22 Aprilie, 2019

Indemnizaţia pentru creşterea copilului: Recuperarea sumelor încasate necuvenit

Recenta Lege nr. 126/2014 stabileşte, cu titlu de excepţie de la reglementarea de bază, situaţiile în care plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă. Pe LegeStart găsiţi o semnalare despre acest subiect. Însă ce se întâmplă cu sumele încasate necuvenit?

Legea nr. 126/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 700/2014, în vigoare începând cu data de 27 septembrie 2014, modifică şi completează, pe de o parte, prevederile din reglementarea de bază dată de O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

În afara facilităţilor deja semnalate pe LegeStart, legea aduce noutăţi şi în ce priveşte recuperea sumelor datorate de beneficiari, în condiţiile de mai jos.

Într-o primă situaţie de aplicare generală, sumele reprezentând drepturile prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010 încasate necuvenit se recuperează de la beneficiarii acestora. În termenul general de prescripţie, fiscul emite o decizie către debitor, care este obligat să se conformeze, prin achitarea sumei, în termen de 180 de zile de la comunicarea deciziei. Decizia constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată. Decizia poate fi contestată în contencios administrativ.

O a doua situaţie este legată de facilitatea acordată prin recentele modificări la reglementarea de bază: în situaţia în care, pe perioada concediului pentru creşterea copilului, au fost realizate venituri peste nivelul de maximum 6 ISR (indicatorul social de referinţă) într-un an calendaristic, recuperarea sumelor încasate necuvenit se realizează prin calculul diferenţei dintre cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului încasate şi nivelul lunar al stimulentului de inserţie la care ar fi avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile în care s-a desfăşurat o activitate.

O a treia situaţie, mai curând un corolar la cea anterioară, se referă la situaţia în care sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizaţii pentru creşterea copilului au drept cauză culpa persoanei care le-a încasat, materializată prin folosirea de către aceasta, cu intenţie, a unor documente despre care cunoştea că au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către aceasta a unor date neconforme realităţii sau nedeclararea unor informaţii. Într-o asemenea situaţie NU se mai aplică măsura de calculare a diferenţei dintre cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului încasate şi nivelul lunar al stimulentului de inserţie la care ar fi avut dreptul. Practic, avem de a face cu o infracţiune, aşa încât recuperea se face în condiţiile legii.

ATENŢIE:

  • Aceste debite se recuperează integral de la persoanele care au încasat necuvenit drepturile, inclusiv sumele reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate.
  • Debitele constituite în sarcina persoanelor ale căror drepturi se stabilesc după data intrării în vigoare a Legii nr. 126/2014, deci începând cu 17 septembrie 2014, se recuperează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, în forma actualizată.
Foto: Free Images

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe
 Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu