22 Iulie, 2019

Înregistrarea în contabilitate a valorii dobânzilor cuvenite acţionarilor / asociaţilor pentru disponibilităţile lăsate temporar la dispoziţia entităţii

Întrebare: Cum se face înregistrarea în contabilitate a valorii dobânzilor cuvenite acţionarilor/asociaţilor pentru disponibilităţile lăsate temporar la dispoziţia entităţii?

Răspuns:

Prevederile OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc faptul că valoarea dobânzilor cuvenite acţionarilor/asociaţilor pentru disponibilităţile lăsate temporar la dispoziţia entităţii se evidenţiază în conturile distincte de cheltuieli financiare.

În contabilitate, conform documentelor justificative, valoarea dobânzilor cuvenite acţionarilor/asociaţilor pentru disponibilităţile lăsate temporar la dispoziţia entităţii se reflectă:

666. Cheltuieli privind dobânzile / analitic distinct

=

455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor / analitic distinct


De asemenea, menţionăm că:

  • valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate, se înregistrează 666=168;
  • dobânda datorată pentru ratele de leasing financiar se înregistrează 666=404;
  • valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor încasate de la entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare se înregistrează 666=451, 453;
  • valoarea dobânzilor cuvenite acţionarilor/asociaţilor pentru disponibilităţile lăsate temporar la dispoziţia entităţii se înregistrează 666=455;
  • valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru operaţiunile de cumpărare cu plata în rate se înregistrează 666=471;
  • valoarea dobânzilor plătite, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, se înregistrează 666=512;
  • valoarea dobânzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt se înregistrează 666=518, 519.
Având în vedere prevederile art. 19 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, amintim faptul că, în contabilitate, profitul / pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.

În acest context, închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar. În practică, închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează lunar.

Drept urmare, în cazul speţei operaţiunea contabilă este următoarea:

121. Contul de profit sau pierdere

=

666. Cheltuieli privind dobânzile / analitic distinct


În categoria documentelor justificative în baza cărora se efectuează operaţiunile contabile mai sus menţionate regăsim procesele verbale, notele contabile, listele de inventar, facturile, contractele, documentaţiile tehnice, documentaţiile întocmite de jurişti/avocaţi etc.

Conform art. 10 din OMFP nr. 3055/2009, entităţile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de către administratori, potrivit legii. În cazul entităţilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de către persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective. Astfel, politicile contabile trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.

Subliniem, de asemenea, că aprobarea politicilor contabile este asigurată prin atribuţiile administratorilor, care nu pot fi delegate directorilor, conform Legii societăţilor nr. 31/1990.

Modificările de politici contabile pot fi determinate de iniţiativa entităţii, caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situaţiile financiare anuale; sau de o decizie a unei autorităţi competente şi care se impune entităţii, ca de exemplu o modificare a cadrului legal aplicabil, caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative, ci doar menţionată în acestea.

În acelaşi context, modificarea de politică contabilă la iniţiativa entităţii poate fi determinată de o modificare excepţională intervenită în situaţia entităţii sau în contextul economico-financiar în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, precum şi de obţinerea unor informaţii credibile şi mai relevante.

Prin urmare, reflectarea dobânzilor cuvenite acţionarilor/asociaţilor pentru disponibilităţile lăsate temporar la dispoziţia entităţii, se realizează potrivit politicilor contabile aprobate şi implicit asumate de administratori sau de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.roLege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu