24 Februarie, 2018

Informaţii despre formularul 311

În Monitorul Oficial nr. 199 din 27 Martie 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 418 din 19 Martie 2012, ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal“.

Ordinul reglementează modul de declarare şi plată a TVA când, pentru un contribuabil, a fost invalidat, de către ANAF, codul de TVA, iar în perioada de inactivitate efectuează  o vânzare la care are obligaţia să colecteze TVA. Situaţia este aplicabilă şi la o achiziţie la care are obligaţia să plătească TVA.

De ce se impune existenţa declaraţiei 311 ?

Aceasta vine în aplicarea prevederilor de la art.11 alin. (1^1)din Codul fiscal, ce stabileşte: ”Contribuabilii declaraţi inactivi conform art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate, sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor şi taxelor prevăzute de prezenta lege, dar nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă.”

În mod normal, un contribuabil declarat inactiv nu ar trebui să efectueze acte de comerţ, însă în practică sunt foarte frecvente situaţiile când se vând active din patrimoniul societăţii, chiar dacă activitatea este suspendată.

Astfel, acest contribuabil dacă a fost iniţial înregistrat în scopuri de TVA, va colecta TVA la vânzarea bunurilor, când această livrare se efectuează în perioada de inactivitate, declarată de ANAF. Raportarea sumei de plată la TVA se face prin Declaraţia 311.

Formularul declaraţie cuprinde două elemente:

 a) baza impozabilă pentru  TVA;

 b) TVA de plată.

Declaraţia se depune până pe data de 25 a lunii următoare, celei în care s-a efectuat livrarea.

Când se anuleaza înregistrarea în scopuri de TVA?

Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, în situaţiile de mai jos:

a) dacă persoana înregistrată în scopuri de TVA este declarată inactivă de ANAF, de la data declarării ca inactivă;

b)  dacă a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul comerţului, la data înscrierii inactivităţii;

c)  dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal (infracţiuni de natură economică şi fiscală).

d) dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic nici un decont de TVA şi contribuabilul încă nu şi-a suspendat activitatea sau nu este declarat inactiv. Aceste prevederi se aplică numai în cazul persoanelor pentru care perioada fiscală este luna sau trimestrul;

e) dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioadă fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni următoare respectivului semestru calendaristic (Nu au fost făcute cumpărări sau vânzări, timp de 6 luni).

Ce se întâmplă cu situaţia fiscală pentru un contribuabil ce achiziţioneaza bunuri sau servicii, de la un alt contribuabil declarat inactiv (implicit fără cod valabil de TVA) ?

Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA şi au fost înscrişi în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată, nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugata aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.(art. 11 alin.(1^4) din Codul fiscal)

În plus, nu sunt deductibile cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, care au la bază un document emis de un contribuabil inactiv al cărui certificat de înregistrare fiscală a fost suspendat (art. 21. alin. (4) lit. r) din Codul fiscal).

Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu