cazul celorlalte categorii de şomeri această sumă este egală cu 30 % din indemnizaţia de şomaj.)
  • Dreptul la servicii de mediere a muncii pe locurile de muncă vacante declarate de angajatori, precum şi de serviciile de informare şi consiliere profesională (informare despre piaţa muncii, instruire în tehnici de căutare a unui loc de muncă, instruire în scrierea CV-ului, a scrisorii de intenţie).
  • Dreptul de a participa la cursuri de formare profesională.
Sursa: INS

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu