21 Februarie, 2018

Informaţii utile despre drepturile membrilor familiei la angajare

Prin completările aduse recent la O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, tilularii au obligaţia de a solicita înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor privind participarea în mod obişnuit a soţiei/soţului la activitatea desfăşurată de întreprinderea individuală/persoana fizică autorizată, pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a certificatului de căsătorie.

Modificările aduse prin Legea nr. 4/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 15/2014, au fost deja comentate pe LegeStart. Ceea ce semnalăm de data aceasta este completarea adusă prin articol separat al legii de modificare şi care precizează: “Prezenta lege transpune în legislaţia naţională prevederile art. 2 din Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 180 din 15 iulie 2010″.

Credem că nu este lipsit de interes de semnalat, aici, câteva din reperele esenţiale ale directivei, principii aplicabile nu numai într-o reglementare ca cea de faţă.

Domeniul de aplicare

Directiva se aplică pentru:

- lucrătorii independenţi, anume toate persoanele care exercită o activitate lucrativă pe cont propriu, în condiţiile prevăzute de dreptul intern;
- soţiile/soții lucrătorilor independenţi sau, atunci când şi în măsura în care sunt recunoscute/recunoscuţi de dreptul intern, partenerele/partenerii de viaţă ale/ai lucrătorilor independenţi care nu sunt salariate/salariaţi sau asociate/asociaţi la întreprindere, în cazul în care acestea/aceştia, în condiţiile prevăzute de dreptul intern, participă în mod obişnuit la activitatea lucrătorului independent şi îndeplinesc fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare.

Principiul egalităţii de tratament

În sensul Directivei, principiul egalităţii de tratament înseamnă că nu trebuie să existe niciun fel de discriminare pe motive de sex în sectorul public sau privat, în mod direct sau indirect, de exemplu cu privire la constituirea, echiparea sau extinderea unei întreprinderi sau începerea sau extinderea oricărei alte forme de activitate independentă.

Statele membre pot să menţină sau să adopte măsuri pentru a asigura în mod concret o deplină egalitate între bărbaţi şi femei în viața profesională, de exemplu în vederea promovării iniţiativelor antreprenoriatului în rândul femeilor.

Constituirea unei societăţi

Fără a aduce atingere condiţiilor specifice de acces la anumite activităţi care se aplică în mod egal ambelor sexe, statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că acele condiţii de constituire a unei societăţi între soţi sau parteneri de viaţă, atunci când şi în măsura în care aceştia sunt recunoscuţi de dreptul intern, nu sunt mai restrictive decât condiţiile de constituire a unei societăţi între alte persoane. Am făcut această subliniere ca fiind cazul cel mai apropiat de reglementările aduse de legea pe care am semnalat-o în introducerea acestui material.

Protecţia socială

În cazul în care într-un stat membru există un sistem de protecţie socială pentru lucrătorii independenţi, respectivul stat membru ia măsurile necesare, astfel încât să poată beneficia de o protecţie socială, în conformitate cu dreptul intern şi soţiile/soţii şi partenerii de viaţă lucrătorilor independenţi sau, atunci când şi în măsura în care sunt recunoscute/recunoscuţi de dreptul intern, partenerele/partenerii de viaţă ale/ai lucrătorilor independenţi care nu sunt salariate/salariaţi sau asociate/asociaţi la întreprindere, în cazul în care acestea/aceştia, în condiţiile prevăzute de dreptul intern, participă în mod obişnuit la activitatea lucrătorului independent şi îndeplinesc fie aceleași sarcini, fie sarcini complementare.

Este la latitudinea autorităţilor naţionale de a decide dacă această formă de protecţie socială este pusă în aplicare pe o bază voluntară sau în mod obligatoriu.

Apărarea drepturilor

Este obligatoriu ca în statele membre să existe proceduri judiciare sau administrative, inclusiv, în cazul în care statele membre consideră adecvat, proceduri de conciliere, pentru punerea în aplicare a obligaţiilor prevăzute de directivă, pentru toate persoanele care consideră că au suferit pierderi sau prejudicii drept consecinţă a neaplicării principiului egalităţii de tratament acestora, chiar şi după încetarea relaţiilor în cadrul cărora se susţine că a apărut discriminarea.

Asociaţiile, organizaţiile sau alte entităţi juridice, care în conformitate cu criteriile stabilite de legislaţia lor naţională au interesul legitim de a veghea la respectarea dispoziţiilor directivei pot angaja, în numele sau în sprijinul reclamantului, cu aprobarea acestuia, orice procedură judiciară şi/sau administrativă prevăzută pentru a determina respectarea obligaţiilor rezultând din directivă.

În ordinea juridică internă trebuie să fie adoptate măsurile necesare pentru a asigura o indemnizaţie sau o despăgubire reală şi efectivă, în condiţiile stabilite de statele membre, pentru prejudiciul suferit de o persoană în urma unei discriminări pe considerente legate de sex, indemnizaţie sau despăgubire care să aibă caracter disuasiv şi proporţional în raport cu dauna suferită. Această indemnizaţie sau despăgubire nu poate fi limitată prin stabilirea unei limite superioare prealabile.

Nivelul de protecţie

Statele membre pot adopta sau menţine dispoziţii mai favorabile pentru protecţia principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbați decât cele prevăzute de prezenta directivă.

Punerea în aplicare a prezentei directive nu poate în niciun caz să constituie un motiv de reducere a nivelului de protecţie împotriva discriminării deja prevăzut de statele membre în domeniile reglementate de această directivă.

*(P)*

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin facilitatea “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu