22 Septembrie, 2017

Informaţii privind depunerea declaraţiilor fiscale

În Monitorul Oficial 941 din 30 decembrie 2011  a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3642, din 21 decembrie 2011, privind depunerea declaraţiilor fiscale.

Potrivit actului normativ, următoarele declaraţii fiscale se depun în format PDF, cu fişier XML ataşat:

   a) 100Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, cod 14.13.01.99/bs;

   b) 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02;

   c) 710 “Declaraţie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r.

Declaraţiile fiscale prevăzute mai sus se depun la organul fiscal competent, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, sau se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Potrivit Ordinului, formularele se completează cu ajutorul programelor de asistenţă existente pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea Declaraţii electronice.

Referitor la declaraţiile fiscale altele decât cele enunţate (100, 300, 710), acestea se depun prin metodele prevăzute în actele normative care reglementează modelul, conţinutul şi regimul documentelor.

Conform actului normativ, prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile fiscale aferente lunii noiembrie 2011. De asemenea, pentru perioadele de raportare anterioare celei specificate mai sus, declaraţiile fiscale  100, 300 şi 710 se depun la organul fiscal competent, numai pe suport hârtie, cu codificarea informaţiei prin cod de bare, utilizând programele de asistenţă existente pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea Asistenţă contribuabiliPrograme utileDeclaraţii fiscale.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu