18 Iulie, 2018

Înregistrarea contractelor la organele fiscale

Un contract de consultanţă şi unul de închiriere jocuri de noroc din Germania se declară la Administraţia Fiscală? Precizăm că efectuarea consultanţei este transmisă online. Când nu se declară un contract cu un nerezident?

Întrucât nu cunosc toate datele din contractele respective, nu vă pot da un răspuns ferm. Totuşi, ar fi bine să înregistraţi aceste contracte la organele fiscale teritoriale competente.

Conform prevederilor art.8, alin.(7^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, “Contractele încheiate pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării”.

Potrivit prevederilor art.7 „Profiturile întreprinderii”, coroborate cu cele ale art. 5 „Sediu permanent”, veniturile realizate în România de o persoană juridică rezidentă într-o ţară cu care România are încheiată o Convenţie de evitare a dublei impuneri, ca urmare a unui contract de consultanţă, se impun în România numai dacă aceste activităţi sunt desfăşurate în România prin intermediul unui sediu permanent.

Dacă desfăşurarea activităţilor nu are loc în condiţiile menţionate mai sus, dar plăţile pentru serviciile respective conţin şi un transfer real de know-how, se vor aplica prevederile art.12 „Redevenţe” din Convenţie.

Dacă nu se prezintă Certificatul de rezidenţă fiscală, se vor aplica prevederile art.115, lit.i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, potrivit reglementărilor art. 21, alin.1 din Codul fiscal, sunt considerate cheltuieli deductibile  numai cheltuielile care pot fi justificate prin documente ca fiind necesare desfăşurării activităţii proprii.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu