23 Aprilie, 2019

Informaţii despre contractul colectiv de muncă (III). Executarea şi încetarea contractului

Potrivit prevederilor art. 1 lit. i din Legea Dialogului Social nr. 62/2011, republicată, contractul colectiv de muncă reprezintă convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală şi reprezentanţii angajaţilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile şi obligaţiile ce decurg din relaţiile de muncă.

Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmăreşte promovarea şi apărarea intereselor părţilor semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă, în vederea asigurării păcii sociale.

Notă: Informaţii generale despre contractul colectiv de muncă găsiţi în prima parte a subiectului, iar în partea a doua găsiţi informaţii despre încheierea contractului de muncă.

Executarea contractului colectiv de muncă

Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi, iar neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrage răspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta (art. 148 din Legea nr. 62/2011, republicată).

Nerespectarea drepturilor prevăzute într-un contract colectiv de muncă constituie baza unui conflict individual de muncă şi se soluţionează de către instanţa judecătorească.

Pe durata executării contractului colectiv de muncă nu pot fi declanşate conflicte colective de muncă (art. 164 din Legea nr. 62/2011, republicată) şi nici nu pot fi declarate greve.

Modificările aduse contractului colectiv de muncă se consemnează într-un act adiţional semnat de toate părţile care au încheiat contractul şi se transmite în scris organului la care a fost înregistrat contractul şi tuturor părţilor semnatare, acesta producând efecte de la data înregistrării sau de la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părtilor (art. 150 din Legea nr. 62/2011, republicată).

Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în condiţiile legii, ori de câte ori toate părţile îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă convin acest lucru.

Încetarea contractului colectiv de muncă

Contractul colectiv de muncă încetează la împlinirea termenului sau la terminarea lucrării pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin prelungirea aplicării acestuia, în condiţiile legii; la data dizolvării sau lichidării judiciare a unităţii; sau prin acordul părţilor (art. 151 din Legea nr. 62/2011, republicată).

Spre deosebire de contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă nu poate fi denunţat unilateral, având în vedere interesele unui număr mare de persoane.

Litigiile în legătură cu încetarea contractului colectiv de muncă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, reprezentând conflicte individuale de muncă.

Foto:
Free Images

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Un comentariu

 • Răspunde
  Vladau
  iunie 6 2018

  Buna ziua,
  Sunt cadru didactic la un Colegiu si va adresez o intrebare: În cazul în care se interzice dreptul de a profesa un an de zile unui cadru didactic printr-o hotărâre judecătorească definitivă încetează contractul colectiv de muncă și pierde titularizarea in sistemul de invatamant sau poate reveni la catedra ca titular pe acelasi post după săvârșirea pedepse?
  Astept raspunsul dumneavoastra.
  Va multumesc si o zi minunată!

Scrie un comentariu