18 Iulie, 2018

INS: câştigul salarial mediu lunar în creştere

Institutul Naţional de Statistică a publicat un comunicat de presă în cadrul căruia se tratează aspectele referitoare la câştigul salarial mediu în luna noiembrie 2012. În cadrul acestuia se precizează că, pentru luna noiembrie a anului 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost în valoare de 2173 lei, cu 1,6% mai mare decât în luna octombrie a aceluiaşi an.

Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1575 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 23 lei (1,5%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în transporturi aeriene (4140 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (846 lei).

* Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

Indicele câştigului salarial real pentru luna noiembrie 2012 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 101,5%.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 121,2%, cu 1,7 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna octombrie 2012.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

* Noiembrie 2012 comparativ cu Octombrie 2012

În luna noiembrie 2012, în majoritatea activităţilor din sectorul economic1 nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat uşoare creşteri faţă de luna octombrie 2012 ca urmare a acordării de prime (inclusiv premii ocazionale), sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masă) sau a realizării de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

- cu 21,6% în activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii);

- între 7,0% şi 9,0% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite);

- între 4,0% şi 7,0% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, transporturi aeriene, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost cauzate de acordarea în luna octombrie a primelor, plăţii sumelor din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă) ori a drepturilor în natură. De asemenea, în unele activităţi economice scăderea nivelului câştigului salarial mediu net din luna noiembrie a fost cauzată de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

- cu 16,5% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv cu 8,5% în industria metalurgică;

- între 2,5% şi 4,0% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, tranzacţii imobiliare.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna octombrie în:

- învăţământ (2,5%) ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice;

- sănătate şi asistenţă socială (1,0%) ca urmare a plăţii drepturilor salariale restante din unele unităţi din domeniul asistenţei sociale care s-au confruntat cu dificultăţi financiare în lunile precedente;

- administraţie publică (0,5%) ca urmare a încetării contractelor pe durată determinată a personalului cu câştiguri salariale mai mici.

ATENŢIE! Pentru interpretarea corectă a rezultatelor se recomandă consultarea Precizărilor metodologice incluse în cadrul comunicatului de presă.

Sursa: INS

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu