23 Februarie, 2018

Informaţii privind fişa postului

Fişa postului este un instrument prin intermediul căruia sunt descrise cerinţele posturilor şi sarcinilor de muncă, o modalitate de gestionare eficientă a unui job.

În structurarea fiecărei fişe a postului, managerii de resurse umane trebuie să facă analize de muncă bazate pe cerinţele postului, scopul final fiind un management de calitate al întregii firme.

Fişa postului trebuie să conţină următoarele date minime:

- nume şi prenume salariat;

- denumirea postului de muncă;

- integrarea în structura organizatorică;

- locul de muncă;

- relaţii ierarhice;

- pregătirea necesară postului;

- responsabilităţi, sarcini, activităţi şi acţiuni specifice postului;

- aptitudini şi competenţe necesare încadrării pe post;

- obiective de performanţă şi criterii de evaluare;

- atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă şi situaţii de urgenţă.

Denumirea postului de muncă se preia din nomenclatorul naţional al profesiilor, şi este transpusă în forma codificată, conform Clasificării Ocupaţiilor din România (COR).

Locul de muncă reprezintă locaţia în care salariatul îşi desfăşoară efectiv activitatea.

Integrarea în structura organizatorică se referă la prezentarea ierarhiilor în cadrul organizaţiei, poziţiile de subordonare – coordonare pe care le ocupă angajatul.

Pregătirea necesară postului de muncă este o precondiţie a angajării. Sunt menţionate cerinţele minime de studii şi eventuale cursuri de calificare necesare.

În cadrul responsabilităţilor sunt specificate obligaţiile, îndatoririle ce revin angajatului faţă de oameni, materiale, bani, unelte, echipamente. Responsabilităţile trebuie să fie redactate într-o manieră accesibilă înţelegerii de către angajaţi.

Aptitudinile şi competenţele de muncă definesc limitele în care angajatul trebuie să se încadreze pentru a face faţă cerinţelor postului.

Obiectivele de performanţă şi criteriile de evaluare sunt cuprinse relativ recent în fişele de post. Motivaţia introducerii acestora este aprecierea cât mai corectă a activităţii desfăşurate de către angajaţi, ca urmare a procesului de evaluare.

Menţionarea atribuţiilor privind sănătatea şi securitatea în muncă este obligatorie, fiind o cerinţă conform legislaţiei în vigoare.

Fişa postului nu este adresată exclusiv unui angajat, ea este în fapt o descriere a sarcinilor şi responsabilităţilor care revin oricărei persoane care va ocupa acel post de muncă. Fişa postului se semnează de către fiecare angajat în parte, precum şi de reprezentanţii societăţii.

Sursa: Estudia Consult

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu