24 Martie, 2018

Informaţii privind încadrarea în grupa superioară de muncă

Prin informațiile pe care le oferă, consilierii Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni (BCC) sprijină persoanele să identifice cea mai potrivită cale de rezolvare a problemelor care îi macină. Informarea, în oricare dintre cele 12 domenii administrate de BCC, de la asigurări sociale până la regimul proprietății, este baza relației consilier-cetățean.

Pe lângă informații privind actele normative care ar putea favoriza sau amenința rezolvarea identificată, solicitantului îî sunt prezentate și opțiunile pe care le are, precum și  sfaturi pertinente la problema ce a întâmpinat-o.

Problema: După ce între anii 1975 – 1986 a lucrat ca CAP și ulterior la un Complex de bovine, soțul doamnei A. a primit adeverință de la Primărie cum că a lucrat în grupa a II-a. Dar la Casa de pensii i s-a refuzat această adeverință, întrucât nu era specificat actul normativ.

Cum nici la Primărie și nici la Casa de Pensii nu era cunoscut numărul actului normativ în cauză, s-a decis ca soțului doamnei A. să i se mai adauge 8 ani în grupa a III-a. Însă această decizie a Casei de Pensii afectează solicitantul căruia nu i se poate reduce vârsta de pensionare. Pentru că persoana în cauză a mai avut și alți angajatori de-a lungul timpului, solicitantul serviciilor de informare/consiliere dorește să cunoască numărul actului normativ ce i-ar putea rezolva problema.

Răspunsul: Evaluând situaţia care i-a fost prezentată şi verificând legislaţia actualizată, consilierul BCC a informat-o pe doamna A. că în vederea luării în calcul a grupei superioare de muncă, un asigurat sau pensionar trebuie să prezinte casei teritoriale de pensii unde se află dosarul de pensie, o adeverinţă eliberată de unitatea la care a lucrat, care să ateste că a desfăşurat activitatea în grupă superioară de muncă cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Astfel, actul normativ care atestă modelul de adeverinţă, precum şi informaţii privind modul de eliberare a acestora, este Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 665/24.09.2008.

În această adeverință trebuie menționate cu exactitate:

a) perioada lucrată în grupa I sau a II-a de muncă;

b) funcția exercitată;

c) actul normativ în baza căruia activitatea desfasurată a fost încadrată în grupa superioară de muncă (număr, anexă, punct);

d) procentul de încadrare al activității în grupă (conform legislației anterioare);

e) actul administrativ emis de unitate pentru nominalizarea persoanei respective în grupa superioară de muncă (proces-verbal, decizie, tabel, dispoziţie etc.).

Prin urmare, unul dintre documentele obligatorii conform căruia se eliberează adeverința de încadrare în grupa superioară de muncă este actul administrativ emis de unitate.

Astfel, conform prevederilor legale privind grupele de muncă, nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de munca trebuia să se facă de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ținându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.).

Mai jos prezentăm modelul de adeverință prevăzut în Anexa la Ordinul nr.590/2008.

UNITATEA ___________________

C.U.I. ________/Cod fiscal _______

Adresa _______ Telefon _________

Nr. __________/Data ___________

A D E V E R I N T A

Se adevereste prin prezenta ca doamna/domnul ____________________________________________,

nascuta/nascut la data de _______________ in localitatea ______________________, judetul _____________,

sectorul ___, avand C.N.P. ____________________________, a fost angajata/angajat cu contract individual de

munca la societatea*) _____________________________________, in perioada de la ____________________

pana la _______________________.

In perioada de la ___________ pana la __________, avand meseria/functia de ____________________,

a fost incadrata/incadrat in grupa**) _____________ de munca, in procent de _______%, conform nominalizarii

efectuate prin ___________________________________________________________________________***)

Temeiul juridic al incadrarii in grupa**) __________de munca il reprezinta

______________________________________________________________________________________****)

OBSERVATII:

_________________________________________________________________________________________

Mentionam ca prezenta adeverinta s-a eliberat in baza documentelor, verificabile, aflate in arhiva societatii, cunoscandu-se atat prevederile art. 288 si 289 din Codul penal, referitoare la falsul in inscrisuri oficiale, cat si prevederile legislatiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit carora angajatorul poarta intreaga raspundere pentru valabilitatea si corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducatorul unitatii,

___________________

(numele, prenumele, semnatura si stampila)

Directia/Serviciul cu atributii

salarizare personal

_____________________

(nume, prenume, semnatura)

Intocmit

______________

(nume, prenume, semnatura)

*) Se completeaza denumirea societatii sau, dupa caz, eventualele denumiri anterioare.

**) Se completeaza I sau II.

***) Se completeaza actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii si ocrotirilor sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării (proces-verbal, decizie, tabel, hotatarea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidenţă a intrărilor în subteran etc. ).

****) Se completeaza actul normativ (nr., data, pozitie, anexa etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru incadrarea in grupa superioara de munca:

● pentru perioada anterioara datei de 18 martie 1969 incadrarea in grupa I sau II de munca s-a facut cu respectarea Instructiunilor nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca;

● pentru perioada lucrata dupa data de 18 martie 1969 pana la data de 1 aprilie 2001, incadrarea in grupe superioare de munca s-a facut conform Ordinului ministrului muncii si ocrotirilor sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 50/1990, ordin ce a inlocuit ordinele Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. 59/1969, 105/1976 si 210/1977;

● pentru perioada lucrata dupa data de 1 martie 1990 pana la data de 1 aprilie 2001, incadrarea in grupele I si II de munca s-a facut conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 125/1990;

● conform altor acte normative in vigoare la data respectiva.

OBSERVAŢII: Se va completa cu precizări suplimentare, după caz, în situaţia persoanelor care au lucrat în aceleaşi condiţii cu muncitorii. Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Comentarii

 • Răspunde
  Constantin
  septembrie 4 2013

  Buna seara,

  Am lucrat ca galvanizator la I.M.G.B., patru ani, dar nu mi s-au recunoscut la obtinerea adeverintei pentru grupa a doua, pe motiv ca nu au fost emise in perioada respectiva,(1982-1986) tabele pentru grupa . Exista o prevedere legala in legatura cu obligativitatea seviciilor de personal de a inscrie in cartea de munca perioada de lucru care se incadreaza la conditiile referitoare la grupa a doua ?
  Ca o paralela la aceasta situatie, perioada 1986-1989, lucrata la alta intreprindere,este
  recunoscuta ca fiind incadrata in grupa a doua de munca, ea fiind inscrisa in adeverinta emisa de respectiva intreprindere.

 • Răspunde
  Ionel
  decembrie 23 2013

  Va rog sa-mi comunicati daca munca de radiochimist (chimia izotopilor radioactivi),se incadreaza in grupa 1.
  Mai am catva timp de trait si de radiat,din ce am asimilat,urmare marcarilor cu izotopi radioactivi.

 • Răspunde
  Georgeta Maria
  ianuarie 19 2014

  Intre anii 1976-1998 am lucrat ca operator telex , in aceasta perioada stiu ca legea-mi permitea sa fiu incadrata cu conditii speciale de munca cum erau incadrati cei de la telecomunicat, intrebarea mea este ,dacanu mi-au fost incalcate drepturile ,se mai poate face ceva pentru a beneficia de o pensie mai mare prin recalcularea pensiei ?

 • Răspunde
  Cezara Oana
  martie 6 2014

  Buna ziua,

  As dori sa ma lamuriti, daca se poate, de ce Casa judeteana de pensii Piatra Neamt nu a acceptat adeverinta de incadrare in grupa a II-a de munca a tatalui meu (adeverinta eliberata de unitatea angajatoare in anul 2003), solicitandu-i sa obtina un document actualizat? Din cate am inteles de la tatal meu, adeverinta aceasta pe care o detine contine toate datele care se gasesc si pe formularul actualizat. Problema cea mai mare este faptul ca am luat legatura cu firma care administreaza arhiva societatii la care tatal meu a lucrat timp de 24 ani si 7 luni, iar raspunsul acestora la solicitarea noastra de eliberare a unei noi adeverinte a fost acela ca tatal meu nu se regaseste in evidentele unitatii angajatoare. Societatea aceasta, SC Pergodur SA Piatra Neamt, a avut si cred ca inca mai are probleme cu legea, o parte din conducerea unitatii a fost pusa sub urmarire penala pentru infractiunea de bancruta frauduloasa si alte infractiuni corelate, iar evidentele contabile (si probabil si alte documente) nu puteau/pot fi puse la dispozitia autoritatilor pentru ca arhiva a fost distrusa intr-un incendiu.
  Ce demersuri trebuie sa initiem ca sa rezolvam aceasta situatie si carei institutii trebuie sa ne adresam? In acest moment se pune problema deschiderii unei actiuni in instanta dar speram sa rezolvam situatia in alt mod. Mi se pare o bataie de joc din partea institutiilor publice sa-ti solicite sa reactualizezi un document si sa il inlocuiesti cu un altul identic si sa iti conteste faptul ca ai fost angajatul unei societati atata timp cat posezi o carte de munca si o adeverinta eliberata de unitatea respectiva…

  Va multumesc anticipat!

 • Răspunde
  sorin marian
  septembrie 26 2014

  in perioada 1988-1994 am lucrat ca sudor la cap alexandru odobescu an in care sa desfiintat cum fac sa obtin incadrarea in grupa.de unde o obtin?

 • Răspunde
  gina
  mai 10 2015

  buna ziua,
  nu mi-a fost valorificata la pensie o adeverinta de grupa a 2-a, deoarece nu sunt nominalizata in Hotararea C.A. a societatii;mentionez ca am fost promovata intr-o functie TESA, cu doar cateva luni, inainte de intocmirea nominalizarii persoanelor care lucrau efectiv in functiile incadrate in grupe de munca; fostele mele colege sunt in nominalizare si vor beneficia la pensionare de grupa de munca si eu pierd 7 ani de grupa a 2-a; ce e de facut ? cu ce temei legal sa motivez in instanta? multumesc.

 • Răspunde
  vasile
  noiembrie 10 2015

  As dori din ordinul 50 din 1990 anexa 2 art.288 si art. 289 pt. ca nu se mai gasesc decat pana la art.130?

Scrie un comentariu