21 Februarie, 2018

Infracţiunea de bancrută frauduloasă

Bancruta frauduloasă a fost reglementată iniţial în Codul comercial, respectiv prevederile art. 876 – 872, fiind prevăzut a fi săvârşită în două modalităţi, cea de bancrută simplă şi cea de bancrută frauduloasă.

Infracţiunea de bancrută simplă era incriminată de dispoziţiile art. 876 şi art. 879 Cod Comercial, pentru existenţa acesteia cerându-se ca încetarea plăţilor să fi fost precedată, însoţită sau urmată de acţiuni sau inacţiuni imputabile comerciantului, prin care se reliefa o culpă în producerea falimentului sau evidenţia o săvârşire vădită a faptei în dauna creditorilor.

Din punct de vedere a modalităţii de săvârşire a bancrutei simple, aceasta putea îmbrăca următoarele forme:

* Neţinerea sau ţinerea incorectă a registrelor;

* Neefectuarea sau efectuarea incorectă a inventarelor;

* Neexecutarea obligaţiilor decurgând dintr-un concordat anterior;

* Nedeclararea încetării plăţilor în termen legal;

* Neprezentarea nejustificată la invitaţiile judecătorului sindic;

* Diminuarea patrimoniului prin operaţiuni de noroc;

* Operaţiuni comerciale ruinătoare în scopul de a întârzia încetarea plăţilor;

* Plata creditorilor în detrimentul masei credale, dupa încetarea plăţilor;

* Dolul pentru obţinerea moratoriului.

Alături de bancruta simplă, Codul Comercial prevedea şi varianta agravantă a bancrutei frauduloase, reglementată de art. 180 Cod Comercial, infracţiunea de bancrută frauduloasă presupunea următoarele modalităţi de săvârşire, modalităţi circumscrise unei intenţii frauduloase:

- Sustragerea sau falsificarea registrelor, distrugerea, tăinuirea sau disimularea activului;

- Simularea de datorii şi declararea frauduloasă a pasivului;

- Vânzarea de active sub valoare;

Iniţial, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale reglementa în prevederile art. 208 infracţiunea de bancrută frauduloasă.

Potrivit acestor reglementări, se pedepseau cu închisoare de la 2 la 7 ani persoanele vinovate de bancrută frauduloasă constând în următoarele fapte:

* Falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidenţelor societăţii;

* Ascunderea unei părţi din activul societăţii;

* Înfăţişarea de datorii inexistente sau prezentarea în registrele societăţii, în alt act sau în bilanţ a unor sume nedatorate;

* Înstrăinarea în frauda creditorilor a unei părţi însemnate din activ, în caz de faliment al societăţii.

Prin aceste prevederi au fost abrogate în mod tacit prevederile din Codul comercial.

Prin intrarea în vigoare a legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare, dispoziţiile codului comercial referitoare la bancrută au fost abrogate în mod expres.

Ca urmare a renumerotării textelor din Legea nr. 31/1990, sancţionarea infracţiunii de bancrută frauduloasă a fost prevăzută în dispoziţiile art. 276 din lege. Conform acestui text, se pedepseau cu închisoarea de la 3 la 12 ani persoanele vinovate de bancrută frauduloasă constând în următoarele fapte:

- Falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidenţelor societăţii, ori ascunderea unei părţi din activul societăţii;

- Înfăţişarea de datorii inexistente sau prezentarea în registrele societăţii, în alt act ori în bilanţul contabil, a unor sume nedatorate, în scopul diminuării aparente a activelor societăţii;

- Înstrăinarea, în frauda creditorilor, în caz de faliment al societăţii a unei părţi însemnate din active;

Ulterior, după a doua republicare a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, art. 276 ce reglementa bancruta frauduloasă a fost renumerotat devenind astfel art.282.

În prezent infracţiunea de bancrută frauduloasă este reglementată şi sancţionată de dispoziţiile art. 143 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, la data intrării în vigoare a  respectivei legi fiind abrogate prin art. 156, alin. 3 prevederile referitoare la bancruta frauduloasă ale art. 282 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.

Bancruta frauduloasă. Reglementare

Textul actual, aşa cum este reglementat de dispoziţiile legii nr. 85/2006 în art. 143, spre deosebire de vechea incriminare, prevede şi sancţioneză atat bancruta simplă, cât şi forma agravantă, aceea de bancrută frauduloasă.

În noua opinie a legiuitorului, infracţiunea de bancrută frauduloasă constă în săvârşirea următoarelor fapte de natură penală:

Constituie infracţiunea de bancrută simplă şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii în termen, care depăşeşte cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut la art. 27.

Constituie infracţiunea de bancrută frauduloasă şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care:

a) falsifică, sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;

b) înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situaţia financiară sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşite în frauda creditorilor;

c) înstrăinează, în frauda creditorilor, în caz de insolvenţa a debitorului, o parte din active.

În privinţa termenului prevăzut la infracţiunea de bancrută simplă, privind cererea de deschidere a procedurii, arătam că, în conformitate cu art. 27 din Legea nr. 85/2006, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.

Infracţiunea de bancrută frauduloasă este o infracţiune complexă sub aspectul modalităţii de săvârşire, caracterizându-se  prin existenţa a două activităţi, una omisivă, ce duce la săvârşirea infracţiunii de bancrută simplă, şi una comisivă, ce duce la săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Comentarii

 • Răspunde
  constantin
  iulie 5 2013

  Ce se intampla cand un director de societate comerciala S.A. declanseaza actiunea de intrare in insolventa a societatii
  si in acelasi timp infiinteaza o societate noua cu acelasi profil de activitate (acelasi Cod CAEN)?
  In continuare acesta ramane director la ambele societati si mai mult de atat, foloseste fondurile societatii introdusa in insolventa pentru finantarea societatii nou infiintata?
  Daca poate cineva sa ma lamureasca cum se numeste aceasta actiune si caror prevederi legale contravine?
  Va multumesc anticipat

 • Răspunde
  vasilehobby
  aprilie 9 2014

  se numeste meseria lui sorin ovidiu freciu cu sorin marinescu & co

Scrie un comentariu