20 Martie, 2018

Informaţii privind examenul de consultant fiscal, sesiunea noiembrie 2012

Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 12/2012 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, sesiunea noiembrie 2012, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 715 din 22 octombrie 2012.

Actul normativ prevede ca data de desfăşurare a examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal să fie cea de 24 noiembrie 2012, locul de desfăşurare a examenului urmând să fie publicat pe site-ul instituţiei până la 19 noiembrie 2012.

Mai mult, în intervalul 24 octombrie – 12 noiembrie 2012 are loc înscrierea la examen şi transmiterea dosarelor, prin servicii poştale cu cofirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo, nr. 13 – 19, et. 4, ap.9, sectorul 2, Bucureşti.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

* cererea de înscriere la examen prevăzută în anexa 2 din hotărârea CCF 12/2012;

* documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007, cu completările ulterioare:

- curriculum vitae;

- diplomă de studii superioare, în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;

- carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;

- actul de identitate, în copie;

- certificatul de cazier judiciar;

- certificatul de cazier fiscal;

- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;

- trei fotografii 2/3 cm.

În cadrul tematicii examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, sesiunea noiembrie 2012, sunt incluse:

- noţiuni de drept comercial şi drept civil;

- noţiuni generale privind finanţele publice şi principiile generale ale fiscalităţii;

- impozitul pe profit;

- impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

- impozitul pe venit;

- contribuţii sociale;

- impozitul pe veniturile obţinute în România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România;

- impozite şi taxe locale;

- taxa pe valoarea adăugată;

- accize;

- taxele vamale;

- contabilitate;

- sancţiuni şi căi de contestare;

- aspecte privind procedura fiscală.

De asemenea, actul normativ mai cuprinde şi o listă de 59 de prevederi legislative (legi, ordonanţe, regulamente, convenţii, ordine etc.) ca bibliografie necesară pentru susţinerea acestui examen.

Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu