25 Februarie, 2018

Informaţii privind OUG de returnare a CASS şi majorare a salariilor

Ordonanţa de urgenţă privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale (nr. 19/2012) a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 340 din 18 Mai 2012.

Actul normativ reglementează modul de recuperare a scăderii salariilor în sistemul public.

În esenţă, salariaţii din sistemul public, la care au fost diminuate salariile cu 25% prin Legea nr . 118/2010, în anul 2012, beneficiază de următoarele creşteri salariale:

a) cu 8% începând cu 1 iunie 2012, faţă de venitul salarial al lunii mai 2012;

b) cu 7,4% începând cu 1 decembrie 2012, faţă de venitul salarial al lunii noiembrie 2012.

Actul normativ mai stabileşte că:

a) aceste majorări nu pot depăşi nivelul venitului salarial înregistrat de aceeaşi persoană, ce desfăşoară aceeaşi activitate, aferent lunii iunie 2010 (data reducerii);

b) majorările salariale vor fi coroborate cu prevederile din Legea 284/2010, privind legea – cadru a salarizării în domeniul public, act normativ ce reglementează treptele/clasele de venituri salariale, în sensul că nu vor depăşi aceste clase;

c) dacă au intervenit modificări ale situaţiei personale, cum ar fi schimbarea încadrării, modificarea sarcinii de serviciu, actul normativ introduce şi prevederile aplicabile în acest caz.

Ordonanţa de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate (nr. 17/2012) a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 336 din 18 Mai 2012.

În perioada ianuarie 2011 – aprilie 2012, pentru toate pensiile  mai mari de 740 lei, s-a reţinut contribuţia individuală de sănătate de 5,5%, aplicată la nivelul întregii pensii.

Ulterior, s-a declarat constituţională numai contribuţia la asigurările de sănătate, aplicată la suma din pensie ce depăşeşte acest plafon de 740 lei. Astfel, legiuitorul a decis restituirea acestor sume de către Casa de Pensii din oficiu, cu diminuarea fondului asigurărilor de sănătate, şi a stabilit un grafic de restituire.

Restituirea se efectuează astfel:

a) pentru contribuţia reţinută în perioada ianuarie – martie 2011, restituirea se efectuează în trei tranşe până în august 2012;

 b) pentru contribuţia reţinută în perioada aprilie 2011 – aprilie 2012, restituirea se efectuează până la data de 31.12.2013.

Actul normativ stabileşte şi faptul că, în 15 zile, se vor adopta norme metodologice de aplicare, fapt ce va conduce la adoptarea unei proceduri de decontare a sumelor.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu