17 Februarie, 2018

Informaţiile despre contractele de asigurare vor circula mai rapid!

Prin Ordinul preşedintelului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2012 se pun în aplicare Normele privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a unor informaţii referitoare la contracte de asigurare.

Normele sunt în vigoare de la data publicării în Monitorul oficial nr. 336 din 18 mai a.c., iar termenele pentru transmiterea unora din informaţiile vizate vor deveni aplicabile de la 1 ianuarie 2013.

Dacă, cel puţin formal, sistemul funcţionează, Comisia nu spune nimic despre termenele de decontare a plăţilor avansate de asigurat!

Normele aprobate înlocuiesc reglementarea anterioară, dată prin Ordinul preşedintelului CSA nr. 13/2010, instituind termene de raportare şi intervale de comunicare electronică corelate şi mai strânse, astfel încât Comisia să poată avea un control operativ asupra cheltuielilor prospective şi reale angajate, pe de o parte. Pe de altă parte, este avută în vedere şi informarea asiguratorilor în legătură cu istoricul solicitanţilor de asigurări.

● Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule sau asigurarea facultativă a vehiculelor

Societăţile de asigurare autorizate au obligaţia de a transmite:

- către baza de date CEDAM, în termen de 5 zile de la data emiterii poliţelor de asigurare sau de la data avizării unor evenimente asigurate, informaţii complete privind contractele de asigurare auto încheiate, respectiv informaţii privind dosarele de daună asociate acestora.

- către baza de date pentru evidenţa evenimentelor rutiere REVER, în termen de 5 zile de la avizarea unui eveniment asigurat, informaţii complete privind evenimentul rutier în cauză, incluzând şi o copie electronică a formularului de constatare amiabilă, acolo unde este cazul.

ATENŢIE: Societăţile de asigurare autorizate să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule au obligaţia de a interoga baza de date CEDAM în vederea stabilirii istoricului de daune al unui vehicul. Această interogare se realizează exclusiv în cazul în care stabilirea clasei de bonus/malus nu se poate realiza pe baza informaţiilor conţinute de baza de date proprie a societăţii de asigurare.

● Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale

Societăţile de asigurare autorizate au obligaţia de a transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor informaţii complete privind contractele de asigurare facultativă a locuinţelor încheiate, în termen de 5 zile de la data emiterii acestora. Obligaţia va deveni obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2013.

● Pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale

Comunicarea cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor presupune transmiterea de informaţii complete privind poliţele de asigurare obligatorie a locuinţelor încheiate, în termen de 5 zile de la data emiterii acestora. Obligaţia va deveni obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2013.

ATENŢIE: Tot de la 1 ianuarie anul viitor intră în vigoare obligaţia pool-ului de asigurare împotriva dezastrelor naturale de a transmite, lunar, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor informaţii privind construcţiile cu destinaţia de locuinţă, inclusiv cele cu destinaţia de locuinţă socială, care trebuie asigurate împotriva cutremurului, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, aşa cum rezultă din evidenţa unităţilor administrativ-teritoriale la nivel naţional.

Transmiterea de informaţii eronate, incomplete sau neactualizate se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

*

Baza de date CEDAM

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pune la dispoziţie o bază de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (RCA), încheiate pe teritoriul României – CEDAM (CEntral DAtabase for Motor Vehicule Insurance). În această bază de date poate fi verificată valabilitatea unei poliţe RCA la o anumită dată şi vizualizată societatea de asigurare care a emis poliţa.

Răspunderea pentru acurateţea datelor din CEDAM aparţine exclusiv societăţilor de asigurare care încheie poliţe RCA şi care transmit aceste informaţii în baza de date.

În anul 2009 a fost implementată o extensie a bazei de date CEDAM prin care devenea posibilă evidenţa dosarelor de daună asociate poliţelor RCA. Această măsură a stat la baza implementării sistemului bonus – malus şi, după cum se apreciază în Buletinul Informativ al CSA, a deschis calea către un management mai eficient al riscului asociat asigurărilor obligatorii auto.

În 2010, a fost elaborat şi pus în practică, la iniţiativa şi cu colaborarea UNSAR, un sistem informatic având o fundaţie comună cu cea a CEDAM (în privinţa platformei de calcul şi a modului de colectare a informaţiei), însă diferit ca obiective şi funcţionalitate.

Evidenţa evenimentelor rutiere REVER

REgistrul pentru EVidenţa Evenimentelor Rutiere (REVER) funcţionează ca un instrument unic de legătură şi comunicare între societăţile de asigurare, asigurând transmiterea şi centralizarea formularelor de constatare amiabilă de accident şi a informaţiilor aferente acestora. CSA apreciază că, practic, este eliminată necesitatea utilizării mecanismelor tradiţionale de comunicare şi colaborare între societăţile de asigurare privind constatarea amiabilă, ceea ce conduce la o scădere substanţială a timpului necesar prelucrării dosarelor de daună, deschise în baza acestor formulare.

Suplimentar funcţiei principale de bază de date, sistemul REVER deţine în plus şi funcţionalităţi de securizare, procesare şi raportare a datelor. Elementul principal al bazei de date este evenimentul rutier, la care sunt adaugate informaţiile conexe.

*

Cadru legal

- Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu